downloadsnelheid-meten-mbv-php

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. downloadsnelheid-meten-mbv-php

« Lees de omschrijving en reacties

Speedtest.php

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
<?php
// Hoeveel data genereren? (megabytes)
$fGenerateMegaBytes = 0.5;

// --- Hieronder de functionele code --- \\

$mbFactor = 1024*1024;

$iTotalBytes = 0;

$strEcho = '
<html>
<head><title>Speedtest</title></head>
<script type="text/javascript">

// Sla de data op zodra dit stukje door de browser is geladen.
Start = new Date();


window.onload = function(e){
    // Hier wordt door middel van sprintf de hoeveelheid bytes van deze pagina geplaatst.
    var fAmountOfData = %d;
    
    // Deze datum wordt geladen zodra het volledige window geladen is
    var End = new Date();
    
    // Bereken het verschil, getTime levert een timestamp in miliseconden.
    var difference = End.getTime() - Start.getTime();
    
    // Geef een alertbox met informatie
    alert(\'Data: \' + Math.round(fAmountOfData/1024) + \' KB\\n Time: \' + difference/1000 + \' seconds\\n Speed: \' + Math.round(fAmountOfData/(1024*difference/1000)) + \' KB/s\');
}


</script>
<body>'
;

// Blijf data genereren totdat de limiet bereikt is.
while($iTotalBytes < $fGenerateMegaBytes*$mbFactor)
{

    $strEcho .= 'Regel '.$i.', alweer bytes verstuurd! PHP genereert data voor een speedtest!!! Php genereert data als geen ander :)! Totaal ('.round($iTotalBytes/$mbFactor, 3)." MB)\n<br />";
    
    $iTotalBytes = strlen($strEcho);
}


// Sluit de pagina netjes af
$strEcho .= '</body>
</html>'
;

// Vervang de %d (getal) door de lengte in bytes
echo sprintf($strEcho, strlen($strEcho) );

?>


datagenerator.php
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
<?php
// wat is je download snelheid ongeveer, of met welke snelheid wil je downloaden? (megabytes/seconde)
$iDownspeed = 0.1;

// Hoeveel megabytes downloaden per keer?
$iPulseMegaBytes = 1;

// Hoeveel data genereren per keer, dus voor een refresh? (megabytes)
$iGenerateMegaBytes = 5;

// Hoeveel data genereren in totaal? (megabytes)
$iTotalMegaBytes = 75;

// De regel die geoutput moet worden, wordt alleen gebruikt voor schatting
// Geen replace gebruikt ivm performance
// Regel eventueel ook aanpassen in code

$strApproxOutputdata = 'Regel xxx, alweer bytes verstuurd! Weg met de downloadlimieten in Belgie! Php genereert data als geen ander :)! Totaal (x.xxx'." MB)\n<br />";


// --- Hieronder de functionele code --- \\

if(isset($_GET['sendbytes'])){
    $mbytes = intval($_GET['sendbytes']);
    $sendmbytes = intval($_GET['sendbytes']);
}
else{
    $mbytes = 0;
    $sendmbytes = 0;
}


$mbFactor = 1024*1024;
$fRowlength = strlen($strApproxOutputdata)/ $mbFactor;
$iGenerateTimes = ceil($iGenerateMegaBytes / $fRowlength);
$iApproxTimeout = ceil($iPulseMegaBytes / $iDownspeed);

for($i = 1; $i <= $iGenerateTimes; $i++)
{

    $mbytes += $fRowlength;
    echo 'Regel '.$i.', alweer bytes verstuurd! Weg met de downloadlimieten in Belgie! Php genereert data als geen ander :)! Totaal ('.round($mbytes, 3)." MB)\n<br />";
    
    if($iDownspeed == 0 || ($mbytes - $sendmbytes) > $iPulseMegaBytes){
        // Vernieuw de timeout
        set_time_limit(30);
        
        if($iDownspeed > 0){
            // Wacht met genereren tijdens verzenden verzenden
            sleep($iApproxTimeout);
            
            $sendmbytes = $mbytes;
        }

        
        flush();
    }
}


if($iTotalMegaBytes > $mbytes){
    // Echo een metarefresh
    echo '<meta http-equiv="refresh" content="0;url='.$_SERVER['PHP_SELF'].'?&sendbytes='.$mbytes.'&code='.md5(rand()).'">';
}

?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.