banlist

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. banlist

« Lees de omschrijving en reacties

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
<?php

    /*
        File:        banlist.cls.php

        Auteur:        ME Wieringa,
        Email:        pholeron@hotmail.com
        Website:    http://www.pholeron.nl

        Naam:        PHP Banlist
        Versie:        1.0
        Datum:        13-3-2006


        Deze class verwerkt een FILE-based banlijst. Met deze class wordt het eenvoudig(er) om IP
        adressen te blokkeren op PHP pagina's. Een banlijst zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden
        om te voorkomen dat bezoekers een formulier hacken.

        Note: Gezien vrijwel alle bezoekers een dynamisch IP adres hebben heeft het geen zin om een
        IP adres voor (al te) lange tijd te blokkeren.        De volgende functies uit de class kunnen geintegreerd worden in je PHP code:

        Banlist([BAN_TIME[, FILEPATH]])

            - Dit is de constructor van de class. Je kunt de 'default' bantijd in uren aangeven
              (dit mag een decimaal getal zijn). Standaard staat de bantijd op 2 uur.
            - Je kunt het bestand opgeven waarin de banlijst wordt bewaard (zorg dat dit bestand
              bestaat en dat PHP lees- en schrijfrechten heeft op het bestand). Standaard wordt
              als pad 'banlist.csv' gebruikt.


        add([IP[, DATE]])

            - Deze functie voegt een nieuw IP adres toe aan de banlijst. Indien het adres al
              bestaat wordt alleen de bantijd aangepast. Als er geen IP is opgegeven, wordt het
              IP van de huidige bezoeker gebruikt.
            - Als er een datum wordt opgegeven, wordt deze datum gebruikt voor het instellen van
              de bantijd. Anders wordt de 'standaard' bantijd gebruikt die was ingesteld in de
              constructor.

        del([IP])

            - Deze functie verwijderd een IP adres van de banlijst. Als het IP niet in de banlijst
              staat, dan gebeurt er niets. Als er geen IP is opgegeven, wordt het IP van de huidige
              bezoeker gebruikt.

        flush()

            - Deze functie wist ALLE IP adressen van de banlijst.

        getIp()

            - Deze functie toont het IP adres van de huidige bezoeker. Deze is gelijk aan de
              variabele $_SERVER["REMOTE_ADDR"].

        isBlocked([IP])

            - Deze functie kijkt of het opgegeven IP adres in de banlijst aanwezig is. Als er geen
              IP is opgegeven, wordt het IP van de huidige bezoeker gebruikt.        -------------------------------------------------------------------------------------------

        VOORBEELD: Controleren of een bezoeker geblokkeerd is.

        include("banlist.cls.php");
        $banlist = new Banlist();

        if($banlist->isBlocked())
        {
            echo "U heeft geen toegang tot deze website.";
            exit;
        }
        else
        {
            echo "Welkom op de website.";
        }

        -------------------------------------------------------------------------------------------

        VOORBEELD: Een bezoeker blokkeren

        include("banlist.cls.php");
        $banlist = new Banlist();

        if($banlist->isBlocked())
        {
            echo "U heeft nog steeds geen toegang tot deze website.";
            exit;
        }
        else
        {
            $banlist->add();
            echo "U bent vanaf nu geen toegang meer tot deze website.";
        }

        ------------------------------------------------------------------------------------------

        VOORBEELD: Een bezoeker blokkeren als deze een formulier bewust 'fout' invult.

        include("banlist.cls.php");
        $banlist = new Banlist();

        if($banlist->isBlocked())
        {
            echo "U heeft nog steeds geen toegang tot deze website.";
            exit;
        }

        // Uitlezen van formuliervelden
        $naam = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\r", "", str_replace("\n", "", $_POST["naam"])));
        $email = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\r", "", str_replace("\n", "", $_POST["email"])));
        $bericht = $_POST["message"];

        // Note: Het bericht hoeft niet gecontrolleerd te worden, omdat deze niet in de HEADER wordt opgenomen.
        if(preg_match("/cc:|bcc:|to:|from:|content-style:/i", $naam)) // Er wordt gewust gebruik gemaakt van headers
        {
            $banlist->add();
            echo "Hackpoging gedetecteerd.<br />U heeft niet langer toegang tot deze pagina.";
            exit;
        }
        elseif(preg_match("/cc:|bcc:|to:|from:|content-style:/i", $email)) // Er wordt gewust gebruik gemaakt van headers
        {
            $banlist->add();
            echo "Hackpoging gedetecteerd.<br />U heeft niet langer toegang tot deze pagina.";
            exit;
        }

        $to = "info@domain.nl";
        $subject = "Reactie van een bezoeker op www.domain.nl";
        $message = $bericht;
        $headers = "From: \"" . $naam . "\" <" . $email . ">";

        mail($to, $subject, $message, $headers);

    */


    class Banlist
    {
        var
$addresses;
        var
$date;
        var
$filepath;
        var
$ip;

        // Maak een nieuwe banlijst (denk om denk de schrijfrechten van het bestand!!)
        function Banlist($ban_time = 2, $filepath = false)
        {

            $this->addresses = array();
            $this->date = date("YmdHis", mktime(date("H") + $ban_time, date("i"), date("s"), date("m"), date("d"), date("Y"))); // Instellen van de bantijd (default 2 uur)
            $this->filepath = ($filepath ? $filepath : "banlist.csv"); // Instellen van het banlist bestand
            $this->ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];

            $this->_load();
            $this->_clean();
        }


        // Voeg een IP adres toe aan de banlijst
        // Door een datum toe te voegen wordt het IP t/m deze datum geblokkeerd. Notatie: jaar, maand, dag, uur, minuut, seconde
        // Het script is zo gemaakt dat onvolledige datum worden aangevuld met nullen.
        // Wordt er geen datum opgegeven, dan wordt de huidige datum + time gebruikt om de blokkeertijd te bepalen.

        function add($ip = false, $date = false)
        {

            $ip = ($ip ? $ip : $this->ip);

            if($this->_isIp($ip))
            {

                if($date && is_numeric($date))
                {

                    $y = substr($date, 0, 4);
                    $m = substr($date, 4, 2);
                    $d = substr($date, 6, 2);
                    $h = substr($date, 8, 2);
                    $i = substr($date, 10, 2);
                    $s = substr($date, 12, 2);

                    $date = (int) ($y ? $y : "0000") . ($m ? $m : "00") . ($d ? $d : "00") . ($h ? $h : "00") . ($i ? $i : "00") . ($s ? $s : "00");
                }

                else
                {
                    $date = $this->date;
                }


                if($date >= date("YmdHis"))
                {

                    $this->addresses[$ip] = $date;
                    $this->_save();
                }
            }

            else
            {
                echo "Er is geen geldig IP adres opgegeven. IP: " . htmlentities($ip) . "<br />\n";
                echo "FILE: " . __FILE__ . ", LINE: " . __LINE__ . "\n";
                exit;
            }
        }


        // Verwijder een IP adres van de banlijst
        function del($ip = false)
        {

            $ip = ($ip ? $ip : $this->ip);

            if($this->_isIp($ip))
            {

                if($this->addresses[$ip])
                {

                    $this->addresses[$ip] = 0;
                    $this->_clean();
                }
            }

            else
            {
                echo "Er is geen geldig IP adres opgegeven. IP: " . htmlentities($ip) . "<br />\n";
                echo "FILE: " . __FILE__ . ", LINE: " . __LINE__ . "\n";
                exit;
            }
        }


        // Wis de gehele banlijst
        function flush()
        {

            $this->addresses = array();
            $this->_save();
        }

        function
getIp()
        {

            return $this->ip;
        }


        // Kijk of een IP adres is geblokkeerd
        function isBlocked($ip = false)
        {

            $ip = ($ip ? $ip : $this->ip);

            if($this->_isIp($ip))
            {

                if($this->addresses[$ip])
                {

                    return true;
                }
            }

            else
            {
                echo "Er is geen geldig IP adres opgegeven. IP: " . htmlentities($ip) . "<br />\n";
                echo "FILE: " . __FILE__ . ", LINE: " . __LINE__ . "\n";
                exit;
            }


            return false;
        }


        // Simpele functie voor het weergeven van de banlijst.
        function toString()
        {

            $str .= "<table border=\"1\">";
            $str .= "<tr>";
            $str .= "<th align=\"left\" valign=\"top\" width=\"150\">IP adres</th>";
            $str .= "<th align=\"left\" valign=\"top\" width=\"150\">Geblokkeerd tot</th>";
            $str .= "</tr>";

            foreach($this->addresses as $key => $value)
            {

                $str .= "<tr>";
                $str .= "<td align=\"left\" valign=\"top\" width=\"150\">" . htmlentities($key) . "</td>";
                $str .= "<td align=\"left\" valign=\"top\" width=\"150\">" . htmlentities($value) . "</td>";
                $str .= "</tr>";
            }


            $str .= "</table>";

            echo $str;
        }        /*
            Private functions
        */

        // Verwijder de IP adressen waarvan de ban tijd is overschreden

        function _clean()
        {

            $addresses = array();
            $date = date("YmdHis");

            foreach($this->addresses as $key => $value)
            {

                if($value >= $date)
                {

                    $addresses[$key] = $value;
                }
            }


            $this->addresses = $addresses;
            $this->_save();
        }


        // Laad de banlijst file
        function _load()
        {

            if(is_file($this->filepath) === false) // Banlijst bestaat niet
            {
                echo "Er is geen toegang tot het bestand " . htmlentities($this->filepath) . ", dat gebruikt wordt voor het bijhouden van geblokkeerde IP adressen.<br />\n";
                echo "FILE: " . __FILE__ . ", LINE: " . __LINE__ . "<br />\n";
                exit;
            }


            if(is_readable($this->filepath) === false) // Geen leesrechten
            {
                echo "Er zijn geen leesrechten op het bestand " . htmlentities($this->filepath) . ", dat gebruikt wordt voor het bijhouden van geblokkeerde IP adressen.<br />\n";
                echo "FILE: " . __FILE__ . ", LINE: " . __LINE__ . "<br />\n";
                exit;
            }


            if(is_writable($this->filepath) === false) // Geen schrijfrechten
            {
                echo "Er zijn geen schrijfrechten op het bestand " . htmlentities($this->filepath) . ", dat gebruikt wordt voor het bijhouden van geblokkeerde IP adressen.<br />\n";
                echo "FILE: " . __FILE__ . ", LINE: " . __LINE__ . "<br />\n";
                exit;
            }            // Uitlezen van de banlijst
            if(filesize($this->filepath) > 0)
            {

                $handle = fopen($this->filepath, "r");
                $str = fread($handle, filesize($this->filepath));
                fclose($handle);
            }

            else
            {
                $str = "";
            }


            $addresses = array();

            // Elke regel is een 'ban'
            $lines = explode("\n", $str);

            for($i = 0; $i < sizeof($lines); $i++)
            {

                $values = explode(",", $lines[$i]);

                $ip = trim($values[0]);
                $date = trim($values[1]);

                $addresses[$ip] = $date;
            }


            $this->addresses = $addresses;
        }


        // Opslaan van IP adressen in de banlijst
        function _save()
        {

            $str = "";

            foreach($this->addresses as $key => $value)
            {

                $str .= $key . ", " . $value . "\n";
            }


            // Overschijf de banlijst
            $handle = fopen($this->filepath, "w");
            fwrite($handle, $str);
            fclose($handle);
        }

        function
_isIp($value)
        {

            $result = false;

            if($value != "")
            {

                $expr = "/^([0-9]){1,3}([\.]){1,1}([0-9]){1,3}([\.]){1,1}([0-9]){1,3}([\.]){1,1}([0-9]){1,3}$/";
                if(preg_match($expr, $value)) // voldoet aan expressie
                {
                    $arr = explode(".", $value);

                    if(($arr[0] < 256) && ($arr[1] < 256) && ($arr[2] < 256) && ($arr[3] < 256))
                    {

                        $result = true;
                    }
                }
            }


            return $result;
        }
    }


?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.