deal-or-no-deal

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. deal-or-no-deal

« Lees de omschrijving en reacties

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CREATE TABLE `game` (
  `id` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(20) NOT NULL,
  `lastoffer` varchar(20) NOT NULL,
  `done` varchar(10) NOT NULL DEFAULT 'false',
  `random` longtext NOT NULL,
  `turn` int(4) NOT NULL DEFAULT '0',
  `casename` varchar(30) NOT NULL,
  `chosen` longtext NOT NULL,
  `sessieid` longtext NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;


Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
<?php

if(!session_start()){
echo "Sessions are required!";
exit;
}

// naam van dit bestand
$page = $_SERVER['PHP_SELF'];
// Naam voor persoon dit kan je via een sessie of via een cookie linken
$username = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
// De getallen die meedoen er kunnen zo veel mogelijk worden gemaakt met een minimaal van 2 getallen
$getallen = array('1', '5', '10','20','50', '100', '200', '300', '400', '500'
'1000'
, '5000', '10000', '20000', '30000','40000', '50000', '100000', '125000', '250000');
//Bij welke beurten moet de 'bank' een bod doen, na het laatste getal gaat om de beurt een bod ook dit kan oneindig
$bod = array('6','9','12','15','18');
// naam van de tabel waar de game zich in bevind
$tablename = 'game';
// Titel bestand
$title = 'Deal or no Deal';
// Wil je dat alles bewaart blijft, of alles word naderhand verwijdert.
// TRUE = JA en FALSE = NEE

$destroy = true;
// de code
echo"
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN\"
            \"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd\">
<html>
<head>
<title>"
.$title."</title>
<style type='text/css'>
input{
background-color:white;
border:1px solid black;
}
div{
font-family:verdana;
}
table.list{
border:1px solid black;
width:100px;
text-align: center;
}
td.open{
background-color:lightgrey;
}
.kop{
text-align:center;
}
</style>
</head>
<body>
<form method='post' action='"
.$page."'> ";
// koffer openen
$db_user = "root"; // Gebruiker voor MySQL
$db_pass = ""; // Wachtwoord voor MySQL
$db_host = "localhost"; // Host voor MySQL; standaard localhost
$db_db ="game"; // Database
mysql_connect($db_host,$db_user,$db_pass) or die(mysql_error());
mysql_select_db($db_db) or die(mysql_error());

//kleine extra's

function injection($value) {
        if (get_magic_quotes_gpc()) {
            $value = stripslashes($value);
        }

        if(version_compare(phpversion(),"4.3.0") == "-1") {
            return mysql_escape_string($value);
        }
else {
            return mysql_real_escape_string($value);
        }
}
function
errormsg($msg){
    $page = $_SERVER['PHP_SELF'];
    echo "<center><fieldset style='width:25%;text-align:center;font-family:Verdana; font-size:12px;'><legend style='color: red;'><b>Error</b></legend>".$msg."<br><br><a href=''>Klik hier om terug te gaan</a></fieldset></center>";
    exit;
}


$sql = "SELECT * FROM ".$tablename." WHERE name='".$username."' AND done='false' AND sessieid='".session_id()."'";
if(!$query = mysql_query($sql)){
    trigger_errormsg(errormsg('Er is iets fout gegaan met het lezen van de game die mischien wel aan de gang is.'));
}

$max = count($getallen);
    if(mysql_fetch_row($query) == 0){
    // als er geen spel die aan de gang is moet worden gekeken of er nog een spel was of moet worden aangemaakt.
        $sql = "SELECT * FROM ".$tablename." WHERE name='".$username."' AND done='false'";
        if(!$query = mysql_query($sql)){
            trigger_errormsg(errormsg('Er is iets fout gegaan!'));
        }
        
            if(mysql_fetch_row($query) != 0){
            // Wanneer er een spel is waar je middenin bent uitgegaan
                echo"<div  align=center><b>Je hebt je vorige game niet afgemaakt!</b><br><br>";
                    if($destroy == true){
                        $sql = "DELETE FROM ".$tablename." WHERE name='".$username."' AND done='false'";
                    }
else{      
                        $sql = "UPDATE ".$tablename." SET done='true' WHERE name='".$username."' AND done='false'";
                    }

                    if(mysql_query($sql)){
                        echo"<input type='submit' name='start' value='Opnieuw' />";
                    }
else{
                        errormsg("Er is een probleem met het maken van een nieuwe game.");
                    }

                echo"</div></form></body></html>";
                exit;
            }
else{
            if(isset($_POST['play'])){
            //wanneer er geen spel is.
            shuffle($getallen);
            $randomsuits = '';
                foreach($getallen as $element) {
                    $randomsuits .= $element.' ';
                }

            $sql = "INSERT INTO ".$tablename." (name,random,sessieid)VALUES('".$username."','".$randomsuits."','".session_id()."')";
                if(mysql_query($sql)){
                    header('location: '.$page.'');
                }
else{
                    errormsg("Er is iets fout gegaan");
                }
            }

            echo"<form method='post' action='".$page."'><div align=center><input type='submit' name='play' value='speel Deal or no Deal'></form></div>";
            exit;
            }
            }

    else
    {
    //wanneer er een spel is word alles voorbereid.
        $sqlgame = "SELECT * FROM ".$tablename." WHERE name='".$username."' AND done='false' AND sessieid='".session_id()."'";
            if(!$query = mysql_query($sqlgame)){
                trigger_errormsg(errormsg('Er is iets fout gegaan.'));
            }
      
        $fetch = mysql_fetch_object($query);    
    }

// de koffer die moet worden opengemaakt
    if(isset($_POST['koffer'])){
        $id = injection($_POST['koffer']);
            if(is_numeric($id) AND $id <= $max AND $id >= '0' AND $fetch->casename != $id){
                    $boem = explode(' ',$fetch->random);
                    $boemchosen = explode(' ',$fetch->chosen);
                    $id--;
                        if(array_search($boem[$id], $boemchosen) != NULL){
                        // betekent dat er een koffer al was opengemaakt of niet bestaat.
                        header('location: '.$page.'');
                        exit;
                        }
else{
                        $chosen = $fetch->chosen.' '.$boem[$id];
                        $sql = "UPDATE ".$tablename." SET chosen='".$chosen."',turn=turn+1 WHERE name='".$username."' AND done='false' ";
                            if(mysql_query($sql)){
                                $koffernummer = $id+1;
                                $euro = "&euro;".number_format($boem[$id], 0, '.', '.');
                                echo "<div align='center' style='background-color:white; font-family:Tahoma;'>In koffer ".$koffernummer." zat het bedrag van ".$euro."!</div><br>";
                            }

                            else
                            {
                                errormsg("Er is iets fout gegaan!");
                            }
                        }
                }
else{
                header('location: '.$page.'');
                }
}

// Wanneer de gebruiker akkoord gaat met de deal van de bank
elseif(isset($_POST['deal']))
        {

    if(in_array($fetch->turn,$bod) OR $fetch->turn >= end($bod)){
    $euro = "&euro;".number_format($fetch->lastoffer, 0, '.', '.');
  
            if($destroy == true){
                    $sql = "DELETE FROM ".$tablename." WHERE name='".$username."'";
                }
else{      
                    $sql = "UPDATE ".$tablename." SET done='true' WHERE name='".$username."'";
                }

        if(mysql_query($sql)){
         $boem = explode(' ',$fetch->random);
         $euro2 = "&euro;".number_format($boem[$fetch->casename], 0, '.', '.');

            echo"<div class=tekst  align=center><b>Je hebt de koffer ".$fetch->casename." succesvol verkocht aan de bank voor: ".$euro."</b><br>
            <b>Als je niet akkoord was gegaan was je koffer: "
.$euro2." waard!</b>
            <br>
            <br>
            <input type='submit' name='start' value='Opnieuw spelen!'>
            </div>"
;
            exit;
        }
else{errormsg("Er is iets fout gegaan!");}
    }
else{header('location: '.$page.'');}
// koffer kiezen

}
// De koffer die de gebruikers kiest.
elseif(isset($_POST['koffernieuw']))
{

$id = injection($_POST['koffernieuw']);
    if(is_numeric($id) AND $id <= $max AND !ereg(' ',$id)){
        if(empty($fetch->casename)){
                $sql = "UPDATE ".$tablename." SET casename='".$id."' WHERE name='".$username."'";
                if(mysql_query($sql))
                    {

                        echo"<center>U heeft gekozen voor nummer ".$id."<br>
                        u word nu doorgewezen</center>
                        <meta http-equiv='refresh' content='1;url="
.$page."'>";
                        exit;
                    }
else{
                    errormsg("Er is iets fout gegaan.");
                    }
        }
else{
            header('location: '.$page.'');
        }
    }
else{
    errormsg("Ongeldige koffer");
    }
}

    
if(!$fetch->casename){
    echo"<center><div class=tekst  style='width:50%'><h1 class='kop'>Kies een koffer</h1><br>";
    echo"<table width='20%' align='center' style='text-align:center;'>";
        for($i=0;$i < $max;$i++){
            $b = $i+1;
            $links = $i+1;
            $rechts = $b+1;
            echo"<tr><td> <input type='submit' name='koffernieuw' value='".$links."' style='width:100px;'> </td><td> <input style='width:100px;' name=koffernieuw type='submit' value='".$rechts."'> </td></tr>";
            $i = $b++;
        }

    echo"</table></div></center>";
}
elseif(!empty($fetch->random) AND !empty($fetch->casename) AND $fetch->done == 'false'){

        if(!$query = mysql_query($sqlgame)){
            trigger_errormsg(errormsg('Er is iets fout gegaan.'));
        }

    $fetch = mysql_fetch_object($query);
    echo"<center><div class=tekst  style='width:50%; text-align:center;'>";
    $boem = explode(' ',$fetch->random);
    $boemchosen = explode(' ',$fetch->chosen);
    $max = count($boem);
    $need = $max - count($boemchosen);
    $euro = "&euro;".number_format($boem[($fetch->casename-1)], 0, '.', '.');
        if($need <= 1){
            echo" Je koffer was: ".$euro." waard!<br>
            <input type='submit' name='start' value='Opnieuw spelen!'>'"
;
                if($destroy == true){
                    $sql = "DELETE FROM ".$tablename." WHERE name='".$username."'";
                }
else{      
                    $sql = "UPDATE ".$tablename." SET done='true' WHERE name='".$username."'";
                }

                
                if(!mysql_query($sql)){
                    errormsg("Er is iets fout gegaan bij het voltooien van deze ".$tablename."!");
                }

            exit;
        }

    echo" <table valign=top align=left  style='text-align:center;'>";
        
        for($i=0;$i < $max;$i++){
        $b = $i+1;

        $links = $i+1;
        $rechts = $b+1;
        echo"<tr>";

        // 1e rij
            if($links < $max){
                if($links != $fetch->casename){
                    if(array_search($boem[$i], $boemchosen) != NULL)
                        {

                            echo"<td> <input type='button'  value='".$links."' style='width:100px; background-color:lightgrey;'> </td>";
                        }

                        else
                        {echo "<td><input type='submit' name='koffer' value='".$links."' style='width:100px;'> </td>";}
                    }

                    else
                    {echo"<td><input style='width:100px;' value='Mijn koffer: ".$links."' type='button'></td>";}
            }

        // 2e rij
            if($rechts < $max){
                if($rechts != $fetch->casename){
                    if(array_search($boem[$b], $boemchosen) != NULL)
                    {

                        echo"<td> <input type='button'  value='".$rechts."' style='width:100px; background-color:lightgrey;'> </td>";
                    }
else
                    {echo "<td> <input type='submit' name='koffer' value='".$rechts."' style='width:100px;'> </td>";}
                }
else{echo"<td><input style='width:100px;' value='Mijn koffer: ".$rechts."' type='button' ></td>";}
            echo"</tr>";
            $i = $b++;
            }

        }

    echo"</table>
    <table valign='top' align='center'><tr><td>"
;
    $end = floor($max/2);
    echo"<table valign='top' class='list'>";

        for($i=0;$i < $max-1;$i++){
            if($i == $end){
                echo"</table></td><td align=center><table class=list valign=top>";
            }

        $getal = "&euro;".number_format($getallen[$i], 0, '.', '.');
            if(array_search($getallen[$i], $boemchosen) != NULL)
                {

                    echo"<tr><td class='open'><s>".$getal."</s></td></tr>";
                }

                else
                {
                echo"<tr><td>".$getal."</td></tr>";
                }
        }


        echo"
        </table></td></tr></table>"
;
        if(in_array($fetch->turn,$bod) OR $fetch->turn >= end($bod)){
            $koffers = count($boem)-count($boemchosen);
            $open = array_sum($boemchosen);
            $totaal = array_sum($getallen);
            $ans = floor(($totaal-$open)/($koffers));
            
                if($fetch->lastoffer != $ans){
                    $sql = "UPDATE ".$tablename." SET lastoffer='".$ans."' WHERE name='".$username."'";
                        if(!mysql_query($sql)){
                            errormsg("Er is iets fout gegaan");
                            exit;
                        }
                }

                if($fetch->turn < end($bod) AND array_search($fetch->turn, $bod)){
                    $key = array_search($fetch->turn, $bod);
                    $new = $key+1;
                    $is = array_search($bod[$new], $bod);
                    $num = $bod[$is]-$bod[$key];
                }
else{
                $num = 1;
                }

            echo"<br><h3>De bank biedt: &euro; ".number_format($ans, 0, '.', '.')." voor je koffer</h3>
            Als je verder gaat moet je nog "
.$num." koffer(ers) openmaken!<br>
            <form method=post><input type='submit' name='deal' value='DEAL'></form>"
;
        }

        
    echo"
    </div></center>"
;
    }

echo"</form></body></html>";
?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.