email-formulier-met-zelf-op-te-geven-ontvanger

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. email-formulier-met-zelf-op-te-geven-ontvanger

« Lees de omschrijving en reacties

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
<?php
/************************************************
* E-Mail formulier om e-mail's te zenden met een*
* zelf opgegeven ontvanger adres, ook kun je    *
* plaatjes meezenden mits deze op het WWW aan-    *
* wezig zijn, ook kun je een map aanmaken waar    *
* al plaatjes staan, deze worden door het script*
* opgehaald en weergegeven.            *
*                        *
* Benodigdheden:                 *
* PHP: getest op: versie 4.3.3            *
* MAIL: je moet een server hebben met mail    *
*  enabled                    *
* misschien meer, maar niet dat ik weet        *
*                         *
* mail.php                     *
*                         *
* Laat de comment staan!!            *
*                         *
* © BatsSoft 2006 - www.batssoft.nl.tt        *
* Gemaakt door Michel Bats aka MBa@NL        *
*                         *
* aanpassingen op dit script zijn terug te    *
* vinden op:                    *
* www.phphulp.nl                *
* www.batssoft.nl.tt                *
************************************************/

    //Stukje config
    //De titel van je pagina. Mag ook leegblijven.

    $titel = "";

    //path waar de e-mail plaatjes staan.
    $picdir = "images/mailpics";

    //het onderschrift met link naar deze pagina en een opmerking van wie deze mail afkostig is.
    $onderschrift = "---------------\n<br>\n<br>\nVerstuur ook gratis E-Mail's, klik <a href=http://".$_SERVER["HTTP_HOST"].$_SERVER["PHP_SELF"].">hier</a>.\n<br>\n<br>\n<small>De provider van de afzender is: ".gethostbyaddr($_SERVER["REMOTE_ADDR"]).".\n<br>\n<br>\nHet IP van de afzender is: ".$_SERVER["REMOTE_ADDR"].".\n<br>\n<br>\nAls er problemen zijn stuur dan een mail naar de provider.</small>";
?>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<?PHP
    //controleren wat de pagina naam moet zijn
    if (isset($_POST['message'])) {
        $strtitel = "E-Mail Verstuurd";
    }

    Else {
        $strtitel = "E-Mail versturen";
    }

    // cotroleren of $titel is ingevuld, en wat er dan moet worden weergegeven
    if (strlen($titel) > 0) {
        $strtitelmid = " - ";
    }

    else {
        $strtitelmid = "";
    }

?>

<title><?=$titel.$strtitelmid.$strtitel?></title>
</head>
<body>
<?PHP
    // controleren of er verzonden moet worden, of dat er nog iets geschreven moet worden (else)
    if (isset($_POST['message'])) {

    // Het onderwerp van de E-Mail wordt via POST opgehaald
    $subject = $_POST['sub'];

    // Hier wordt gekeken van wie de mail afkomtsig is
    $from = $_POST['from'];
    $frommail = $_POST['frommail'];

    // Hier wordt gekeken waar de mail heenmoet    
    $to = $_POST['to'];
    $tomail = $_POST['tomail'];

    // Hier worden de headers aangemaakt
    $headers  = "MIME-Version: 1.0\r\n";
    $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n";
    $headers .= "To: " . $to . " <" . $tomail . ">\r\n";
    $headers .= "From: " . $from . " <" . $frommail . ">\r\n";

    // Hier wordt er gecontroleerd welk plaatje er moet worden meegezonden
    // contoleren of er een zelf ingevuld plaatje moet worden meegezonden

    if ($_POST['pic']=='eig') {
        $message  = "<img src=" . $_POST['piceig'] . "><br><br>";
    }

    // controleren of het plaatje van de server af moet komen
    elseif (strlen($_POST['pic']) > 0) {
        $message  = "<img src=" . $_POST['pic'] . "><br><br>";
    }

    // of gewoon geen plaatje
    else {
        $message  = "";
    }


    // Hier word de text opgehaald voor de E-Mail
    $message .= nl2br($_POST['message']);

    // Hier wordt er gecontroleerd of je een admin bent, zo ja dan wordt er geen onderschrift meegezonden
    if (!isset($_GET['adm'])){
    $message .= "\n<br>\n<br>\n".$onderschrift;
    }


    // Hier wordt de mail dan eindelijk verstuurd
    mail($tomail, $subject, $message, $headers);

    // Nog even een aantal regels te bevesteging, en hoe de mail er bij de onvager uitziet
    echo "je E-mail is verstuurd!<br><br>";
    echo "Klik <a href=index.php>hier</a> om nog een mail te versturen";
    echo "<BR><BR>Hieronder zie je een voorbeeld van hoe de E-Mail op het scherm getoond wordt van de ontvanger.";
    echo "<br /><br />";
    ?>

  <hr>
    <blockquote>
      <B>Van:</B> <?=$from?> [<?=$frommail?>]
      <BR>
      <B>Verzonden:</B>
      <?=date("d-m-Y H:i")?>
      <BR>
      <B>Aan:</B> <?=$to?> [<?=$tomail?>]
      <BR>
      <B>Onderwerp:</B> <?=$subject?>
      <BR>
      <?=$message?>
    </blockquote>
  <hr>
<?PHP
}
    // Hier gaan we een formulier maken waar de gegevens worden ingevuld
else {
    // Controleren of je een admin bent, er moet namelijk wel verteld worden dat je een admin bent bij het verzenden
    if (isset($_GET['adm'])) {
        echo '<form action="?adm=true" method="post" enctype="multipart/form-data" name="mail" target="_self" id="mail">';
    }

    // de form action voor als adm niet is ingevuld
    else {
        echo '<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" name="mail" target="_self" id="mail">';
    }

?>

  <table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
      <td valign="top" align="left"><p>Afzender: </p>
      </td>
      <td valign="top" align="left">Naam: </td>
      <td valign="top" align="left"><input name="from" type="text" id="from"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" align="left">&nbsp;</td>
      <td valign="top" align="left">E-Mail: </td>
      <td valign="top" align="left"><input name="frommail" type="text" id="frommail"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" align="left">Ontvanger: </td>
      <td valign="top" align="left">Naam: </td>
      <td valign="top" align="left"><input name="to" type="text" id="to"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" align="left">&nbsp;</td>
      <td valign="top" align="left">E-Mail: </td>
      <td valign="top" align="left"><input name="tomail" type="text" id="tomail"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" align="left">Bericht</td>
      <td valign="top" align="left">Onderwerp: </td>
      <td valign="top" align="left"><input name="sub" type="text" id="sub"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" align="left">&nbsp;</td>
      <td valign="top" align="left">Typ uw bericht aan de onvanger: </td>
      <td valign="top" align="left"><p>
        <textarea name="message" cols="50" rows="5" id="message"></textarea>
        </p>
        </td>
    </tr>
<tr>
      <td valign="top" align="left">&nbsp;</td>
      <td valign="top" align="left">e.v.t een plaatje<br> (de weergegeven<br> afbeeling(en) is/zijn verkleind,<br>klik op de afbeelding<br> voor ware groote,<br>De ware grote van het<br>plaatje komt in de E-Mail.): </td>
<td valign="top" align="left">
  <input name="pic" type="radio" value="" checked>Geen plaatje<br>
<?PHP
    // Hier wordt er een map geopend met plaatjes die gebruikt kunnen worden in de E-Mail
    $path = pathinfo($_SERVER['SCRIPT_NAME']);
    $dir2 = 'http://'.$_SERVER["HTTP_HOST"].$path["dirname"].'/'.$picdir;
    $dir = opendir($picdir);

    // Haal de gegevens uit dir
    while (false !== ($file = readdir($dir))) {
        if (($file !== ".") and ($file !== "..")) {
        list($filename, $ext) = explode(".", $file);
        list($main, $sub, $include) = explode("/", $_SERVER['PHP_SELF']);
if ($ext == "jpg" or $ext == "png" or $ext == "gif") {
                echo "<input name=\"pic\" type=\"radio\" value=\"$dir2/$file\"><a href=\"$picdir/$file\" target=\"_blank\"><img src=\"$picdir/$file\" border=\"0\" height=60 width=80></a> - $file<br>\n";
            }
        }
}

?>

<input name="pic" type="radio" value="eig"><input name="piceig" type="text" id="sub"> <small>Plaats de URL van een plaatje hier.</smal><br>
<blockquote><i>Vergeet niet een balletje te plaatsen voor de goede regel.</i<</blockquote></small>
</td>
</tr>
  </table>  
  <p>
    <input type="submit" name="Submit" value="verzend">
    <input type="reset" name="Reset" value="legen">
  </p>
</form>
<?PHP
    // Onderaan de pagina staat ook nog een waarschuwing over het feit dat je IP meegezonden wordt & en het onderschrift maar als je admin bent wordt er niks meegezonden en moet het bericht dus ook niet worden weergegen, want je weet zelf wel hoe het werkt
    if (!isset($_GET['adm'])) {
?>

Bedenk wel voor dat je de mail verstuurd dat je ip ook meegezonden wordt, dus als je iemand wil zieken doe dat dan met iets anders!!<br>
En dit is wat er onder aan de E-Mail staat:
<blockquote>
<?=$onderschrift?>
</blockquote>
<?PHP
    // Hier wordt de if van het onderschift onderaan de form pagina afgesloten
    }
    // Hier wordt de if afgesloten die controleerd of er verzonden moet worden of dat er nog een e-mail geschreven moet worden
    }

?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.