mijn-gastenboek

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. mijn-gastenboek

« Lees de omschrijving en reacties

---- index.php ---

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
<?php

if(!$start) {
$start="0";} else{
$start=$start;}
?>

<html>
<head>
<?php
include("include/config.php");
include("include/style.inc.php");
include("include/functies.inc.php");

?>

<title>Mijn gastenboek</title>

<script type="text/javascript">
// ADDTEXT
function addtext(veld,text)
{
    document.gastenboek.elements[veld].value += " "+text+" ";
    document.gastenboek.elements[veld].focus();
}
</script>

<script>

function submitonce(theform){
//if IE 4+ or NS 6+
if (document.all||document.getElementById){
//screen thru every element in the form, and hunt down "submit" and "reset"
for (i=0;i<theform.length;i++){
var tempobj=theform.elements[i]
if(tempobj.type.toLowerCase()=="submit"||tempobj.type.toLowerCase()=="reset")
//disable em
tempobj.disabled=true
}
}
}
</script></head><body>
<i><h5>Laat eens iets van je horen ... schrijf ook
iets in ons gastenboek ...</h5><br>
<br>
<?php
include("bekijk.php");
?>
</p>
<p>&nbsp;</p>

<form method="POST" name="gastenboek" form method="POST" action="voegtoe.php" onSubmit="submitonce(this)">

<div align="center">
  <center>
  <table border="0" cellpadding="2" width="100%">
    <tr>
      <td width="19%">Naam:</td>
      <td width="81%"><input type="text" name="naam" size="30"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="19%">E-mail:</td>
      <td width="81%"><input type="text" name="email" size="30"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="19%">Website: (met http://)</td>
      <td width="81%"><input type="text" name="website" size="30" value="http://"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="19%">Lid van onze club:</td>
      <td width="81%"><input type="checkbox" name="lid" value="ON">ja</td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="19%" valign="top">Jouw bericht:</td>
      <td width="81%">

<?php
if ($UBB=="true") {
UBBinc(bericht);
}

?>
  

<textarea rows="4" name="bericht" cols="40" class="tekstvak"></textarea><br>

<?php
if ($smilie=="true") {
smilieinc(bericht);
}

?>

</td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="19%"></td>
      <td width="81%"><input type="submit" value="Verzenden" name="B1" class="knop"> <input type="reset" value="Invoer wissen" name="B2" class="knop"></td>
    </tr>
  </table>
  </center>
</div>
</form>
<?php
//copyright
if($Copyrightnr11) {
copyright ();}

?>

</body></html>

--- voegtoe.php ---
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
<?php
// Boven aan je pagina
ob_start();

include("include/config.php");
include("include/style.inc.php");
include("include/functies.inc.php");

session_start();
$verlooptijd = 40; //tijd in seconden waarna er weer gepost mag worden

if($_SESSION[tijd] + $verlooptijd > time()){
$wachten = $_SESSION[tijd] + $verlooptijd - time();
echo "U heeft zojuist al een bericht geplaatst, over ".$wachten." seconden kunt u weer posten.";
}

else{
$tijd = time();
session_register("tijd");

$datum=date("d-m-Y @ H:i:s",time());
$id=date("dmyHis",time());


//check lege velden
if (strlen($naam)<2) {
echo "<b>U heeft uw naam (nog) niet ingevuld ...</b><br><br><A href=\"javascript: history.go(-1);\" target=\"_self\"><blockquote>Klik hier om terug te gaan en vult u alsnog uw naam in !!!</blockquote></A>";
}

elseif (strlen($bericht)<3) {
echo "<br><br><b><br>U heeft (nog) geen bericht achtergelaten ...</b></font><br><br><A href=\"javascript: history.go(-1);\" target=\"_self\"><blockquote>Klik hier om terug te gaan en schrijft u alsnog een leuk <img border=\"0\" src=\"img/smile/knipoog.gif\"> bericht !!!</blockquote></a>";
}

else {

//html-tags verwijderen
$naam  = strip_tags($naam);
$website = strip_tags($website);
$email = strip_tags($email);
$bericht = strip_tags($bericht);
$bericht = stripslashes($bericht);

//vervangen van de smilies-codes door html codes ...
$bericht=smilie($bericht);

if ($scheldwoorden=="true") {
$bericht = scheldwoorden($bericht);
}

//vervangen van de UBB codes door html codes ...
$bericht=UBB($bericht);

$bericht = nl2br($bericht);
$bericht = eregi_replace("\n", "", $bericht);
      
//wegschrijven naar een bestand
$logfile = fopen("$bestand","a");
fputs($logfile, $id."||".$datum."||".$email."||".$lid."||".$website."||".$bericht."||".$naam."||\n");
fclose($logfile);

//Mail naar webmaster ter kennisgeving
$recipient = "jouw email@mail.nl";
$subject = "Nieuw bericht in het gastenboek";
$header = "From: Webmaster\nMime-Version: 1.0\nContent-Type: text/html";
$mail_body ="$naam heeft op $datum, het volgende bericht achtergelaten in het gastenboek:\n\n$bericht";
mail($recipient, $subject, $mail_body, $header);


//Mail naar de schrijver van het bericht
if (!$email=="") {
$recipient = "$email";
$subject = "Bedankt";
$header = "From: Webmaster van deze site\n";
$mail_body = "Beste $naam, bedankt voor jouw berichtje in ons gastenboek.\n\nGroetjes, De webmaster.\n\n";
mail($recipient, $subject, $mail_body, $header);
}


?>


<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=index.php">

<title>::: Ons gastenboek :::</title>
</head>

<body>
</body>
</html>

<?php
} }

// Onder aan je pagina
ob_end_flush();
?>

--- bekijk.php ---
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
<center>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
    <tr>
      <td width="100%">

<?php
    
  $gastenboek
=Array();

  $gastenboek=file($bestand);

?>
     <b>Berichten <? echo $start+1; ?> tot en met <? echo min($start+$amount,sizeof($gastenboek)); ?></b><br><i>(Totaal <? echo sizeof($gastenboek); ?> berichten)</i></p>

  <hr align="left">
<br>
</td>
    </tr>
  </table>
  </center>

<?php

$gastenboek
=array_reverse($gastenboek);

  for ($i=$start;$i<$start+$amount && $i<sizeof($gastenboek);$i++)  {
         list($ID,$datum,$email,$lid,$website,$bericht,$naam)=explode('||',$gastenboek[$i]);

//check of er een website is
if ($website == "") {$link="";}
elseif ($website =="http://") {$link="";}
else {$link= "<a href=\"$website\" target=\"_blank\"><img border=\"0\" src=\"img/home.gif\" alt=\"Bezoek de website van $naam\">";}

//check email met anti-spam
    if(ereg( "^[_a-zA-Z0-9-]+(\\.[_a-zA-Z0-9-]+)*@[a-zA-Z0-9-]+(\\.[a-zA-Z0-9-]+)+$", $email)) {
        $mail=mijnmail($email);
}
else { $mail="";}

//check lidmaatschap
if ($lid == "") {$lid="";}
else {$lid="<img border=\"0\" src=\"img/lid.gif\" alt=\"$naam is lid van onze club\">";}

echo"

<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" width=\"60%\">
    <tr>
      <td width=\"25%\"><b class=\"vet\">"
.$naam."</b></td>
      <td width=\"40%\">"
.$link." ". $mail." ". $lid."</td>
    </center>
    <td width=\"35%\"><i>"
.$datum."</i></td>
  </tr>
  
  <tr>
    <td width=\"100%\" colspan=\"3\"><br>"
.$bericht."<br><br><br></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width=\"100%\" colspan=\"3\">
            <hr align=\"left\">
    </td>
  </tr></table>"
;
 }

 ?>

  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
    <tr>
      <td width="100%">
        <p align="center">
<?php
if ($start>0) echo '<A href="index.php?start='.max(0,$start-$amount).'"><<<</a></A> ';

$regels = count($gastenboek); if(!$n) { $n = 0; } else { $n = intval($n); }

{
for($i = 0; $i < $regels; $i+=$amount) { if($regels > $i) { echo(" [<a href='index.php?start=$i'>".($i/$amount+1)."</a>]"); } } }

          if ($start+$amount<sizeof($gastenboek)) echo ' <A href="index.php?start='.($start+$amount).'">>>></a></A>';
?>
</td>
    </tr>
  </table>

--- include/functies.php ---
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
<?php

function copyright () {
echo"<br><br><center>Gastenboek Versie 1.2<br>
<a href=\"http://www.nummer11.nl\" target=\"_blank\">
<b>2004 &copy; Nummer11.nl</b>
</center></a>"
;}

function
smilie($tekst) {

$tekst = str_replace(":)","<img src=\"img/smile/lach.gif\" border=\"0\">",$tekst);
$tekst= str_replace(":(","<img src=\"img/smile/boos.gif\" border=\"0\">",$tekst);
$tekst= str_replace(":knipoog:","<img src=\"img/smile/knipoog.gif\" border=\"0\">",$tekst);
$tekst= str_replace(":applaus:","<img src=\"img/smile/klap.gif\" border=\"0\">",$tekst);
$tekst = str_replace(":ik schaam me:","<img src=\"img/smile/schaam.gif\" border=\"0\">",$tekst);
$tekst = str_replace(":stom van me:","<img src=\"img/smile/stom.gif\" border=\"0\">",$tekst);
$tekst = str_replace(":oeps:","<img src=\"img/smile/groen.gif\" border=\"0\">",$tekst);
$tekst = str_replace(":hihi:","<img src=\"img/smile/hihi.gif\" border=\"0\">",$tekst);
return $tekst;
}

function
UBB($tekst) {

$tekst = preg_replace("#\[b\](.*?)\[/b\]#si","<b>\\1</b>",$tekst);
$tekst = preg_replace("#\[i\](.*?)\[/i\]#si","<i>\\1</i>", $tekst);
$tekst = preg_replace("#\[u\](.*?)\[/u\]#si","<u>\\1</u>", $tekst);
return $tekst;
}

function
scheldwoorden ($tekst) {

$tekst = str_replace("fuck","***",$tekst);
$tekst = str_replace("shit","vervelend",$tekst);
$tekst = str_replace("joden","***",$tekst);
$tekst = str_replace("fucking","***",$tekst);
$tekst = str_replace("cum","***",$tekst);
$tekst = str_replace("klote","***",$tekst);
$tekst = str_replace("pik","eitje",$tekst);
$tekst = str_replace("kut","***",$tekst);
$tekst = str_replace("lul","***",$tekst);
$tekst = str_replace("eikel","ei",$tekst);
$tekst = str_replace("klootzak","***",$tekst);
$tekst = str_replace("homo","***",$tekst);
$tekst = str_replace("asshole","***",$tekst);
$tekst = str_replace("hoer","***",$tekst);
$tekst = str_replace("slet","***",$tekst);
$tekst = str_replace("hoer","***",$tekst);
$tekst = str_replace("teef","***",$tekst);
$tekst = str_replace("bitch","***",$tekst);
$tekst = str_replace("Fuck","***",$tekst);
$tekst = str_replace("Shit","Balen",$tekst);
$tekst = str_replace("Joden","***",$tekst);
$tekst = str_replace("Fucking","***",$tekst);
$tekst= str_replace("Klote","***",$tekst);
$tekst = str_replace("Pik","Eitje",$tekst);
$tekst = str_replace("Kut","***",$tekst);
$tekst = str_replace("Lul","***",$tekst);
$tekst = str_replace("Eikel","Ei",$tekst);
$tekst = str_replace("Klootzak","***",$tekst);
$tekst = str_replace("Homo","***",$tekst);
$tekst = str_replace("Asshole","***",$tekst);
$tekst = str_replace("Slet","***",$tekst);
$tekst = str_replace("Hoer","***",$tekst);
$tekst = str_replace("Teef","***",$tekst);
$tekst = str_replace("Bitch","***",$tekst);
return $tekst;
}

function
smilieinc($tekst) {
echo" <a href=\"javascript:addtext('$tekst',':)')\"><img src=\"img/smile/lach.gif\" border=\"0\"></a>
<a href=\"javascript:addtext('$tekst',':oeps:')\"><img src=\"img/smile/groen.gif\" border=\"0\"></a>  
<a href=\"javascript:addtext('$tekst',':applaus:')\"><img src=\"img/smile/klap.gif\" border=\"0\"></a>  
<a href=\"javascript:addtext('$tekst',':(')\"><img src=\"img/smile/boos.gif\" border=\"0\"></a>  
<a href=\"javascript:addtext('$tekst',':stom van me:')\"><img src=\"img/smile/stom.gif\" border=\"0\"></a>  
<a href=\"javascript:addtext('$tekst',':ik schaam me:')\"><img src=\"img/smile/schaam.gif\" border=\"0\"></a>
<a href=\"javascript:addtext('$tekst',':hihi:')\"><img src=\"img/smile/hihi.gif\" border=\"0\"></a>  
<a href=\"javascript:addtext('$tekst',':knipoog:')\"><img src=\"img/smile/knipoog.gif\" border=\"0\"></a>"
;
}

function
UBBinc($tekst) {
echo"<a href=\"javascript:addtext('$tekst','[b] [/b]')\"><img src=\"img/UBB/Bold.gif\" alt =\"vetgedrukte tekst\" border=\"0\"></a>  
<a href=\"javascript:addtext('$tekst','[i] [/i]')\"><img src=\"img/UBB/Italic.gif\" alt =\"schuine tekst\" border=\"0\"></a>  
<a href=\"javascript:addtext('$tekst','[u] [/u]')\"><img src=\"img/UBB/Underlined.gif\" alt=\"onderstreepte tekst\"  border=\"0\"></a><br>"
;
}


//anti-spam emailadres
function mijnmail($email_instellingen) {
    $email_temp = "";

    // van elke character een unicode maken
    for ($a = 0 ; $a < strlen($email_instellingen) ; $a++) {
        $nr = ord(substr($email_instellingen , $a , 1));
        $email_temp .= "&#" . $nr . ";";
        }


    // splitsen van het email-adres en de eventuele tekst
    $email_instelling = explode("&#59;", $email_temp);

    // controleren of er tekst is ingevoerd
    if (isset($email_instelling[1])) {
        $titel = ' title="' . $email_instelling[1] . '"';
        $tekst ="<img border=\"0\" src=\"img/email.gif\" alt=\"Stuur $naam een e-mail\">";
        }

    else {
        $titel = '';
        $tekst ="<img border=\"0\" src=\"img/email.gif\" alt=\"Stuur $naam een e-mail\">";
        }


    // de terugkoppeling maken van de link
    $mailto = '&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;';
    return '<a href="' . $mailto . $email_instelling[0] . '"' . $titel . '>' . $tekst . '</a>';
    }


?>

--- include/config.php ---
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
<?php
//tekst bestand voor de berichten in het gastenboek
$bestand ="berichten.txt";

// Wil je de copyright van Nummer11.nl weergeven?
// true of false
//Plaats je geen copyright, dan
// verzoeken wij je vriendelijk ergens anders op
// jouw site een link naar Nummer11.nl te plaatsen

$Copyrightnr11 ="true";


//aantal berichten per pagina
$amount="7";

 //wel of geen smilies
//true is ja --- false is nee

$smilie="true";

 //wel of een UBB codes
//true is ja --- false is nee

$UBB="true";

 //wel of geen scheldwoordenfiler
//true is ja --- false is nee

$scheldwoorden="true";

//kleur van de horizontale lijn
$hr="#c0c0c0";

$schrijver="#cccccc";

$letter="verdana";

$kleurb="#999999";

$tekstgrootte="8 pt";

?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.