nextprevious-sorteren-muteren

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. nextprevious-sorteren-muteren

« Lees de omschrijving en reacties

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
<?php
require_once("inc_connect.php");

    $pagenum = $_GET['pagenum'];
    
    // Kijkt of $pagenum een waarde heeft, zo niet, dan wordt het "1"
    if (!(isset($pagenum))) {$pagenum = 1;}
    
    // Hier kijken we hoeveel records we hebben
    $data = mysql_query("SELECT id FROM tabelnaam") or die(mysql_error());
    $rows = mysql_num_rows($data);        
    
    // Hoeveel rijen per pagina willen we?
    $page_rows = 20;        
    
    // Wat is het maximaalt aantal pagina?
    $last = ceil($rows/$page_rows);        
    
    // Dit zorgt ervoor dat $pagenum niet onder 1 of boven het maximun komt.
    if ($pagenum < 1)
    {

        $pagenum = 1;
    }

    elseif ($pagenum > $last)
    {

        $pagenum = $last;
    }

    
    // $max is een deel-query die resultaten geeft afhankelijk van welke pagina je zit.
    $max = 'limit ' .($pagenum - 1) * $page_rows .',' .$page_rows;
    
    // Sorteer volgorde bepalen
    function sortdirection($direction)
    {
            
    if ($_GET[direction] == "DESC")
        {
$direction = "ASC"; }
    else
    { $direction = "DESC"; }
    return $direction;
    }
// Einde functie
    
    // Waarde van $direction wordt ASC of DESC

    $direction = $_GET[direction];
    
    //Sorteer de tabel op een bepaalde kolom
    if ($_GET['sort']) {
    $waarde = $_GET['sort'];
    $sort = 'ORDER BY '.$waarde.' '.$direction;
    // Hier dezelfde query als eerst, maar nu met $sort (sorteren op ... ASC/DESC)
    // en $max (geeft een beperkt aantal records weer).

    $res = mysql_query("SELECT * FROM tabelnaam $sort $max") or die(mysql_error());
    }

    else {
    // Dit is een standaard query die alleen wordt uitgevoerd wanneer $sort leeg is,
    // dus wanneer nog niet op de kolomtitel is geklikt om te sorteren.

    $res = mysql_query("SELECT * FROM tabelnaam ORDER BY optionelewaarde $max") or die(mysql_error());
    }

    
    if ($res && mysql_num_rows($res) >= 1)
        {

        echo '<table border="1">';
            
        echo '
            <tr bgcolor="silver">
                <td> <a href="?sort=voorletters&direction='
.sortdirection($direction).'&pagenum='.$pagenum.'">Voorletters</a> </td>
                <td> <a href="?sort=voornaam&direction='
.sortdirection($direction).'&pagenum='.$pagenum.'">Voornaam</a> </td>
                <td> <a href="?sort=achternaam&direction='
.sortdirection($direction).'&pagenum='.$pagenum.'">Achternaam</a> </td>
                <td> <a href="?sort=straat&direction='
.sortdirection($direction).'&pagenum='.$pagenum.'">Straat</a> </td>
                <td> <a href="?sort=postcode&direction='
.sortdirection($direction).'&pagenum='.$pagenum.'">Postcode</a> </td>
                <td> <a href="?sort=plaats&direction='
.sortdirection($direction).'&pagenum='.$pagenum.'">Plaats</a> </td>
                <td> <a href="?sort=land&direction='
.sortdirection($direction).'&pagenum='.$pagenum.'">Land</a> </td>                
                <td>Veranderen</td>
                <td>Delete</td>
            </tr>
             '
;
            
        // Teller variabele  voor zebra-effect
        $n = 1;    
            
        while ($row = mysql_fetch_array($res))
            {

            // Zebra effect op de tabel gooien
            if( $odd = $n%2 ){ echo '<tr>';}
            else { echo '<tr bgcolor="#6088af">';}
            $n++;
            // Rest van de tabel opbouwen
            echo '
                <td>'
.$row['voorletters'].'</td>
                <td>'
.$row['voornaam'].'</td>
                <td>'
.$row['achternaam'].'</td>
                <td>'
.$row['straat'].'</td>
                <td>'
.$row['postcode'].'</td>
                <td>'
.$row['plaats'].'</td>
                <td>'
.$row['land'].'</td>
                <td><a href="?id='
.$row[id].'&sort='.$_GET[sort].'&direction='.$direction.'&pagenum='.$pagenum.'">Verander</a></td>
                <td><a href="delete_from.php?id='
.$row['id'].'&actie=del">Delete</a></td>
            </tr>
                 '
;
            }
// Einde while-loop "data uit database in tabel stoppen".
    
        echo '</table>';
        }

        else {
            echo 'Nix gevonden...';
        }


    // Laat de zien wat de huidige pagina is en hoeveel er in totaal zijn.
    echo " --Page $pagenum of $last-- <p>";

    // Checken op we op 1ste pagina zijn. Zo ja, dan maken we geen First, Previous link.
    // Zo niet, dan maken we die wel.

    if ($pagenum == 1){
    }

    else
    {
        // Link 1ste pagina.
        echo " <a href='{$_SERVER['PHP_SELF']}?pagenum=1&sort=".$waarde."&direction=".$direction."'> <<-First</a> ";
        echo " ";
        $previous = $pagenum-1;
        // Link vorige pagina.
        echo " <a href='{$_SERVER['PHP_SELF']}?pagenum=$previous&sort=".$waarde."&direction=".$direction."'> <-Previous</a> ";
    }


    // Een spacer
    echo " ---- ";

    // Idem, maar dan voor volgende en laatste link.
    if ($pagenum == $last){    }

    else {
        $next = $pagenum+1;
        echo " <a href='{$_SERVER['PHP_SELF']}?pagenum=$next&sort=".$waarde."&direction=".$direction."'>Next -></a> ";
        echo " ";
        echo " <a href='{$_SERVER['PHP_SELF']}?pagenum=$last&sort=".$waarde."&direction=".$direction."'>Last ->></a> ";
    }


// WAT HIERONDER VOLGT IS RECORDS AANPASSEN, OPTIONEEL
// WAT HIERONDER VOLGT IS RECORDS AANPASSEN, OPTIONEEL

    
if ($_GET[id]) {
    echo '<hr>';
    $sql2 = "SELECT * FROM tabelnaam WHERE id = ".$_GET[id]."";
    $res = mysql_query($sql2);
    $row = mysql_fetch_array($res);
    if (empty($_POST["submit"])) {
    ?>

  
        <form method="post" action="">
            <table>
                <tr>
                    <td width="46">Voorletters:</td>
                    <td colspan="5">
                        <input type="text" name="voorletters" size="35" value="<?php echo $row['voorletters']; ?>"/>
                    </td>
                    <td rowspan="5">
                        Verwijder deze data:
                        <a href="delete_from.php?id=<?php echo $_GET[id]?>&actie=del">Delete</a>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Voornaam:</td>
                    <td colspan="5">
                        <input type="text" name="voornaam" size="35" value="<?php echo $row['voornaam']; ?>"/>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Achternaam:</td>
                    <td colspan="5">
                        <input type="text" name="achternaam" size="10" maxlength="6" value="<?php echo $row['achternaam']; ?>"/>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Straat:</td>
                    <td colspan="4">
                        <input type="text" name="straat" size="50" value="<?php echo $row['straat']; ?>"/>
                    </td>
                </tr>        
                <tr>
                    <td>Postcode:</td>
                    <td>
                        <input type="text" name="postcode" size="5" value="<?php echo $row['postcode']; ?>"/>
                    </td>
                    <td>Plaats:</td>
                    <td>
                        <input type="text" name="plaats" size="10" value="<?php echo $row['plaats']; ?>"/>
                    </td>
                    <td>Land:</td>
                    <td>
                        <input type="text" name="land size="10" value="<?php echo $row['land']; ?>"/>
                    </td>
                </tr>
            </table>
            
            <hr />
            
            <input type="submit" value="Endern" name="submit" />
            <input type="Reset" value="Legen"  />
        </form>
        
    <?php
    }
    else {
        $sql3 = "SELECT * FROM tabelnaam WHERE id = ".$_GET[id]."";
        $res = mysql_query($sql3);
        $row = mysql_fetch_array($res);
    
        $voorletters=$_POST['voorletters'];
        $voornaam=$_POST['voornaam'];
        $achternaam=$_POST['achternaam'];
        $straat=$_POST['straat'];    
        $postcode=$_POST['postcode'];
        $woonplaats=$_POST['woonplaats'];
        $land=$_POST['land'];
    
    // Record wordt geupdate.
        $sql4= "UPDATE tabelnaam SET voorletters = '".$voorletters."', voornaam = '".$voornaam."', achternaam = '".$achternaam."', straat = '".$straat."' , postcode = '".$postcode."', woonplaats = '".$woonplaats."' , land = '".$land."' WHERE id = ".$_GET[id]."";
        $result = mysql_query($sql4) or die ("FOUT: " . mysql_error());
            
        echo("Het volgende record is geupdate:<br />");
        echo("1: ".$voorletters."<br />");
        echo("2: ".$voornaam."<br />");
        echo("3: ".$achternaam."<br />");
        echo("4: ".$straat."<br />");
        echo("5: ".$postcode."<br />");
        echo("6: ".$plaats."<br />");
        echo("7: ".$land."<br />");
    }    
}


?>

[\code]


Delete gedeelte, wat in delete_from.php moet komen te staan.

<?php
    
require_once("inc_connect.php");    
    if ($_GET[id] & $_GET[actie] ) {
            $sql="DELETE FROM tabelnaam WHERE id = ".$_GET[id]."";
            echo $sql;
            $res = mysql_query($sql) or die(mysql_error());}
header('Refresh: 0; url=vorigepagina.php');
?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.