nieuwsscript

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. nieuwsscript

« Lees de omschrijving en reacties

aanmaken.php

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
<?php

##################################################
## Nieuwsscript geschreven door Arjan Schuurman ##
## ArCome.nl - www.arcome.nl                    ##
##################################################

//checken of map "alle" bestaat
//Zo nee, maak dan de map aan

if (!is_dir("alle")) {
    mkdir("alle", 0777);
}


//checken of nieuwsteller bestaat
//Zo nee, maak dan de teller aan met stand 0

if (!file_exists("nieuwsteller.txt")) {
    $file = fopen("nieuwsteller.txt", "w");
    fwrite($file, "0");
    fclose($file);
}


//Counter openen
$file = fopen("nieuwsteller.txt", "r");
$num = fgets($file, 4096);
fclose($file);
$ornum = $num + 1;

//Nummer + 1
$num = $num + 1;

if ($_POST['submit']) {

    //Maak map aan afhankelijk van het id dat gegeven wordt (id = $num)
    mkdir("alle/".$num, 0777);
    
    //Maak bestand aan met als inhoud de titel
    $file = fopen("alle/".$num."/titel.txt", "w");
    fwrite($file, stripslashes($_POST['titel']));
    fclose($file);

    //Maak bestand aan met als inhoud de tekst
    $file = fopen("alle/".$num."/inhoud.txt", "w");
    fwrite($file, stripslashes($_POST['inhoud']));
    fclose($file);
    
    //Maak bestand aan met als inhoud de datum
    $file = fopen("alle/".$num."/datum.txt", "w");
    fwrite($file, date("d.m.Y"));
    fclose($file);
    
    //CHMODDEN
    chmod("alle/".$num."/titel.txt", 0777);
    chmod("alle/".$num."/inhoud.txt", 0777);
    chmod("alle/".$num."/datum.txt", 0777);
    
    //Als laatste de Teller updaten
    $file = fopen("nieuwsteller.txt", "w");
    fwrite($file, $ornum);
    fclose($file);
    echo "Toegevoegd!";
}
else {
    echo "<form method=\"post\" action=\"#\">";
    echo "<b>Titel:</b><br>";
    echo "<input name=\"titel\" type=\"text\"><br><br>";
    echo "<b>Inhoud:</b><br>";
    echo "<textarea style=\"width: 400px; height: 200px;\" name=\"inhoud\"></textarea><br><br>";
    echo "<input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Toevoegen!\">";
    echo "</form>";
}

?>bewerken.php
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
<?php

##################################################
## Nieuwsscript geschreven door Arjan Schuurman ##
## ArCome.nl - www.arcome.nl                    ##
##################################################

//Kijken naar wat na "?id=" is ingevuld

$id = $_GET['id'];
if (is_dir("alle/".$id)) {
    if ($_POST['submit']) {
       
        //Werk bestand bij met als inhoud de titel
        $file = fopen("alle/".$id."/titel.txt", "w");
        fwrite($file, stripslashes($_POST['titel']));
        fclose($file);
    
        //Werk bestand bij met als inhoud de tekst
        $file = fopen("alle/".$id."/inhoud.txt", "w");
        fwrite($file, stripslashes($_POST['inhoud']));
        fclose($file);
    
        echo "Bijgewerkt!";
    }
else {
        echo "<form method=\"post\" action=\"#\">";
        echo "<b>Titel:</b><br>";
        echo "<input name=\"titel\" type=\"text\" value=\"";
        include("alle/".$id."/titel.txt");
        echo "\"><br><br>";
        echo "<b>Inhoud:</b><br>";
        echo "<textarea style=\"width: 400px; height: 200px;\" name=\"inhoud\">";
        include("alle/".$id."/inhoud.txt");
        echo "</textarea><br><br>";
        echo "<input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Bijwerken!\">";
        echo "</form>";
    }
}

?>alleberichten.php
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
<?php

##################################################
## Nieuwsscript geschreven door Arjan Schuurman ##
## ArCome.nl - www.arcome.nl                    ##
##################################################


   $file = fopen("nieuwsteller.txt", "r");
   $counter = fgets($file, 4096);
   fclose($file);

echo "<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\"><tr valign=\"top\"><td width=\"200\"><b>Titel</b></td><td><b>Geplaatst op</b></td></tr>";

   for ($i = $counter; $i > 0; $i--)
   {

    //Kijken of map waar het bericht instaat bestaat...
    if (is_dir("alle/".$i)) {
               echo "<tr><td><b><a href=\"bekijken.php?id=".$i."\">";
                include("alle/".$i."/titel.txt");
                echo "</a></b></td><td>";
               include("alle/".$i."/datum.txt");
               echo "</td></tr>";
    }
   }

echo "</table>";
?>bekijken.php
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<?php

##################################################
## Nieuwsscript geschreven door Arjan Schuurman ##
## ArCome.nl - www.arcome.nl                    ##
##################################################

//Kijken naar wat er na "?id=" is in gevuld

$id = $_GET['id'];

//Kijken of nieuwsbericht wel bestaat
if (!is_dir("alle/".$id)) {
    echo "Dit nieuwsbericht bestaat niet, mogelijk heeft u een verkeerd ID ingevuld.";
}
else {
    echo "<h3>";
    include("alle/".$id."/titel.txt");
    echo "</h3>";
    echo "<b>Geschreven op:</b> ";
    include("alle/".$id."/datum.txt");
    echo "<br><fieldset style=\"width: 500px;\">";
    include("alle/".$id."/inhoud.txt");
    echo "</fieldset>";
}

    echo "<br><br><a href=\"alleberichten.php\">Ga naar alle berichten</a><br><a href=\"bewerken.php?id=".$id."\">Bewerken</a>";
?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.