php-photoalbum

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. php-photoalbum

« Lees de omschrijving en reacties

----------------------------index.php-----------------------------

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
<?php

$x
=3; //images near eachother on a page.
$y=4; //images above eachother on a page.
$size_x=160; //size images horizontal in pixels
$size_y=120; //size images vertical in pixels
$thumb_dir='thumbnails'; //directory for the thumbnails


//resize function

function resize($filename, $dest, $width, $height, $type=''){
    if(@imagecreatefromgif($filename)){
        $img=imagecreatefromgif($filename);
        $type_r='gif';
    }

    elseif(@imagecreatefromjpeg($filename)){
        $img=imagecreatefromjpeg($filename);    
        $type_r='jpg';
    }

    elseif(@imagecreatefrompng($filename)){
        $img=imagecreatefrompng($filename);    
        $type_r='png';
    }

    elseif(@imagecreatefromwbmp($filename)){
        $img=imagecreatefromwbmp($filename);    
        $type_r='bmp';
    }

    else{
        return 'Cannot open file';    
    }

    $type=($type=='')?$type_r:'';
    $img_n=imagecreatetruecolor ($width, $height);
    imagecopyresampled($img_n, $img, 0, 0, 0, 0, $width, $height, imagesx($img), imagesy($img));
    if($type=='gif'){
        imagegif($img_n, $dest);
    }

    elseif($type=='jpg'){
        imagejpeg($img_n, $dest);
    }

    elseif($type=='png'){
        imagepng($img_n, $dest);
    }

    elseif($type=='bmp'){
        imagewbmp($img_n, $dest);
    }

    Return true;
}


$a=0;
$pc=0; //picture counter
$row=0; //row counter

print'
<html>
<head>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<p><h1><center>Picture Viewer</center></h1></p>
'
;


print'<table cellpadding="2" cellspacing="2" border="0" width="100%">';

//check directory $thumb_dir exists!
$search_dir='.';
$dp = opendir ($search_dir);
while($item=readdir($dp) AND $a!=1){
    if((is_dir($item)) AND (substr($item,0,1)!='.')){    
        if($item == $thumb_dir){$a=1;}    
    }
}

if(!$a==1){mkdir($thumb_dir);
}//show thumbnails
if(!isset($_GET['start'])){$start=0;
}
else{$start=$_GET['start'];
}


$search_dir='.';
$dp=opendir($search_dir);
rewinddir($dp);

$a=0; //images/page counter

while($item=readdir($dp)){
    if((is_file($item))AND(substr($item,0,1)!=';')){
        
        if(eregi('()(.jpg|.png|.gif)$',$item)){       //show files. .jpg/.png/.gif
        //create the thumbnail picture pad/name        

        $thumb="$thumb_dir/$item";
        //check if the thumbnail already exist, if not, create one!
        if(!file_exists($thumb)){resize($item, $thumb, $size_x, $size_y);
        }
    
        $pc=$pc+1; //general picture counter
        if($pc > 0+$start AND $pc <= $x*$y+$start){
        $a=$a+1;
        print'
        <td><a href="'
.$item.'" target="_self"><img src="'.$thumb.'" width="'.$size_x.'" height="'.$size_y.'"></a></td>
        '
;
            if($a==$x){
                $a=0;
                $row=$row+1;
                print'</tr><tr>';}

            }
        }
    }
}


print'</tr>';
print'</table></p>';

closedir($dp);

//counting for next pages
if(!isset($_GET['start'])){$start=$x*$y;
}
else{$start=$_GET['start']+$x*$y;
}


$pg=0;
echo'<center>';
while($pc > $pg*$x*$y){

$start=$pg*$x*$y;

$view=$pg+1;
if($start==$_GET['start']){print'<a href="index.php?start='.$start.'"><font color="red"><b>'.$view.'</b></font></a> | ';        
}
else{
    print'<a href="index.php?start='.$start.'">'.$view.'</a> | ';    
}

$pg=$pg+1;

}

//page end
echo'</center>';
echo'</body>';
echo'</html>';
?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.