scriptlibrary-met-categorieeen-admin

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. scriptlibrary-met-categorieeen-admin

« Lees de omschrijving en reacties

Index.php

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<div align="center">
<?php

include("config.php"); // Even de db connectie include

$sql = "SELECT id FROM script"; //Script enz selecteren
$query = mysql_query($sql) or die(mysql_error()); // De Query uitvoeren
$count = mysql_num_rows($query); // Even tellen hoeveel er in de database staan
 echo "<center>Er staan op dit moment <b>".$count."</b> scripts in de database</center><br>"; // Weer geven hoeveel Scripts er in de db staan
$sql = "SELECT id FROM cat";//Script enz selecteren
$query = mysql_query($sql) or die(mysql_error()); // De Query uitvoeren
$countc = mysql_num_rows($query); // Even tellen hoeveel er in de database staan
 // Weer geven hoeveel Scripts er in de db staan

?>

Categorieeen (<?php echo "$countc"; ?>) :<BR>
<?php
$sql
= "SELECT * FROM cat"; //Script enz selecteren
$query = mysql_query($sql) or die(mysql_error()); // De Query uitvoeren
$count = mysql_num_rows($query); // Even tellen hoeveel er in de database staan  // Weer geven hoeveel Scripts er in de db staan
while( $row = mysql_fetch_object($query))   //Even een while-lus maken
{
    echo "<a href=\"cat.php?cat=$row->id\">".$row->naam."</a><BR>"; // Alle scripts echoen
}
if($count == 0){
    echo "<tr><td width=\"300\">Sorry er staan nog geen catogorieeen in de database</td></tr>"; //Als er geen scripts in staan even zeggen dat dat zo is
}
?>

</div>


Scripttoevoegen.php
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
<div align="center">
<?php
    include("config.php"); // DB connectie include

 $sql = "SELECT naam FROM gebruikers WHERE id='".$_SESSION['user_id']."'";
 $query = mysql_query($sql);
 $rij = mysql_fetch_object($query);
 $nam = htmlspecialchars($rij->naam);

    if(empty($_GET['cat']))
    {

        echo 'Geen categorie meegegeven';
    include("onder.php");
exit;
    }

?>

<?php
 $sql
= "SELECT naam FROM cat WHERE id='$cat'";
 $query = mysql_query($sql);
 $rij = mysql_fetch_object($query);
 $naamc = htmlspecialchars($rij->naam);

echo "<html><head><title>Scripttoevoegen</title></head>";
echo "<body><table>";
echo "<form method=\"post\" action=\"#\">";
echo "<tr><td>Auteur:</td><td>$nam</tr>";
echo "<tr><td>Categorie:</td><td>$naamc</tr>";
echo "<tr><td>Scriptnaam:</td><td><input type=\"text\" name=\"naam\" size=\"20\"></td></tr>";
echo "<tr><td>Uitleg:</td><td><textarea name=\"uitleg\" cols=\"40\" rows=\"3\"></textarea></td></tr>";
echo "<tr><td>Code:</td><td><textarea name=\"source\" cols=\"40\" rows=\"5\"></textarea></td></tr>";
echo "<tr><td><input type=\"submit\" name=\"verzenden\" value=\"Post\">&nbsp<input type=\"reset\" value=\"Velden legen\">";
echo "<tr><td>Klik <a href=\"index.php?page=scripts\">hier</a> om terug te gaan naar de library</td</tr>";
echo "</form></table>";

if( isset($_POST['verzenden'])){ //Als er op Post is gedrukt dan...
    if($_POST['naam'] != "" && $_POST['uitleg'] != "" && $_POST['source'] != "") // Even checken of alles is ingevult...
        { // Als dat zo is dan alles toevoegen.
        $naam = $_POST['naam'];
        $uitleg= nl2br($_POST['uitleg']);
        $source = $_POST['source'];
        $cat = $_GET['cat'];

        $sql = "INSERT INTO script (id, auteur, scriptnaam, cat, uitleg, source) VALUES ('', '$nam', '$naam', '$cat', '$uitleg', '$source')";
        $query = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
        echo "Uw script is succesvol toegevoegt";
    }
else{
        echo "U heeft iets niet correct ingevult"; // Anders even zeggen dat hij/zij iets vergeten is.
    }
}

?>

</div>


Show.php :
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
<?php

include("config.php"); // DB connectie include

$sql = "SELECT * FROM script WHERE id='".$_GET['id']."'"; // Zooitje selecteren
$query = mysql_query($sql); //Query uitvoeren
while ($row =mysql_fetch_object($query))  //While-lusje maken
{ // En dan de zooi weergeven
$cat = $row->cat
?>

<?php
 $sql
= "SELECT naam FROM cat WHERE id='$cat'";
 $query = mysql_query($sql);
 $rij = mysql_fetch_object($query);
 $naam = htmlspecialchars($rij->naam);
?>

<html><head><title>Scriptshow</title></head>
<body><table>
<tr><td width="300">Auteur:</td><td width="300"><B><?php echo $row->auteur;?></b></td></tr>
<tr><td width="300">Categorie:</td><td width="300"><a href="cat.php?cat=<?php echo "$cat";?>"><?php echo $naam;?></a></td></tr>
<tr><td width="300">Script naam:</td><td width="300"><?php echo $row->scriptnaam;?></td></tr>
<tr><td width="300">Uitleg:</td><td width="300"><?php echo $row->uitleg;?></td></tr>
<tr><td width="300">Script:</td><td width="300"><?php highlight_string($row->source)?></td></tr>
</body></table><center><B>Reacties:</b></center><BR>
<?php

$sql
= "SELECT * FROM script_reactie WHERE scriptid='".$_GET['id']."'"; // Alles weer even selecteren
$query = mysql_query($sql); //query maken/uitvoeren
$count = mysql_num_rows($query); // Weer even tellen hoeveel reacties er in staan
while ($row =mysql_fetch_object($query))  // Even een While-lus maken
{

?>

    <table>
    <tr><td width="300">Naam:</td><td width="300"><?php echo $row->naam;?></td></tr>
    <tr><td width="300">Bericht:</td><td width="300"><?php echo $row->bericht;?></td></tr>  
------------------------------------------------------------------------------------------
</table>
<a href="reageer.php?id=<?php echo $id;?>">Plaats een reactie</a><br>
<?php
}
if($count == 0 ){
        echo "<center><B>Er is nog geen reactie geplaatst</b></center<br/><BR>\n<a href=\"reageer.php?id=$id&cat=$cat\">Reactie Plaatsen</a>";
}

?>


</html>
<?php
}
?>
  


Config.php
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
<?php
ERROR_REPORTING(0);

// MySQL
$db_user = "*******"; // Gebruiker voor MySQL
$db_pass = "*******"; // Wachtwoord voor MySQL
$db_host = "localhost"; // Host voor MySQL; standaard localhost
$db_db = "********"; // Database
?>


Admin.php
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
<li><a href="admin.php">Home</a><br>
<li><a href="cattoe.php">Categorie toevoegen</a><br>


cattoe.php
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<?php
    include("config.php");
echo "<html><head><title>Categorie toevoegen</title></head>";
echo "<body><table>";
echo "<form method=\"post\" action=\"#\">";
echo "<tr><td>Categorie naam:</td><td><input type=\"text\" name=\"naam\" size=\"20\"></td></tr>";
echo "<tr><td><input type=\"submit\" name=\"verzenden\" value=\"Post\">&nbsp<input type=\"reset\" value=\"Velden legen\">";
echo "</form></table>";

if( isset($_POST['verzenden'])){ //Als er op Post is gedrukt dan...
if($_POST['naam'] != "") // Even
        { // Als dat zo is dan alles toevoegen.
        $naam = $_POST['naam'];
        $sql = "INSERT INTO cat (id, naam) VALUES ('', '$naam')";
        $query = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
        echo "Categorie succesvol toegevoegd";
    }
else{
        echo "U heeft iets niet correct ingevult"; // Anders even zeggen dat hij/zij iets vergeten is.
    }
}

?>


reageer.php
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
<div align="center">
<?php
    include("config.php"); // DB connectie include

 $sql = "SELECT naam FROM gebruikers WHERE id='".$_SESSION['user_id']."'";
 $query = mysql_query($sql);
 $rij = mysql_fetch_object($query);
 $naam = htmlspecialchars($rij->naam);
    
    if(empty($_GET['id']))
    {

        echo 'Geen Script ID meegegeven';
    }

    elseif(empty($_GET['cat']))
    {

        echo 'Geen categorie meegegeven';
    }

    elseif(!($query = mysql_query($sql)))
    {

        echo 'Fout bij ophalen van gebruikersnaam';
    }

    elseif(mysql_num_rows($query) == 0)
    {

        echo 'Ongeldige gebruikersnaam';
    }

    else
    {
    
        echo '<html>
                <head>
                    <title>Reageer</title>
                </head>
                <body>
                    <table>
                        <form method="post" action="#">
                            <tr>
                                <td width="300">Naam:</td>
                                <td><b>'
.$naam.'</b></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="300">Bericht:</td>
                                <td width="300"><textarea name="bericht" cols="40" rows="5"></textarea></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="300">&nbsp;</td>
                                <td width="300">
                                    <input type="submit" name="verzenden" value="Post">&nbsp;
                                    <input type="reset" value="Velden legen">
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="300">&nbsp;</td>
                                <td width="300">Klik <a href="index.php?page=scripts">hier</a> om terug te gaan naar de library</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="300">&nbsp;</td>
                                <td width="300">Klik <a href="javascript:history.go(-1)">hier</a> om terug te gaan naar het script</td>
                            </tr>
                        </form>
                    </table>'
;
        
                    if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')//Als er Post is gedrukt dan....
                    {
                        if(empty($_POST['bericht'])) // kijken of er wel een bericht is geplaatst
                        {
                            echo "U heeft geen bericht ingevult"; // Als dat niet zo is
                        }
                        else // Anders Even de zooi toevoegen
                        {
                            $sql = "INSERT INTO
                                        script_reactie
                                        (
                                            scriptid,
                                            naam,
                                            bericht
                                        )
                                        VALUES
                                        (
                                            '"
.($_GET['id'])."',
                                            '"
.$naam."',
                                            '"
.$bericht."'
                                        )"
;
                            
                            if(!($query = mysql_query($sql)))
                            {

                                echo 'Fout bij toevoegen van bericht: '.mysql_error();
                            }

                            else
                            {
                                echo "Uw reactie is succesvol toegevoegt";
                            }
                        }
                    }
    }

?>

</div>

cat.php
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
<div align="center">
<table>
<?php
    if(empty($_GET['cat']))
    {

        echo 'Geen categorie meegegeven';
exit;
    }

?>

<tr><td width="300">Auteur:</td><td width="300">Scriptnaam</td><tr>
<?php

$sql
= "SELECT naam FROM cat WHERE id='".$_GET['cat']."'";
$query = mysql_query($sql);
$rij = mysql_fetch_object($query);
$naam = htmlspecialchars($rij->naam);


$sql = "SELECT id, scriptnaam, auteur FROM script WHERE cat='".$_GET['cat']."'";//Script enz selecteren
$query = mysql_query($sql) or die(mysql_error()); // De Query uitvoeren
$count = mysql_num_rows($query); // Even tellen hoeveel er in de database staan
 echo "Er staan op dit moment <b>".$count."</b> scripts in de categorie : <BR><b>".$naam."</b><br>"; // Weer geven hoeveel Scripts er in de db staan
while( $row = mysql_fetch_object($query))   //Even een while-lus maken
{
    echo "<tr><td width=\"300\"><a href=\"show.php?id=$row->id\">".$row->auteur."</a></td><td width=\"300\"><a href=\"show.php?id=$row->id\">".$row->scriptnaam."</td></tr>"; // Alle scripts echoen
}
if($count == 0){
    echo "<tr><td width=\"300\">Sorry er staan nog geen scripts in deze categorie</td></tr>"; //Als er geen scripts in staan even zeggen dat dat zo is
}
?>

</table>
Klik <a href="scripttoevoegen.php?cat=<?php
echo "".$_GET['cat']."";
?>
">hier</a> om een script toe tevoegen!
</div>

Dit was het ik hoop dat je er wat aan hebt !

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.