Simpel 'CMS' dmv TinyMCE

Door Arjan Kapteijn, 21 jaar geleden, 20.043x bekeken

Klaasjan Boven stuurde mij een PM om te vragen of ik een simpel CMS welke ik ooit een keer gemaakt had in de database wou zetten. Ik moest er even over nadenken want eigenlijk vind ik het de term CMS niet eens waard, laat staan dat het echt veel toevoegd aan de (tochal rijkelijk gevulde) scriptdatabase.

Maar ik kan het mij ook wel voorstellen dat iemand zoiets wellicht zoekt en het graag zou willen toepassen op zijn website.

Eigenlijk is het een heel simpel systeem waarbij je pagina's kunt toevoegen, wijzigen, verwijderen en sorteren mede dankzij een stukje PHP en TinyMCE. Je vult eenvoudig een database en zodoende kan je vrij eenvoudig een simpele website beheren. Zo zou je bijvoorbeeld paginas kunnen toevoegen aan mijn website waarbij dat menu links automatisch word aangepast.

Voor de volledigheid heb ik er ook een klein stukje css aan toegevoegd, zodat het grafisch een beetje presenteerbaar is.

Voorbeeld: http://test.i-cey.net/cms/administratie.php

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. simpel-cms-dmv-tinymce

 

Er zijn 103 reacties op 'Simpel cms dmv tinymce'

PHP hulp
PHP hulp
0 seconden vanaf nu
 

Gesponsorde koppelingen
Menno
menno
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
dit is echt een zeer handig script en ik denk dat veel mensen dit gaan gebruiken.
ik kan het goed gebruiken voor mijn nieuwe CMS systeem :)
het is ook makkelijk uit te breiden
Luke Banning
Luke Banning
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Het is inderdaad niet uitgebreid maar het is wel super uitgebreid enzo hoor! :)
Deze zal zeker nog wel eens van pas komen. Bedankt voor de toevoeging Arjan!
Klaasjan Boven
Klaasjan Boven
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Er werg gisteren gevraagd naar een CMS en ik zag de post van Arjan. Arjan kennende ging ik ervanuit dat zijn 'CMS' iig netjes gescript, duidelijk en overzichtelijk is.

En dat is inderdaad het geval. IK denk dat dit voor veel mensen een prima start is en een duidelijk begin voor hetgeen zij willen maken.

Arjan bedankt.
Rudie dirkx
rudie dirkx
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Maareh, waar is de user kant? Ik zie alleen het admin gedeelte. Wat gebeurt er nou eigenlijk mee? Of is dat niet boeiend? Gaat het alleen om het in de db gooien van een textarea??
Arjan Kapteijn
Arjan Kapteijn
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Je kunt TinyMCE trouwens zo uitgebreid maken als je zelf wilt, find&replace, afbeeldingen uploaden, tabellen invoegen, embedded media etc etc etc.

Cervetti, de voorkant kun je eenvoudig uitlezen... kwestie van één query om het menu op te halen en één query om de content op te halen. Dat is zo dusdanig eenvoudig dat ik dat niet ga voorkauwen.
Lissy Pixel
Lissy Pixel
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Bedankt voor de uitleg ervan :)
K i p
K i p
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Ik had eventjes niks te doen, en heb lekker het user-gedeelte voorgekauwd:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
<?php
    $home_content
= 'Klik links op de links! ';
        
    $username     = 'juuwsurneem';
    $password     = 'wagtwoort';
    $host        = 'localhost';
    $database    = 'daataabees';
    
    if(mysql_connect($host,$username,$password))
    {

        if(!mysql_select_db($database))
        {

            echo 'Sorry, ik kon helaas geen verbinding maken met de databasetabel!';
        }
    }

    else
    {
        echo 'Sorry, ik kon helaas geen verbinding maken met de databaseserver!';
    }
    
    
    
    $datum = ' datum ';
        

    $sql_menu = "
        SELECT
            paginaid,
            titel,
            "
. $datum . " AS datum_nl
        FROM
            content
        ORDER BY
            volgordeid DESC
    "
;
    if (! $res_menu = mysql_query($sql_menu))
    {

        $menu = 'Fout bij het ophalen van de gegevens uit de database! Dit is de gebruikte query: <br /><pre> ' . $sql_menu . '</pre><br />En dit is de fout: <br />' . mysql_error();
    }

    else
    {
        if (mysql_num_rows($res_menu) > 0)
        {

            $menu_items = array();
            while ($rij_menu = mysql_fetch_assoc($res_menu))
            {

                $menu_items[] = $rij_menu;
            }

            $menu = '<ul>';
            foreach ($menu_items as $item)
            {

                $menu .= '<li><a href="?id=' . $item['paginaid'] . '">' . $item['titel'] . '</a> op ' . $item['datum_nl'] . '</li>' . "\r\n";
            }

            $menu .= '</ul>';
        }

        else
        {
            $menu = '<em>Nog geen titels toegevoegd. </em>';
        }
    }

    
    if (!empty($_GET['id']))
    {

        if (!ctype_digit($_GET['id']))
        {

            $content = $home_content;
        }

        else
        {
            $sql_content = "
                SELECT
                    titel,
                    "
. $datum . " as datum_nl,
                    content
                FROM
                    content
                WHERE
                    paginaid = "
. mysql_real_escape_string($_GET['id']) . "
                LIMIT 1
            "
;
            if (! $res_content = mysql_query($sql_content))
            {

                $content = 'Fout bij het ophalen van de gegevens uit de database! Dit is de gebruikte query: <br /><pre> ' . $sql_content . '</pre><br />En dit is de fout: <br />' . mysql_error();
            }

            else
            {
                if (mysql_num_rows($res_content) > 0)
                {

                    $rij_content = mysql_fetch_assoc($res_content);
                    $content = '
                        <h1>'
. $rij_content['titel'] . '</h1>
                        <p>
                            Op '
. $rij_content['datum_nl'] . '.
                        </p>
                        <div id="bericht">
                            '
. $rij_content['content'] . '
                        </div>
                    '
;
                }

                else
                {
                    $content = 'Bericht niet gevonden. ';
                }
            }
        }
    }

    else
    {
        $content = $home_content;
    }

    
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html>
<head>
    <title>Je CMS naam!</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
    <style type="text/css" media="screen">
        @import "style.css";
        html,body {
            width: 100%;
            height: 100%;
            margin: 0px;
            padding: 0px;
        }
        #container {
            width: 780px;
            margin: 0px auto;
            background-color: lightblue;
            border: 2px inset darkblue;
            height: 99%;
            padding: 0px;
        }
        #menu {
            float: left;
            width: 300px;
            border-right: 4px solid black;
            border-bottom: 4px solid black;
        }
    </style>
    <!--[if IE]>
        <style>
            @import "iestyle.css";
        </style>
    <![endif]-->
</head>
<body>
    <div id="container">
        <div id="menu">
            <?php echo $menu; ?>
        </div>
        <div id="content">
            <?php echo $content; ?>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
Arjan Kapteijn
Arjan Kapteijn
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Dat kan vele malen efficienter/eenvoudiger...

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<?php
$query
        = "SELECT titel FROM content ORDER BY volgordeid";
$resultaat     = mysql_query($query);

if($resultaat && mysql_num_rows($resultaat) >= 1)
{

    while($rij = mysql_fetch_array($resultaat))
    {

        $titel         = $rij['titel'];            
        $gestript     = str_replace(' ', '_', $menunaam);
        echo '<li><a href="?pagina='.$gestript.'">'.ucfirst($menunaam).'</a></li>';
    }
}
    
?>


Dan hoef je ook niet met id's te werken en word het voor zoekmachines allemaal wat logischer.
Cedric
Cedric
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Ik wil graag de word versie gebruiken met da CMS. Het lukt me maar niet om die erin te krijgen :S Kan iemand me helpen??? (Word versie online is zelfde als full, maar ik bedoel de word versie die je ziet in je download map bij examples)
Arjan Kapteijn
Arjan Kapteijn
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
De javascript tinyMCE.init() vervangen door bijv. de onderstaande.

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
    tinyMCE.init({
        mode : "textareas",
        theme : "advanced",
        plugins : "spellchecker,style,layer,table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,insertdatetime,preview,zoom,media,searchreplace,print,contextmenu,paste,directionality,fullscreen,noneditable,visualchars,nonbreaking,xhtmlxtras",
        theme_advanced_buttons1_add_before : "save,newdocument,separator",
        theme_advanced_buttons1_add : "fontselect,fontsizeselect",
        theme_advanced_buttons2_add : "separator,insertdate,inserttime,preview,separator,forecolor,backcolor",
        theme_advanced_buttons2_add_before: "cut,copy,paste,pastetext,pasteword,separator,search,replace,separator",
        theme_advanced_buttons3_add_before : "tablecontrols,separator",
        theme_advanced_buttons3_add : "emotions,iespell,media,advhr,separator,print,separator,ltr,rtl,separator,fullscreen",
        theme_advanced_buttons4 : "insertlayer,moveforward,movebackward,absolute,|,styleprops,|,spellchecker,cite,abbr,acronym,del,ins,|,visualchars,nonbreaking",
        theme_advanced_toolbar_location : "top",
        theme_advanced_toolbar_align : "left",
        theme_advanced_path_location : "bottom",
        content_css : "example_data/example_word.css",
        plugin_insertdate_dateFormat : "%Y-%m-%d",
        plugin_insertdate_timeFormat : "%H:%M:%S",
        extended_valid_elements : "img[class|src|border=0|alt|title|hspace|vspace|width|height|align|onmouseover|onmouseout|name],hr[class|width|size|noshade],font[face|size|color|style],span[class|align|style]",
        external_link_list_url : "example_data/example_link_list.js",
        external_image_list_url : "example_data/example_image_list.js",
        flash_external_list_url : "example_data/example_flash_list.js",
        file_browser_callback : "mcFileManager.filebrowserCallBack",
        paste_auto_cleanup_on_paste : true,
        paste_convert_headers_to_strong : true
    });
Cedric
Cedric
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Dat had ik natuurlijk al geprobeerd :P Je moet het zelf maar eens doen, het ziet er niet echt uit zoals het zou moeten xD

Ik hoop dat je kan helpen.
K i p
K i p
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
@Arjan op 31.01.2007 17:00:
Nou zoveel regels scheelt het niet hoor. (Alleen van mijn code eerste while(fetch_assoc) en dan foreach(die_array) is nutteloos kom ik nu achter. ) En verder is dat gewoon jouw stijl, je doet 2 controles in 1 if. Dat is jouw keuze.

En je hebt inderdaad gelijk over die namen van de links. Zelf doe ik het zelfs nog liever met gewoon zulke links:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<a href="titel_van_de_pagina">klik</a>
Klein beetje mod_rewrite, leuk effect.
Edit:
Waren al weer veel berichtjes tussen.
Arjan Kapteijn
Arjan Kapteijn
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat de textarea te klein is doordat het door css in elkaar gedrukt is. Geef je textarea eens wat meer ruimte, haal een aantal knoppen weg of maak een extra rij...
Gerben van Erkelens
Gerben van Erkelens
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Vooral een makkelijk script om bijvoorbeeld als basis mee te gaan beginnen!
Arwin  vdv
Arwin vdv
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
BEDANKT!, dit zocht ik nou net!!!
Vincent
Vincent
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Hier heb ik gister volgens mij, een topic over gehad.
Volgens mij bedoel jij die ook Klaasjan Boven ?
Iedergeval, goed script! Net wat ik zocht :)

Edit:

Zou je misschien een werkend voorbeeldje online kunnen zetten. Ik bedoel een voorbeeldje waar je ook een site ziet die kan worden aangepast.... Dus gewoon een heel simpel voorbeeld siteje..
Hoop dat je het begrijpt :)
Joeri
Joeri
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Prachtig script, eenvoudig en mooi duidelijk opgestelde code; weer iets dat ik zelf niet meer moet schrijven als er al zo een volledige goeie is. Natuurlijk hadden we van je niet anders verwacht.

Gtz.
Roland van Wanrooy
Roland van Wanrooy
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Ziet er geweldig uit, Arjan.
Heb je ervaring met FCKeditor? Zo ja, weet je of er verschil in snelheid is tussen die twee?
Bedankt!
Gerrit Wiersma
Gerrit Wiersma
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Hallo, even een vraagje, heb dit script dus even in elkaar gezet, en ziet er werkelijk super uit, die editor werkt, alleen als ik een pagina toevoeg zet hij niets in de database, jah hij neemt wel de de standaard titel en tekst mee, maar niet wat ik heb getypt, enig idee hoe dit kan ?

Alvast bedankt.
Nicoow Unknown
Nicoow Unknown
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
is dit maar één bestand?? hoe kan k uhm dan in een menu later weergeven enzo?
Winkie
winkie
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
leuke icoontjes, geleend van N-Design? ;)
Thijs X
Thijs X
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Quote:
winkie schreef op 01.02.2007 12:29
leuke icoontjes, geleend van N-Design? ;)


Zijn gewoon de standaard TinyMCE icoontjes+

Edit:
Laatma je bdoelt waarschijnlijk die andere :X
Winkie
winkie
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
geeft niet hoor, ik leen ze ook
Arjan Kapteijn
Arjan Kapteijn
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Niks lenen, gewoon gebruiken... 'These mini icons are designed at 14×14px with transparent background. They are specially designed for header or side navigation buttons. Feel free to use these icons for your site (personal or commerical). However, if you are using more than 10 different icons, you must give a link back to N.Design Studio.'
Gerrit Wiersma
Gerrit Wiersma
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
opgelost !
Vincent
Vincent
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Ik krijg dat menutje met dat: bold en dergelijk er niet in.. Hoe doe je dat? Iemand alsjeblieft antwoorden(A)?
Arjan Kapteijn
Arjan Kapteijn
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Heb je wel de tiny mce gedownload?
Vincent
Vincent
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
nope, wat moet ik precies downloaden en installeren..? Ik heb wel jou javascript (gejat(A)) .... kijk hier:
http://members.lycos.nl/dragonsknight/admin.php (oud siteje die ik ook gebruikte)
Thijs X
Thijs X
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Als je even Googled op TinyMCE,

http://tinymce.moxiecode.com/
Vincent
Vincent
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
ja dat heb ik al.... ook al gedownload maar ik krijg het niet goed erin....
Arjan Kapteijn
Arjan Kapteijn
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Je hoeft alleen maar de map te uploaden...
Vincent
Vincent
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
en dan werkt het geheel?
Frank -
Frank -
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Domme vraag, door even te testen heb je het antwoord al te pakken!

Tinymce bijt echt niet hoor ;)
Vincent
Vincent
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Lycos = poep.... Ga binnenkort domein kopen maar via lycos duurt het nogal lang:)
Vincent
Vincent
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
je moet wel de opmaak maken hè met css en html en php en daarin haal je het dan op.
Jan Koehoorn
Jan Koehoorn
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Zoals altijd netjes gescript Arjan. Wat ik wel een beetje jammer vind van TinyMCE is dat er geen ingebouwd imagebeheerder in zit. Wat dat betreft is FCKeditor beter.
Jurgen B
Jurgen B
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Voor TinyMCE kun je het beste iBrowser gebruiken voor de afbeeldingen. Werkt makkelijk en soepel
Vincent
Vincent
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Mooi gemaakt:)
Dat is zeker zinvol..
meer mogelijkheden!
netjes inlogsysteem.

Goed werk :)
Vincent
Vincent
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Ik heb je op msn toegevoegd? Jij mij nog niet?
Sander de Vries
Sander de Vries
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Heeft er iemand er een die het menu aanpast?
Ik zou dit graag gebruiken!
Lissy Pixel
Lissy Pixel
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
@ Jurgen heb je een link of voorbeeld voor een iBrowster?
Ik ken dit namelijk niet....
Cedric
Cedric
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
@ sander

Het menu past zichzelf al aan... gebruik het script van boris maar dan moet je wel ff de DESC veranderen in ASC
Jantje Smith
Jantje Smith
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
ik heb een vraagje ..??

hoe haal je de wijzigingen uit de database ..
waardoor het word weergegeven op het pagina
voor de bezoekers ..
Arjan Kapteijn
Arjan Kapteijn
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Dat is niet meer dan een simpele select...
Marc de Bruijn
Marc de Bruijn
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Mooi script, echter 1 vraag, hoe kan ik ervoor zorgen dat bij het openen van de index.php ook meteen het eerste bericht wordt weergegeven.
Nu wordt weergegeven Klik links op de links d.m.v. deze code

$home_content = 'Klik links op de links! ';

Hoe kan ik dit aanpassen? BVD
Arjan Kapteijn
Arjan Kapteijn
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Door gewoon een SELECT Query uit te voeren waarbij je sorteerd op volgordeid en je met een limit = 1 alleen de bovenste pakt.
Marc de Bruijn
Marc de Bruijn
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Je bedoelt bovenstaande query van 31-1 om de gegevens uit de db te halen?
Hoe zet ik dit dan in mijn pagina, bijv i.c.m. de code van boris?
Jantje Smith
Jantje Smith
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
hoe verander ik de database tijd het word namelijk opgeslagen als amerikaanse tijd/datum
Marc de Bruijn
Marc de Bruijn
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Ik heb nu de volgende query, maar deze werkt niet.

$query = "SELECT paginaid FROM content ORDER BY volgordeid ASC LIMIT 0,1";

$home_content = mysql_query($query);

Volgens mij is het iets simpel, maar ik kom er niet uit.
BVD
Arjan Kapteijn
Arjan Kapteijn
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Met alleen een paginaID kom je er niet, en een offset bij de Limit is niet nodig.
Marc de Bruijn
Marc de Bruijn
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Ik krijg nu de gegevens er wel uit met een query als ik deze in een aparte lege pagina zet.

$query = 'SELECT `titel`, `content` FROM `content` LIMIT 1';

Alleen hoe zorg ik ervoor dat $home_content deze query gebruikt?
Arjan Kapteijn
Arjan Kapteijn
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Door de content uit je $query te trekken.
Marc de Bruijn
Marc de Bruijn
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Heb het geprobeerd met $query['titel'] en heb gekeken hoe de content uit de DB wordt gehaald, maar dit alleen werkt niet
Ik heb wat meer hulp nodig, kun iemand wat uitgebreidere uitleg geven?
Arjan Kapteijn
Arjan Kapteijn
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Dit heeft niks met mijn script te maken, de basiskennis PHP ontbreekt volledig. Die $query zul je eerst moeten uitvoeren met mysql_query(); dat koppel je aan een variabele $resultaat, die ga je vervolgens controlleren met bijv. mysql_num_rows($resultaat) == 1. Vervolgens moet je die rij ophalen met bijv. mysql_fetch_array()...
Laurens van Heems
Laurens van Heems
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Dit is precies wat ik nodig had, alleen heb ik een probleempje. Als ik een image invoeg dan schrijft hij het in mijn database weg met een \ voor elke ". Hierdoor laat de pagina mijn afbeelding niet zien. Ditzelfde geldt voor links.

Hoe kan ik dit verkomen?
Arjan Kapteijn
Arjan Kapteijn
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
stripslashes() gebruiken als je de data ophaalt uit de database.
Johan
johan
21 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Ik heb alles een beetje kunnen na-apen.
Allen krijg ik in de toolbar voor 'bold', 'italic' en 'underline' geen gif plaatje. De functies werken wel.
De plaatjes bold.gif, underline.gif en italic.gif zijn aanwezig.
De rest van de plaatjes (link, copy,...) zijn wel te zien.

Ik krijg trouwens in het HTML form de PHP code te zien, maar niet de termen paragraaf, h1,...

Iemand enig idee
Creadion Creadion
Creadion Creadion
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Kan ik ook instellen dat als ik op pagina toevoegen klik, de pagina niet meteen in de database word gezet maar dat hij pas in de database word gezet als ik op Versturen klik?

Dit omdat ik nog een beetje aan het testen ben met Tiny_mce en omdat ik dat gewoon handiger vind :)
Arjan Kapteijn
Arjan Kapteijn
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Instellen niet, maar het is niet moeilijk om toe te voegen.
Creadion Creadion
Creadion Creadion
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Kun jij mij dan handige links geven oid hoe ik dat moet doen en misschien een paar tips geven, zodat ik het zelf kan doen en ervan kan leren?
Arjan Kapteijn
Arjan Kapteijn
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
4204 aangemaakte pagina's, hebben jullie niks te doen ofzo :P.
Kriz Kriz
Kriz Kriz
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<?php
$query
         = "SELECT titel FROM content ORDER BY volgordeid";
$resultaat     = mysql_query($query);

if($resultaat && mysql_num_rows($resultaat) >= 1)
{

    while($rij = mysql_fetch_array($resultaat))
    {

        $titel         = $rij['titel'];            
        $gestript     = str_replace(' ', '_', $menunaam);
        echo '<li><a href="?pagina='.$gestript.'">'.ucfirst($menunaam).'</a></li>';
    }
}
    
?>


Hoe kan het als ik bovenstaande code in mijn menu.php plak, dat het niet werkt?
Ik wil dus dat paginaid 1 op de startpagina wordt weergeven.
(menu.php is ingeclude in index.php)
Wessel Johnson
Wessel Johnson
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Voorbeeldje werkt niet ;)
Als je een pagina omhoog wilt plaatsen gaat dat nog goed, maar met omlaag doet ie niks meer.
Kriz Kriz
Kriz Kriz
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Kan iemand mij vertellen hoe ik, in zo'n klein mogelijke code,
de verschillende pagina's in het menu van de hoofdpagina kan laten zien?
Erik
erik
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Kan ook iemand mij vertellen waar ik die stripslash() neer moet zetten? kom er niet helemaal uit vrees ik :(
Mike
mike
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
kan iemand me vertellen wat hier fout gaat: http://ms.dnsalias.net/cms2/

edit: probleem is al gefixd.
W W
W W
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
@mike, je TinyMCE werkt nog niet hoor.
Mike
mike
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
@Pepijn
Ja ik weet het, maar ik gebruik nu andere systeem
Arno
arno
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Hallo,
Ik moet voor een opdracht een cms maken en dit leek mij een uitstekend cms voor mij. Nu heb ik de code toegepast en in de database leden, de tabel content ingevoerd. Nu werkt het alleen nog niet en ik kom er niet meer uit. Ik krijg steeds de volgende melding.

= 1) { while($rij = mysql_fetch_array($resultaat)) { $menupaginaid = $rij['paginaid']; $menutitel = $rij['titel']; $menuvolgordeid = $rij['volgordeid']; if(strlen($menutitel) > 20) { $menutitel = substr($menutitel, 0, 17); $menutitel .= "..."; } echo ' '.ucfirst($menutitel).'
'.BR; } } echo '
Pagina toevoegen


'.BR; ?>

Het scherm waar je tekst in plaatst werkt wel maar de verstuur knop werkt ook niet.
De code die ik heb gemaakt is de volgende:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
<?php


define('BR',"\r\n");
$paginaid         = 1;
$referentieid     = 1;
?>


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Administratie Systeem</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-15">

<style type="text/css">
html,body {
margin: 0;
padding: 0;
font: 12px verdana;
text-align: center;
background: url('afbeeldingen/achtergrond.gif');
background-repeat: repeat;
background-position: center 0%;
}

div#container {
width: 760px;
margin: 0px auto;
}

div#adminmenu {
width: 200px;
float: left;
text-align: left;
margin: 15px;
}

div#adminmenu img {
vertical-align: middle;
border: 0px;
margin-right: 2px;
}

div#content {
width: 500px;
float: left;
text-align: justify;
margin: 15px;
}
</style>

<script language="javascript" type="text/javascript" src="tiny_mce/tiny_mce.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript">
tinyMCE.init({
mode : "textareas",
theme : "advanced",
language : "nl",
convert_fonts_to_spans : false,


theme_advanced_buttons1 : "bold,italic,underline,bullist,numlist,outdent,indent,cut,copy,paste,undo,redo,link,unlink,code,formatselect",
theme_advanced_buttons2 : "",
theme_advanced_buttons3 : "",
theme_advanced_toolbar_location : "top",
theme_advanced_toolbar_align : "left",
extended_valid_elements : "a[name|href|target|title|onclick],img[class|src|border=0|alt|title|hspace|vspace|width|height|align|onmouseover|onmouseout|name],hr[class|width|size|noshade],font[face|size|color|style],span[class|align|style]"
});
</script>
</head>
<body>
<div id="container">

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
<?php
include("dbinfo.inc.php");
include("connect.php");

if(mysql_connect($host,$username,$password))
{

    if(!mysql_select_db($database))
    {

        echo 'Sorry, ik kon helaas geen verbinding maken met de databasetabel!';
    }
}
else{
    echo 'Sorry, ik kon helaas geen verbinding maken met de databaseserver!';
}


if(isset($_GET['actie']) && !empty($_GET['actie']))
{

    $acties = array('verhogen','verlagen','verwijderen','toevoegen','wijzigen');
    
    if(in_array($_GET['actie'],$acties))
    {

        $actie = mysql_real_escape_string($_GET['actie']);
    
        switch($actie)
        {
            case
'toevoegen':
                if(isset($_GET['volgordeid']) && !empty($_GET['volgordeid']))
                {

                    if(is_numeric($_GET['volgordeid']))
                    {

                        $volgordeid = mysql_real_escape_string($_GET['volgordeid']);
                        
                        $query         = "INSERT INTO content (volgordeid, titel, content) VALUES (".$volgordeid.",'voorbeeld titel','voorbeeld content')";
                        $resultaat     = mysql_query($query);
                        
                        if($resultaat && mysql_affected_rows() == 1)
                        {

                            $paginaid = mysql_insert_id();
                            
                            echo '<p>De pagina is succesvol toegevoegd! Hieronder kunt u hem aanpassen.</p>'.BR;
                        }
else{
                            echo '<p>Sorry, er ging iets mis bij het toevoegen van een nieuwe pagina.</p>'.BR;
                        }                    
                    }
else{
                        echo '<p>Sorry, de variabele volgordeid hoort numeriek te zijn!</p>'.BR;
                    }
                }
else{
                    echo '<p>Sorry, ik verwacht op zijn minst iets van een volgordeid!</p>'.BR;
                }

            break;
        
            case
'wijzigen':
                if(isset($_GET['paginaid']) && !empty($_GET['paginaid']))
                {

                    if(is_numeric($_GET['paginaid']))
                    {

                        $paginaid = mysql_real_escape_string($_GET['paginaid']);
                        
                        if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
                        {

                            if(isset($_POST['titel']) && !empty($_POST['titel']))
                            {

                                $titel = mysql_real_escape_string($_POST['titel']);
                            }
else{
                                $titel = 'voorbeeld titel';
                            }

                            
                            if(isset($_POST['content']) && !empty($_POST['content']))
                            {

                                $content = mysql_real_escape_string($_POST['content']);
                            }
else{
                                $content = 'voorbeeld content';
                            }

                            
                            $query         = "UPDATE content SET titel = '".$titel."', content = '".$content."', datum = NOW() WHERE paginaid = ".$paginaid."";
                            $resultaat     = mysql_query($query);
                            
                            if($resultaat && mysql_affected_rows() == 1)
                            {

                                echo '<p>De pagina is succesvol geupdate.</p>'.BR;
                            }
else{
                                echo '<p>Sorry, de pagina kon niet geupdate worden!</p>'.BR;
                            }
                        }                    
                    }
else{
                        echo '<p>Sorry, de variabele paginaid hoort numeriek te zijn!</p>'.BR;
                    }
                }
else{
                    echo '<p>Sorry, ik verwacht op zijn minst iets van een paginaid!</p>'.BR;
                }

            break;
        
            case
'verwijderen':
                if(isset($_GET['paginaid']) && !empty($_GET['paginaid']))
                {

                    if(is_numeric($_GET['paginaid']))
                    {

                        $paginaid     = mysql_real_escape_string($_GET['paginaid']);
                        
                        $query         = "DELETE FROM content WHERE paginaid = ".$paginaid."";
                        $resultaat     = mysql_query($query);
                        
                        if($resultaat && mysql_affected_rows() == 1)
                        {

                            echo '<p>Deze pagina is succesvol verwijderd!</p>'.BR;
                        }
else{
                            echo '<p>Sorry, ik kon deze pagina niet verwijderen!</p>'.BR;
                        }
                    }
else{
                        echo '<p>Sorry, de variabele paginaid hoort numeriek te zijn!</p>'.BR;
                    }
                }
else{
                    echo '<p>Sorry, ik verwacht op zijn minst iets van een paginaid!</p>'.BR;
                }

            break;
            
            case
'verhogen' || 'verlagen':
                if(isset($_GET['volgordeid']) && !empty($_GET['volgordeid']))
                {

                    if(is_numeric($_GET['volgordeid']))
                    {

                        $volgordeid = mysql_real_escape_string($_GET['volgordeid']);
            
                        switch($actie)
                        {
                            case
'verhogen':
                                $query         = "SELECT paginaid, volgordeid FROM content WHERE volgordeid <= ".$volgordeid." ORDER by volgordeid DESC LIMIT 2";
                                $resultaat     = mysql_query($query);
                            break;
                                
                            case
'verlagen':
                                $query         = "SELECT paginaid, volgordeid FROM content WHERE volgordeid >= ".$volgordeid." ORDER by volgordeid ASC LIMIT 2";
                                $resultaat     = mysql_query($query);
                            break;    
                        }

                
                        if($resultaat && mysql_num_rows($resultaat) == 2)
                        {

                            $paginaid     = array();
                            $volgordeid = array();
                            
                            while($rij = mysql_fetch_array($resultaat))
                            {

                                $paginaid[]     = $rij['paginaid'];
                                $volgordeid[]     = $rij['volgordeid'];
                            }
            
                        
                            $query         = "UPDATE content SET volgordeid = ".$volgordeid[0]." WHERE paginaid = ".$paginaid[1]."";
                            $resultaat     = mysql_query($query);
                                
                            $query         = "UPDATE content SET volgordeid = ".$volgordeid[1]." WHERE paginaid = ".$paginaid[0]."";
                            $resultaat     = mysql_query($query);
                                                    
                        }
else{
                            echo '<p>Sorry, maar deze actie is voor mij onmogelijk!</p>'.BR;
                        }
                    }
else{
                        echo '<p>Sorry, de variabele volgordeid hoort numeriek te zijn!</p>'.BR;
                    }
                }
else{
                    echo '<p>Sorry, ik verwacht op zijn minst iets van een volgordeid!</p>'.BR;
                }

            break;    
        }        
    }
}

?>


<div id="adminmenu">
<b>Menuitems</b>:<br><br>

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
<?php
$query
         = "SELECT titel, paginaid, volgordeid FROM content ORDER BY volgordeid";
$resultaat     = mysql_query($query);

$menuvolgordeid = 0;

if($resultaat && mysql_num_rows($resultaat) >= 1)
{

    while($rij = mysql_fetch_array($resultaat))
    {

        $menupaginaid     = $rij['paginaid'];
        $menutitel         = $rij['titel'];
        $menuvolgordeid    = $rij['volgordeid'];
        
        if(strlen($menutitel) > 20)
        {

            $menutitel         = substr($menutitel, 0, 17);
            $menutitel        .= "...";
        }

                
        echo '<a href="?actie=verhogen&amp;volgordeid='.$menuvolgordeid.'"><img src="images/omhoog.gif" title="Verhogen" alt="Verhogen"></a> <a href="?actie=verlagen&amp;volgordeid='.$menuvolgordeid.'"><img src="images/omlaag.gif" title="Verlagen" alt="Verhogen"></a> <a href="?actie=verwijderen&amp;paginaid='.$menupaginaid.'"><img src="images/paginaverwijderen.gif" title="Pagina verwijderen" alt="Verhogen"></a> <a href="?actie=wijzigen&amp;paginaid='.$menupaginaid.'">'.ucfirst($menutitel).'</a><br>'.BR;
    }
}
    

echo '<br><a href="?actie=toevoegen&amp;volgordeid='.($menuvolgordeid +1).'">Pagina toevoegen</a><br><br><br>'.BR;
?>


</div>


Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<?php
if(isset($actie) && ($actie == 'toevoegen' || $actie == 'wijzigen'))
{

    $query         = "SELECT titel, content FROM content WHERE paginaid = ".$paginaid."";
    $resultaat     = mysql_query($query);
    
    if($resultaat && mysql_num_rows($resultaat) == 1)
    {

        $rij         = mysql_fetch_array($resultaat);
        
        $titel        = stripslashes($rij['titel']);
        $content     = stripslashes($rij['content']);
        
?>


<div id="content">
<form name="formulier" action="?actie=wijzigen&amp;paginaid=
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo $paginaid; ?>
" method="post">
Titel: <input type="text" id="titel" name="titel" size="35" value="
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo $titel; ?>
" title="De gewenste titel."><br><br>
<textarea name="content" rows="20" style="width: 100%;" id="content" title="De gewenste content">
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
<?php echo $content; ?>
</textarea><br>
<input type="submit" name="versturen" value="Versturen" id="versturen"> <INPUT type="reset" id="wissen" name="wissen" value="Wissen">
</form>
</div>

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
<?php    
    }else{
        echo '<p>Sorry, er gaat hier iets mis wat eigenlijk niet fout kan gaan...</p>'.BR;
    }
}

?>


</div>
</body>
</html>


Wie kan mij helpen want ik zie door de bomen het bos niet meer??
Aleidus Aalderink
Aleidus Aalderink
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Beste mensen, al een tijd zoek ik hoe ik PHP code aan de praat krijg. Even voor de goede orde.

Ik ben bezig met Postgresql 8.2 en wel om specifieke reden waaraan MySQL niet voldoet. Vandaar die keuze. Postgresql draait op een PC in een netwerk en wil die via scripjes zoals PHP aanroepen om een fraai GUI te krijgen.

Alleen wat mij niet duidelijk is hoe start je die PHP code op. Wat heb je daarvoor nodig. Een webserver heb ik niet draaien en vind het overbodig ballast. Gewoon een database Ik denk dat hiervoor een compiler of zo iets nodig is.

Nu ik het hierboven CMS heb ontdekt vraag ik mij af hoe ik die werkend krijg.
Kunnen jullie mij een zet in goede richting geven.

Alvast bedankt

Aleidus
Arjan Kapteijn
Arjan Kapteijn
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Je kan ook PHP parsen zonder webbrowser, maar of je er iets mee bereikt is een tweede... Wat is je doel? Een fraaie GUI heeft niks met PHP te maken, dat is html/css... Of pak java, c of delphi ofzo.
Frank -
Frank -
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
@Aleidus: Zonder webserver verlies je zo'n beetje alle voordelen van PHP, alleen de nadelen blijven over. Zonder webserver kun je dan ook beter overstappen op een andere taal, zoals reeds door Arjan is voorgesteld.

Maar wat is eigenlijk het probleem van een webserver? Zo vreselijk zwaar is Apache (om even een voorbeeld te noemen) nu ook weer niet en het is zeer eenvoudig te installeren. Apache met PHP en pgSQL is een ijzersterke combinatie, ik zou het wel weten!

Succes
Herbert Foppen
Herbert Foppen
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Mensen,

ik krijg deze melding:
Fatal error: Call to undefined function: mysql_real_escape_string() in c:\webserver\wwwroot\phphulp\cms_menu\index.php on line 93

Iemand enig idee?

Herbert


20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
@Arno: heb je wel als extensie van het bestand waar het in opgeslagen word php?

@Herbert Foppen: wat staat er op die regel bij jou het? of kan die functie wel aan bij jou server?
Herbert Foppen
Herbert Foppen
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
op die regel staat:

$actie = mysql_real_escape_string($_GET['actie']);

ik heb eerlijk gezegd het script zoals oorspronkelijk was geplaatst gekopieerd. Verder heb ik er niets aan gewijzigd.

Lokaal draai ik PHP 4.2.2

edit: ik krijg wel te zien 'toevoegen', maar daarna krijg ik die fatal error!
Arno
arno
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
@ Alex
Ik heb het bestand tiny_mce.js in mijn map C:\Program Files\EasyPHP1-8\www\cms\tiny_mce staan, hoe moet ik die verwerken in de src? Zou dat het probleem kunnen zijn?
Alvast bedankt voor reactie
Paul IJmker
Paul IJmker
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Bij mij werkt alles perfect. Ik heb de userpagina overgenomen, echter wanneer ik via het CMS systeem een foto toevoeg en dan wil kijken in de userpagina dan geeft hij niets meer. Nu heb ik gekeken in de database en het blijkt dat hij als volgt opgeslagen wordt:

<p><img src=\"http://www.phphulp.nl/imgs/header/logo.gif\" border=\"0\" width=\"258\" height=\"108\" /></p>

Wanneer ik in mijn database de \ backslashes eruit haal dan werkt hij wel. Hoe kan ik dit oplossen? Moet ik iets instellen bij tinymce?
Arjan Kapteijn
Arjan Kapteijn
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
stripslashes() toevoegen aan je echo.
Paul IJmker
Paul IJmker
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Dit is me allemaal wel gelukt, maar stripslashes toevoegen??? Zoveel verstand heb ik er niet van, ik zou niet weten waar ik het precies moet toevoegen. Alvast bedankt Arjan.
Soople
Soople
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Fijn script, ik gebruik het al op meerdere sites.

Wat ik een beetje link vind is dat je met één klik een pagina kunt verwijderen. Het lukt me niet een javascriptje te implementeren dat via een pop-up om bevestiging vraagt. Iemand een oplossing?
Jesper Diovo
Jesper Diovo
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Heb je het met confirm geprobeerd?
Leon Kunst
Leon Kunst
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
idd, gwn:

onClick="javascript:confirm("Weet je zeker dat je wilt verwijderen?")"
Christiaan Baartse
Christiaan Baartse
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
eerder iets van

onclick="return confirm('Weet je zeker dat je wilt verwijderen?');"

zoek
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
echo '<a href="?actie=verhogen&amp;volgordeid='.$menuvolgordeid.'"><img src="afbeeldingen/omhoog.gif" title="Verhogen" alt="Verhogen"></a> <a href="?actie=verlagen&amp;volgordeid='.$menuvolgordeid.'"><img src="afbeeldingen/omlaag.gif" title="Verlagen" alt="Verhogen"></a> <a href="?actie=verwijderen&amp;paginaid='.$menupaginaid.'"><img src="afbeeldingen/paginaverwijderen.gif" title="Pagina verwijderen" alt="Verhogen"></a> <a href="?actie=wijzigen&amp;paginaid='.$menupaginaid.'">'.ucfirst($menutitel).'</a><br>'.BR;


vervang door
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
        echo '<a href="?actie=verhogen&amp;volgordeid='.$menuvolgordeid.'"><img src="afbeeldingen/omhoog.gif" title="Verhogen" alt="Verhogen"></a> <a href="?actie=verlagen&amp;volgordeid='.$menuvolgordeid.'"><img src="afbeeldingen/omlaag.gif" title="Verlagen" alt="Verhogen"></a> <a href="?actie=verwijderen&amp;paginaid='.$menupaginaid.' " onclick="return confirm(\'Weet je zeker dat je wilt verwijderen?\');"><img src="afbeeldingen/paginaverwijderen.gif" title="Pagina verwijderen" alt="Verhogen"></a> <a href="?actie=wijzigen&amp;paginaid='.$menupaginaid.'">'.ucfirst($menutitel).'</a><br>'.BR;
Erwin Nieuwenhuis
Erwin Nieuwenhuis
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
je kunt zelfs de pagina naam erbij in zetten, als je bijvoorbeeld de verkeerde pagina aanklikt(1 erboven of eronder)
Christiaan Baartse
Christiaan Baartse
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Voor de mensen die PATH_INFO aan hebben staan in Apache.

Kips scriptje een beetje aangepast
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
<?php
    $home_content
= 'Klik links op de links! ';
        
    $username     = '';
    $password     = '';
    $host        = '';
    $database    = '';
    $php_self = str_replace($_SERVER['PATH_INFO'],'', $_SERVER['PHP_SELF']);
    if(mysql_connect($host,$username,$password))
    {

        if(!mysql_select_db($database))
        {

            echo 'Sorry, ik kon helaas geen verbinding maken met de databasetabel!';
        }
    }

    else
    {
        echo 'Sorry, ik kon helaas geen verbinding maken met de databaseserver!';
    }
    
    
    
    $datum = ' datum ';
        

    $sql_menu = "
        SELECT
            paginaid,
            titel,
            "
. $datum . " AS datum_nl
        FROM
            content
        ORDER BY
            volgordeid DESC
    "
;
    if (! $res_menu = mysql_query($sql_menu))
    {

        $menu = 'Fout bij het ophalen van de gegevens uit de database! Dit is de gebruikte query: <br /><pre> ' . $sql_menu . '</pre><br />En dit is de fout: <br />' . mysql_error();
    }

    else
    {
        if (mysql_num_rows($res_menu) > 0)
        {

            $menu_items = array();
            while ($rij_menu = mysql_fetch_assoc($res_menu))
            {

                $menu_items[] = $rij_menu;
            }

            $menu = '<ul>';
            foreach ($menu_items as $item)
            {

                $menu .= '<li><a href="'.$php_self.'/'.$item['paginaid'].'/'.str_replace(' ', '_', $item['titel']).'.html">' . $item['titel'] . '</a> op ' . $item['datum_nl'] . '</li>' . "\r\n";
            }

            $menu .= '</ul>';
        }

        else
        {
            $menu = '<em>Nog geen titels toegevoegd. </em>';
        }
    }

    
    if (!empty($_SERVER['PATH_INFO']))
    {

        $path = explode("/" ,trim($_SERVER['PATH_INFO'], "/"));
        
        if (!ctype_digit($path[0]))
        {

            $content = $home_content;
        }

        else
        {
            $sql_content = "
                SELECT
                    titel,
                    "
. $datum . " as datum_nl,
                    content
                FROM
                    content
                WHERE
                    paginaid = "
.$path[0]."
                LIMIT 1
            "
;
            if (! $res_content = mysql_query($sql_content))
            {

                $content = 'Fout bij het ophalen van de gegevens uit de database! Dit is de gebruikte query: <br /><pre> ' . $sql_content . '</pre><br />En dit is de fout: <br />' . mysql_error();
            }

            else
            {
                if (mysql_num_rows($res_content) > 0)
                {

                    $rij_content = mysql_fetch_assoc($res_content);
                    $content = '
                        <h1>'
. $rij_content['titel'] . '</h1>
                        <p>
                            Op '
. $rij_content['datum_nl'] . '.
                        </p>
                        <div id="bericht">
                            '
. $rij_content['content'] . '
                        </div>
                    '
;
                }

                else
                {
                    $content = 'Bericht niet gevonden. ';
                }
            }
        }
    }

    else
    {
        $content = $home_content;
    }

    
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html>
<head>
    <title>Je CMS naam!</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
    <style type="text/css" media="screen">
        @import "style.css";
        html,body {
            width: 100%;
            height: 100%;
            margin: 0px;
            padding: 0px;
        }
        #container {
            width: 780px;
            margin: 0px auto;
            background-color: lightblue;
            border: 2px inset darkblue;
            height: 99%;
            padding: 0px;
        }
        #menu {
            float: left;
            width: 300px;
            border-right: 4px solid black;
            border-bottom: 4px solid black;
        }
    </style>
    <!--[if IE]>
        <style>
            @import "iestyle.css";
        </style>
    <![endif]-->
</head>
<body>
    <div id="container">
        <div id="menu">
            <?php echo $menu; ?>
        </div>
        <div id="content">
            <?php echo $content; ?>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
Ward
Ward
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Ik maak bij dit scriptje iets raar mee. Wanneer ik een exacte copy maak van bovenstaande. En ik run het in firefox of in IE, dan krijg steeds het probleem dat ik geen content of titel kan aanpassen. Ik kan wel alles dat in ID=content zit aanpassen. mijn submit-knoppen werken bijvoorbeeld niet meer, mijn textarea-box kan ik gewoon deleten, maar niet invullen, etc...

Heeft iemand dit nog meegemaakt? Ik echt alles geprobeerd en ben radeloos. Kan het liggen aan een instelling in mijn WAMP? Ik test namelijk alles lokaal op mijn laptop
Ik heb net .NET 2.0 geinstalleerd. Kan dit de oorzaak zijn?

Ik kan wel het voorbeeldje van Arjan aanpassen, dus aan de code ligt het niet...het moet een of andere instelling zijn.

Vielen dank alvast voor de hulp (en of het brainstormen)
Ward
Ward
20 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Whoehoe!! Na een hele tijd zoeken heb ik het script toch aan de praat gekregen.

@Arjan: de mensen die zeggen dat een exacte copy werkt: die liegen ;-)
Er zit een fout in die datgene veroorzaakt dat ik in vorig bericht besproken heb.
Je kiest als division id "content", deze bespreek je ook in je CSS. Daarnaast heb je ook een textarea met id "content" en dit geeft dus de problemen.

Voorbeeld oplossing: verander in je css
div#content {
width: 500px;
float: left;
text-align: justify;
margin: 15px;
}

door
div#inhoud {
width: 500px;
float: left;
text-align: justify;
margin: 15px;
}

en in de html <div id="content"> door <div id="inhoud">

Zo simpel eigenlijk, maar ik heb me er enorm lang op stukgekeken hehe.

MVG,

Ward
Jaron T
Jaron T
19 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Bedankt ward, ik heb hier namelijk ook heel lang mee vastgezeten.

mvg Jaron
Jaron T
Jaron T
19 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
ik heb nu een pagina die mijn cms uitleest ( dus de user kant )
maar hoe wil ik nu hier een submenu inmaken zodat ik deze ook in mijn cms kan aanpassen? ik heb het user gedeelte van 'kip' gebruikt.
Mark
mark
19 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Heb een raar probleem met dit script, wanneer ik een tekstlink maak doormiddel van de editor en deze weg schrijf naar de database staat in de database de volgende linkverwijzing:

<a href=\"http://www.delink.nl\" target="_blank">Linknaam</a>

De twee slashes zijn dus teveel... iemand hier een oplossing voor?

Alvast bedankt,

Gr. Mark


19 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Heb jij toevallig magic quotes aanstaan ofzo? Test eens met get_magic_quotes_gpc. Lees dan dit effe door, zet ze dus uit.
Die slashen kan je overigs verwijderen met stripslashes.
Anne
anne
19 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Leuk CMS:)

Hoe krijg je het voor elkaar om subpagina's aan te maken? Die 'Hangen' zegmaar vast aan de parent?.

Ik heb dat al voor elkaar gekregen door in de tabel een kolom 'parent' te maken. Maar nu zit ik met het probleem hoe ik dit nu overzichtelijk in het menu plaats. ik wil zegmaar dat de pagina's die een 'parent' hebben, wat meer ingesprongen staan (onder de parent zelf).

Hoe krijg ik dat voor mekaar, en hoe doe je dat dan met het volgordeid?

Tnx alvast.
Klaasjan Boven
Klaasjan Boven
19 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Arjan

De alt atributen van de linken op rij 267 kloppen niet, ze staan alle drie op verhogen
Hidde van Koningsveld
Hidde van Koningsveld
19 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Als is het script gebruik krijg zegt IE deze fout.
Regel: 5
Teken: 1
Fout: Deze eigenschap of methode wordt niet ondersteund door dit object
Code: 0
URL: http://www.hiddevk.nl/admin/index.php?actie=wijzigen&paginaid=91

Heeft dit met TINY_MCE te maken? Want ik krijg het alleen op en nadat ik de TINY_MCE pagina's heb bezocht.
Laurens
laurens
19 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Als beginnende php'er:

Zou iemand mij op weg kunnen helpen, hoe je: $content = $home_content;

Vervangt door paginaid 1 uit de database?
Op deze manier opent de eerste pagina uit de database dus direct. Ben al bezig geweest met mysql_fetch_array etc. maar wil niet echt lukken..
Arjan Kapteijn
Arjan Kapteijn
19 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Je kunt beter verder gaan met mijn voorbeeld, en als je daar niet uitkomt heb ik vast nog wel iets liggen.
Arco
Arco
19 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
ik heb het script gekopieerd en geplakt. dus er zou niks verkeert moeten gaan. alles werkt behalve pagina's toevoegen. dan opent hij id 1 ipv een nieuwe pagina

Sorry, er ging iets mis bij het toevoegen van een nieuwe pagina.

dat zegt hij iemand enig idee? php versie?

PHP Version 5.2.6RC6-dev

zou het daar aan kunnen liggen?
Peter
Peter
19 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Heel tof dezecms tut... prachtig en het werkt

Maar ik heb nog 2 vraagjes:
1/ hoe krijg ik de eerst pagine onliddelijk te zien
2/ weet iemand hoe ik met parent en sub links kan werken

@anne
heb jij al meer over dit gevonden , zag dat dit ook u vraag was.

thks
Peter
Koen
Koen
19 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Ik kom er nog niet helemaal uit.
Ward heeft me idd op weggeholpen alleen waar halen julie die menu gifjes vandaan?
en mijn teksteditor is het menu bovenaan te 'plat'waardoor ik de onderste icoontjes half zie...
Verder kom ik er wel uit denk ik, t werkt al redelijk :P
Daantje
Daantje
18 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Ik vind het een heerlijk scriptje! Ik gebruik het voor diverse doeleinden en ben eigenlijk op zoek die mij wil helpen met uitbreiden van het systeem. Je kunt nu pagina's toevoegen, in volgorde verschuiven en verwijderen. Ik wil nu eigenlijk dit script uitbreiden zodat ik pagina's kan toevoegen en aan een van de reeds aanwezige pagina's kan toewijzen als subpagina van die betreffende pagina! Je voelt 'm aankomen: op m'n websites wil ik dus submenu's kunnen creeeren op basis van de info in de tabel 'content'. Zijn er mensen die mij hierbij willen helpen, tegen een beperkte vergoeding bijvoorbeeld? Ik kom er door tijdgebrek niet aan toe!
Jeroen van ewijk
jeroen van ewijk
18 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
hey

ik ben een site aan het bouwen voor een fotograaf. deze klant il zijn eigensite kunnen beheren ( tekst wijzigen fotos wijzigen dat soort dingen ) ik weet dat je daar cms nodig voor heb maar ik heb daar nog nooit mee gewerkt zou iemand mij kunnen helpen als die genen daar tijd en zin voor heeft. dit zou ik heel erg waarderen.

mijn email aderes is [email protected]

alvast bedankt
Jeroen
Jeroen
18 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Perfect script! Ik ben alleen nog op zoek naar de sub-menu uitbreiding.

Heeft iemand dit al voor elkaar gekregen? Er zijn een aantal mensen al mee bezig geweest! Graag hoor ik het wanneer iemand het sub-menu al heeft draaien!

Alvast bedankt voor de reactie!

Met vriendelijke groet,

Jeroen
PHP hulp
PHP hulp
0 seconden vanaf nu
 

Gesponsorde koppelingen
Ivo --
ivo --
18 jaar geleden
 
0 +1 -0 -1
Hoe kan ik een pagina als standaard pagina maken?

zodat ik niet eerst hoef te klikken voordat ik een pagina zie

Om te reageren heb je een account nodig en je moet ingelogd zijn.

Inhoudsopgave

  1. simpel-cms-dmv-tinymce

Labels

  • Geen tags toegevoegd.

Navigatie

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.