simple-auth-class

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. simple-auth-class

« Lees de omschrijving en reacties

Auth.php

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
<?php
/**
* Simple Auth class
* @package Auth
* @author Mark Pieper
*/

class Auth {
    
    /**
    * Het domein waarop je cookies moeten werken
    */

    const COOKIE_DOMAIN = '.localhost.test';

    /**
    * Tabel met gebruikers in
    */

    protected $_table = 'users';    
    
    /**
    * PDO object
    */

    protected $_pdo = null;
    
    /**
    * Of de gebruiker is ingelogd (null = onbekend, true = ja, false = nee)
    */

    protected $_loggedIn = null;
    
    /**
    * User id (0 = onbekend)
    */

    protected $_userId = 0;
    
    /**
    * User name
    */

    protected $_userName = null;
    
    /**
    * Constructor
    * @param $pdo PDO object
    */

    public function __construct(PDO $pdo) {
        
        $this -> _pdo = $pdo;
        
    }

    
    /**
    * Destructor
    */

    public function __destruct() {
        
        // Eventueel de PDO connectie afsluiten
        
        
    }
    
    /**
    * getId
    * @return (string) Id van de ingelogde gebruiker
    */

    public function getId() {
        
        return $this -> _userId;
        
    }

    
    /**
    * getName
    * @return (string) Gebruikersnaam van de ingelogde gebruiker
    */

    public function getName() {
        
        return $this -> _userName;
        
    }

    
    /**
    * Login
    * @param $user (string) De gebruikersnaam
    * @param $pass (string) Het wachtwoord
    * @return (bool) Succesvol ingelogd
    */

    public function login($name, $pass) {
        // Password hashen
        $hashedPass = sha1($pass);
        
        // Query samenstellen
        $query = 'SELECT id FROM '.$this -> _table.' WHERE name = \''.$name.'\' AND pass = \''.$hashedPass.'\' LIMIT 1';
        // Query uitvoeren
        $queryResult = $this -> _pdo -> query($query);
        // Alleen het userId word gevraagd
        $userId = $queryResult -> fetchColumn();
        // Kijken of er een geldig userId word terug gevraagd
        if(ctype_digit($userId)) {
            // Hash maken
            $hash = sha1($userId . $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
            // Cookies zetten
            setcookie('user_id', $userId, time() + 60*60*24*365, '/', self::COOKIE_DOMAIN);
            setcookie('user_hash', $hash, time() + 60*60*24*365, '/', self::COOKIE_DOMAIN);            
            // Update query samenstellen, ip en hash updaten
            $query = 'UPDATE '.$this -> _table.' SET hash = \''.$hash.'\', ip = \''.$_SERVER['REMOTE_ADDR'].'\' WHERE id = \''.$userId.'\'';
            // Query uitvoeren
            if(!$this -> _pdo -> query($query) -> rowCount() === 1) {
                // Als de query niet lukt exception gooien
                throw new PDOException($this -> _pdo -> errorInfo());
                
            }

            // Gebruiker heeft een geldig wachtwoord gebruikt, alle gegevens opslaan
            $this -> _userId = $userId;
            $this -> _userName = $name;
            $this -> _loggedIn = true;
            return true;
            
        }

        
        else
        
        {
            
            return false;
            
        }        
        
    }

    
    /**
    * Logout
    * @return (bool) Succesvol uitgelogd
    */

    public function logout() {
        // Cookies verwijderen
        setcookie('user_id', 0, time() - 3600, '/', self::COOKIE_DOMAIN);
        setcookie('user_hash', '', time() - 3600, '/', self::COOKIE_DOMAIN);            
        // Update query samenstellen, ip en hash updaten
        $query = 'UPDATE '.$this -> _table.' SET hash = NULL, ip = \''.$_SERVER['REMOTE_ADDR'].'\' WHERE id = \''.$this -> _userId.'\'';
        // Variablen opnieuw instellen
        $this -> _loggedIn = false;
        $this -> _userId = 0;
        $this -> _userName = null;
        
        return true;
        
    }

    
    /**
    * isLoggedIn
    * @return (bool) Of de gebruiker is ingelogd
    */

    public function isLoggedIn() {
        // Gebruiker is ingelogd
        if($this -> _loggedIn === true) {
            
            return true;
            
        }

        // Gebruiker is (al gecontroleerd) niet ingelogd
        elseif($this -> _loggedIn === false) {
            
            return false;
            
        }

        // Het is onbekend of de gebruiker is ingelogd, achterhaal dit nu
        else {
            
            return $this -> _isLoggedIn();
            
        }
        
    }

    
    /**
    * _isLoggedIn
    * @return (bool) Of de gebruiker is ingelogd
    */

    protected function _isLoggedIn() {
        // Kijken of er cookies zijn gezet, en controleren of ze valid zijn
        if(isset($_COOKIE['user_id']) && ctype_digit($_COOKIE['user_id']) && isset($_COOKIE['user_hash']) && ctype_alnum($_COOKIE['user_hash'])) {
            
            $query = 'SELECT name FROM '.$this -> _table.' WHERE id = \''.$_COOKIE['user_id'].'\' AND hash = \''.$_COOKIE['user_hash'].'\' AND ip = \''.$_SERVER['REMOTE_ADDR'].'\'  LIMIT 1';
            // Query uitvoeren
            $queryResult = $this -> _pdo -> query($query);
            // Alleen het userName word gevraagd
            $userName = $queryResult -> fetchColumn();
            // Kijken of de username word terug gegeven
            if(ctype_alnum($userName)) {
                // Controleren of de hash ook klopt (browsercheck)
                if(sha1($_COOKIE['user_id'] . $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']) === $_COOKIE['user_hash']) {
                    // Ingelogd, alles opslaan
                    $this -> _loggedIn = true;
                    $this -> _userId = $_COOKIE['user_id'];
                    $this -> _userName = $userName;
                    return true;
                }

                // Browser is veranderd
                else
                
                {
                    // Niet ingelogd
                    $this -> _loggedIn = false;
                    // Cookies verwijderen
                    setcookie('user_id', 0, time() - 3600, '/', self::COOKIE_DOMAIN);
                    setcookie('user_hash', '', time() - 3600, '/', self::COOKIE_DOMAIN);        
                    return false;
                    
                }
                
            }        
            
        }

        // Geen geldige cookies gezet
        else
        
        {
            // Niet ingelogd
            $this -> _loggedIn = false;
            return false;
            
        }        
        
    }
    
}

?>


auth.sql:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CREATE TABLE `test`.`users` (
`id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`name` VARCHAR( 50 ) NOT NULL ,
`pass` VARCHAR( 40 ) NOT NULL ,
`hash` VARCHAR( 40 ) NOT NULL ,
`ip` VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `id` )
UNIQUE (
`name`
)
) ENGINE = MYISAM
 


Voorbeeldje:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
<?php
error_reporting(E_ALL | E_STRICT);
require 'Auth.php';

$auth = new Auth(new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test' , 'root' , ''));

if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    
    if(isset($_POST['user']) && ctype_alnum($_POST['user']) && isset($_POST['pass'])) {
        
        if($auth -> login($_POST['user'], $_POST['pass'])) {
            
            // Gebruiker is ingelogd, een bericht niet nodig, want de derde parameter geeft aan dat hij direct moet worden doorgestuurd        
            echo 'ingelogd';
            echo '<a href="'.basename(__FILE__).'?logout">Loguit</a>';    
            
        }

        
        else
        
        {
            
            echo 'Geen geldige gebruikersnaam / wachtwoord ingevuld.';
            
        }
        
    }

    
    else
    
    {
        
        echo 'Geen geldige gebruikersnaam / wachtwoord ingevuld.';
        
    }
    
}


elseif(isset($_GET['logout'])) {
    
    $auth -> logout();
    
    echo 'Uitgelogd';
    
}


elseif($auth -> isLoggedIn()) {

    echo 'U bent ingelogd.';
    
}else {
    
    echo 'Login: <br />';
    echo '<form method="post" action="'.basename(__FILE__).'">';
    echo '<input type="text" id="user" name="user" value="Gebruikersnaam" />';
    echo '<input type="text" id="pass" name="pass" value="Wachtwoord" />';
    echo '<input type="submit" id="submit" name="submit" value="Login!" />';
    echo '</form>';
}

?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.