youtube-en-123video-systeem

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. youtube-en-123video-systeem

« Lees de omschrijving en reacties

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<?php
#############
# top.php                #
# connect naar       #
# database             #
#############


mysql_connect("localhost", "gbnaam", "wwoord");
mysql_select_db("dbase");

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
      <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
        <head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8" />
<title>
Videos
</title>
</head>
<body>

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
<?php
include 'top.php';
##############
# video.php               #
# bekijken van video #
##############

$qvideo = mysql_query("SELECT * FROM videos WHERE  id = '".$_GET['id']."'");
$video = mysql_fetch_array($qvideo);

if($video['type'] == 'youtube')
{

$code = $video['videocode'];
$maker = $video['maker'];
$plaatser = $video['plaatser'];
$titel = $video['titel'];
?>


<b><?php echo $titel; ?> - Youtube</b>
<br>
<object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/<?php echo $code; ?>"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/<?php echo $code; ?>" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355">
</embed>
</object>
<br /><b>Maker:</b> <a href="http://youtube.com/<?php echo $maker; ?>"><?php echo $maker; ?></a>
<br />
<b>Plaatser:</b> <?php echo $plaatser; ?>
<br />

<?php

}
if($video['type'] == 'video')
{

$code = $video['videocode'];
$maker = $video['maker'];
$plaatser = $video['plaatser'];
$titel = $video['titel'];
echo '<b>'.$titel.' - 123Video</b><br />';
?>


<object
classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0"
width="420"
height="339">
<param name="movie"
value="http://www.123video.nl/123video_share.swf?mediaSrc=<?php echo $code; ?>" />
<param name="quality" value="high" />
<embed src="http://www.123video.nl/123video_share.swf?mediaSrc=<?php echo $code; ?>"
quality="high"
width="420"
height="339"
type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>

<br /><b>Maker:</b> <a href="http://www.123video.nl/video.asp?View=User&User=12&UserName=<?php echo $maker; ?>"><?php echo $maker; ?></a>
<br />
<b>Plaatser:</b> <?php echo $plaatser; ?>
<?php
}
?>

</body>
</html>

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
<?php
include 'top.php';
###############
#        index.php          #
# kiezen van filmpje     #
###############

?>

<b>Nieuwste Video's</b><br>
<?php
$qvideo
= mysql_query("SELECT * FROM videos ORDER BY addtime DESC LIMIT 0,10");

while ($video = mysql_fetch_array($qvideo)) {
echo '<a href="video.php?id=';
echo $video['id'];
echo '">';
echo $video['titel'];
echo '</a><br />';
}

?>

<br />
<br />
<br />
<b>Alle video's</b>
<br />
<br />
<br />
<?php
$qvideo
= mysql_query("SELECT * FROM videos ORDER BY addtime DESC");

while ($video = mysql_fetch_array($qvideo)) {
echo '<a href="video.php?id=';
echo $video['id'];
echo '">';
echo $video['titel'];
echo '</a><br />';
}

?>

<br />
<br />
<a href='nieuw.php'>Nieuwe Video Plaatsen!</a>
</body>
</html>

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<?php
include 'top.php';
##############
#  nieuw.php             #
# kiezen van een       #
# plaats formulier      #
##############

?>

<center>
<b>Kies u video-site</b><br/>
<a href="youtube.php">
<img src="http://tbsites.nl/phphulp/videos/youtube.jpg" border="0">
</a>
<br />
<a href="123video.php">
<img src="http://tbsites.nl/phphulp/videos/123video.gif" border="0">
</a>

</center>

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
<?php
#############
# 123video.php      #
# plaatsen van een #
# filmpje                  #
#############

ini_set('display_errors', 'On');
error_reporting(E_ALL);
include 'top.php'; // Imclude naar top.php
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && !empty($_POST))
  {

    $aFouten = array();
    if($_POST['titel'] == '')
      {

        $aFouten[] = 'Je hebt geen titel ingevuld'; //Foutmelding voor geen titel
      }
    if($_POST['maker'] == '')
      {

        $aFouten[] = 'Je hebt geen maker ingevuld'; //Foutmelding voor geen maker
      }
    if($_POST['plaatser'] == '')
      {

        $aFouten[] = 'Je hebt je eigen naam niet ingevuld'; //Foutmelding voor geen naam
      }

    if($_POST['code'] == '')
      {

        $aFouten[] = 'Je hebt geen video-code ingevuld!'; //Foutmelding voor geen video-code
      }
        if(count($aFouten) != 0)
          {

            echo 'De volgende fouten zijn opgetreden: <br /><br />';
            for($Fi = 0; $Fi < count($aFouten); $Fi++)
              {

                echo $aFouten[$Fi].'<br />';
              }

            echo '<br />Klik <a href="javascript:history.go(-1);">hier</a> om terug te keren';
          }

        else
          {
          $sql = "
INSERT INTO videos (
addtime,
titel,
maker,
plaatser,
videocode,
type) VALUES (
NOW(),
'"
.mysql_real_escape_string($_POST['titel'])."',
'"
.mysql_real_escape_string($_POST['maker'])."',
'"
.mysql_real_escape_string($_POST['plaatser'])."',
'"
.mysql_real_escape_string($_POST['code'])."','video')
"
; //Plaatsen van video in database
if(!$result = mysql_query($sql))
{

    trigger_error(mysql_error().'<br>In query: '.$sql);
}

?>

<?php
          echo 'Uw 123video filmpje is geplaatst!<br>
<a href="index.php">Klik hier om naar de homepage tegaan!</a>'
; //Melding als filmpje goed is geplaatst
          }

  }

else
  {

//Hieronder vind je het formulier voor et plaatsen van een video
?>

<center><b>Plaats een 123video Video!</b></center><br />
<form name="plaats_123video" action=" <?=$_SERVER['PHP_SELF']?> " method="POST">

<b>Algemeen</b><br />
Titel Van Filmpje:<input type="text" name="titel"><font color="red">*</font><br/>
Maken van Filmje:<input type="text" name="maker"><font color="red">*  Let op: Deze dient ingevult te worden om aan te tonen wie de video gemaakt/geplaatst heeft op 123Video. Als u dat zelf heeft gedaan vul dan u eigen naam in!</font><br />
Jouw naam:<input type="text" name="plaatser"><font color="red">* </font><br />
<b>Video-Code</b><br />
Wij hebben de code van een video nodig om hem te kunnen plaatsen op de site...<br /><br />
Daarom legen wij even uit hoe je aan de video-code komt via 123....
<ul>
<li>Ga naar uw filmpje die u wilt plaatsen</li>
<li>Kijk naar het adres</li>
<li>Plak de code die na de = staat hieronder</li>
</ul>
<br />
<img src="http://tbsites.nl/phphulp/videos/123video_code_voorbeeld.bmp">
<br />
Als je naar het voorbeeld hierboven kijkt is xxxxxx dus de code...
<br />
Video Code: <input type="text" name="code"><font color="red">*</font><br />
<input type="submit" name="verzend" value="Plaats!">
</form>
<?php
}
?>

</body>
</html>

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
<?php
################
# youtube.php               #
# plaatsen van filmpje    #
################

ini_set('display_errors', 'On');
error_reporting(E_ALL);
include 'top.php'; // Imclude naar top.php
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && !empty($_POST))
  {

    $aFouten = array();
    if($_POST['titel'] == '')
      {

        $aFouten[] = 'Je hebt geen titel ingevuld'; //Foutmelding voor geen titel
      }
    if($_POST['maker'] == '')
      {

        $aFouten[] = 'Je hebt geen maker ingevuld'; //Foutmelding voor geen maker
      }
    if($_POST['plaatser'] == '')
      {

        $aFouten[] = 'Je hebt je eigen naam niet ingevuld'; //Foutmelding voor geen naam
      }

    if($_POST['code'] == '')
      {

        $aFouten[] = 'Je hebt geen video-code ingevuld!'; //Foutmelding voor geen video-code
      }
        if(count($aFouten) != 0)
          {

            echo 'De volgende fouten zijn opgetreden: <br /><br />';
            for($Fi = 0; $Fi < count($aFouten); $Fi++)
              {

                echo $aFouten[$Fi].'<br />';
              }

            echo '<br />Klik <a href="javascript:history.go(-1);">hier</a> om terug te keren';
          }

        else
          {
          $sql = "
INSERT INTO videos (
addtime,
titel,
maker,
plaatser,
videocode,
type) VALUES (
NOW(),
'"
.mysql_real_escape_string($_POST['titel'])."',
'"
.mysql_real_escape_string($_POST['maker'])."',
'"
.mysql_real_escape_string($_POST['plaatser'])."',
'"
.mysql_real_escape_string($_POST['code'])."','youtube')
"
; //Plaatsen van video in database
if(!$result = mysql_query($sql))
{

    trigger_error(mysql_error().'<br>In query: '.$sql);
}

?>

<?php
          echo 'Uw youtube filmpje is geplaatst!<br>
<a href="index.php">Klik hier om naar de homepage tegaan!</a>'
; //Melding als filmpje goed is geplaatst
          }

  }

else
  {

//Hieronder vind je het formulier voor et plaatsen van een video
?>

<center><b>Plaats een Youtube Video!</b></center><br />
<form name="plaats_youtube" action=" <?=$_SERVER['PHP_SELF']?> " method="POST">

<b>Algemeen</b><br />
Titel Van Filmpje:<input type="text" name="titel"><font color="red">*</font><br/>
Maken van Filmje:<input type="text" name="maker"><font color="red">*  Let op: Deze dient ingevult te worden om aan te tonen wie de video gemaakt/geplaatst heeft op Youtube. Als u dat zelf heeft gedaan vul dan u eigen naam in!</font><br />
Jouw naam:<input type="text" name="plaatser"><font color="red">* </font><br />
<b>Video-Code</b><br />
Wij hebben de code van een video nodig om hem te kunnen plaatsen op de site...<br /><br />
Daarom legen wij even uit hoe je aan de video-code komt via youtube....
<ul>
<li>Ga naar uw filmpje die u wilt plaatsen</li>
<li>Kijk naar het adres</li>
<li>Plak de code die na de = staat hieronder</li>
</ul>
<br />
<img src="http://tbsites.nl/phphulp/videos/youtube_code_voorbeeld.GIF">
<br />
Als je naar het voorbeeld hierboven kijkt is xxxxxxxxxxx dus de code...
<br />
Video Code: <input type="text" name="code"><font color="red">*</font><br />
<input type="submit" name="verzend" value="Plaats!">
</form>
<?php
}
?>

</body>
</html>


SQL
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CREATE TABLE `videos` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `addtime` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
  `videocode` varchar(255) NOT NULL default '',
  `maker` varchar(255) NOT NULL default '',
  `plaatser` varchar(255) NOT NULL default '',
  `type` enum('video','youtube') NOT NULL default 'video',
  `titel` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4 ;


De plaatjes staan altijd op het adres!

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.