database-zoekfuncite-met-boolean-mode

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. database-zoekfuncite-met-boolean-mode

« Lees de omschrijving en reacties

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
<?php
// Gemaakt door bartje545, bartje545@gmail.com


// Kijken of het formulier is ingevuld

if (isset($_POST['zoeken2'])) {

// functie om tekste te verkleinen ( van phphulp )
function dec_str($line, $len)
{

    if (strlen($line) > $len)
        $afgekort = substr($line, 0, $len) . "...";
    else
        $afgekort = $line;

    return ($afgekort);
}// functie om de zoekresultaten te scheiden, er een plus tussen te zetten enz.
function getMySQLZoekterm($zoekterm){

    // Stripslashes, indien nodig
    $zoekterm  = (get_magic_quotes_gpc == 0 ? stripslashes($zoekterm) : $zoekterm);

    // Vervang de spaties tussen " en " door een |
    if (preg_match_all('/\"(.*?)\"/', $zoekterm, $matches, PREG_SET_ORDER)) {
        foreach($matches as $match) {
            $zoekterm = str_replace($match[0], str_replace(' ', '|', $match[0]), $zoekterm);
        }
    }


    // Vervang de spaties tussen ( en } door een ~
    if (preg_match_all('/\((.*?)\)/', $zoekterm, $matches, PREG_SET_ORDER)) {
        foreach($matches as $match) {
            $zoekterm = str_replace($match[0], str_replace(' ', '~', $match[0]), $zoekterm);
        }
    }


    // Stop de zoektermen in een array
    $zoektermTemp = preg_split("/[\s,]+/", $zoekterm);

    // Doorloop de zoektermen, op zoek naar dubbele keywords achter elkaar
    $aantalAND     = 0;
    $aantalOR   = 0;
    $zoekterm = array();
    $i = 0;
    while(list($key, $val) = each($zoektermTemp)){

        if (strtoupper($val) == "AND" OR strtoupper($val) == "OR"){

            // Als de term hiervoor ook al een operator is, deze verwijderen
            if ($key != 0){
                if (!(    strtoupper($zoektermTemp[$key-1]) == "AND" OR
                        strtoupper($zoektermTemp[$key-1]) == "OR")){
                    $zoekterm[$i] = strtoupper($val);
                    $i++;

                    // Tel aantal AND en OR's die overblijven
                    if (strtoupper($val) == "AND"){
                        $aantalAND++;
                    }
else{
                        $aantalOR++;
                    }
                }
            }

        }
else{

            // Als de vorige term geen operator was, moet er nu een AND tussen
            if ($i > 0){
                if ($zoekterm[$i-1] != "AND" AND $zoekterm[$i-1] != "OR"){
                    $zoekterm[$i] = "AND";
                    $i++;
                }
            }


            // Zoekterm toevoegen
            $zoekterm[$i] = $val;
            $i++;

        }

    }


    // Doorloop de zoektermen, op zoek naar een AND
    while(list($key, $val) = each($zoekterm)){

        if (strtoupper($val) == "AND"){

            // De term voor en na deze term zijn verplicht
            if ($key != 0){
                // Voorkom een dubbel plusje
                if (substr($zoekterm[$key-1], 0, 1) != "+"){
                    $zoekterm[$key-1] = "+" . $zoekterm[$key-1];
                }
            }

            if ($key != count($zoekterm) - 1){
                $zoekterm[$key+1] = "+" . $zoekterm[$key+1];
            }

        }

    }


    // Als er AND &#233;n OR in de zoektermen voorkomt, moeten er ronde haken om het AND-deel
    if ($aantalAND > 0 && $aantalOR > 0){

        reset($zoekterm);

        while(list($key, $val) = each($zoekterm)){

            // Openingshaak: (
            if ($key != count($zoekterm) - 1){
                if ($zoekterm[$key+1] == "AND"){
                    $zoekterm[$key] = "(" . $zoekterm[$key];
                }
            }


            // Sluithaak: )
            if ($key != 0){
                if ($zoekterm[$key-1] == "AND"){
                    $zoekterm[$key] = $zoekterm[$key] . ")";
                }
            }

        }

    }


    // Haal de | en ~ weer weg
    $zoekterm = str_replace("|",     " ",     $zoekterm);
    $zoekterm = str_replace("~",     " ",     $zoekterm);

    // Haal handmatig de AND en OR weg
    $zoekterm = str_replace("AND",     "",     $zoekterm);
    $zoekterm = str_replace("OR",     "",     $zoekterm);

    // Plak de zoekterm weer aan elkaar
    $zoekterm = implode(" ", $zoekterm);

    return $zoekterm;

}


include ('../mysql_connect.php');

$zoeken2 = $_POST['zoeken2'];
$find = getMySQLZoekterm("$zoeken2");


//Kijken of er wat is ingevuld
if ($find == "")
{

echo '<p>U heeft geen zoekterm ingevuld';
exit;
}
//Nu de sql query uitvoeren met de fulltext in moolean mode
$data = mysql_query(" SELECT * FROM bestanden WHERE MATCH(naam, username, beschrijving, tags, vak, type) AGAINST('".$find."' IN BOOLEAN MODE)");

echo '<table>'; // netjes in een tebale zetten
echo '<tr><td><B>Naam</b></td><td><B>Beschrijving</B></td><td><B>Vak</B></td><td><B>Type</B></td></tr>';

// de resultaten doorzoeken
while($result = mysql_fetch_array($data))
{

$beschrijving = dec_str($result['beschrijving'], 15);

echo '<tr><td>';
echo $result['naam'];
echo '</td><td>';
echo $beschrijving;
echo '</td><td>';
echo $result['vak'];
echo '</td><td>';
echo $result['type'];
echo '</td></tr>';
}

echo '</table>';


// kijken of er wel resulaten zijn
$anymatches=mysql_num_rows($data);
if ($anymatches == 0)
{

echo 'Er zijn geen resultaten<br><br>';
}


//Nog even zeggen waar naar gezocht werd
echo "<b>Gezocht naar:</b> " .$find;


}
else {
// het formulier
?>

<table>
<form action="" method="POST">
<tr><td>Zoekterm:</td><td><input name="zoeken2" type="text" /></td></tr>
<tr><td><input type="submit" name="submit" value="Zoek!" /></td></tr>
</form>
</table>
<?php
}
?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.