small-album

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. small-album

« Lees de omschrijving en reacties

de MySQL tabel: (naam mag ook anders zijn)

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CREATE TABLE fotos (
  id int(11) NOT NULL auto_increment,
  beschrijving tinytext NOT NULL,
  album varchar(255) NOT NULL default '',
  url varchar(255) NOT NULL default '',
  views int(11) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (id),
  UNIQUE KEY url (url)
) TYPE=MyISAM PACK_KEYS=0 AUTO_INCREMENT=0 ;


album.php:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
<?    error_reporting(E_ALL);

include('album_config.php');     //instellingen laden

if(is_numeric($_GET['foto'])){ //foto tonen
    
    echo '<h2>Fotodetail</h2>';
        
    $sql = "SELECT * FROM ".$tabel." WHERE id = ".$_GET['foto']." LIMIT 1";
    $res = mysql_query($sql);
    $rows = mysql_num_rows($res);
    if ($rows == 1){ //foto zit in database
    
        $foto = mysql_fetch_array($res); //foto uit database halen
        
        $linksql = "    ( SELECT id FROM ".$tabel." WHERE id >= ".$foto['id']." AND album =  '".$foto['album']."' ORDER BY id ASC LIMIT 2 )
                    UNION
                        ( SELECT id FROM "
.$tabel." WHERE id < ".$foto['id']." AND album =  '".$foto['album']."' ORDER BY id DESC LIMIT 1 )
                    ORDER BY id ASC"
;
                        
        $linkres = mysql_query($linksql); //volgende en vorige id ophalen

        echo '<p>';
        while ($link = mysql_fetch_assoc($linkres)){
            if($link['id'] < $foto['id']){ //vorige foto - link maken
                echo '<a href="?album='.$foto['album'].'&amp;foto='.$link['id'].'" title="Vorige foto"><img src="'.$site['url'].'/images/icons/previous.png" alt="&larr;" border="0"></a>&nbsp;';
            }
elseif($link['id'] > $foto['id']){ //volgende foto - link maken
                echo '&nbsp;<a href="?album='.$foto['album'].'&amp;foto='.$link['id'].'" title="Volgende foto"><img src="'.$site['url'].'/images/icons/next.png" alt="&larr;" border="0"></a>';
            }
else{ // home - link maken
                echo '&nbsp;<a href="?album='.$foto['album'].'" title="Terug naar album"><img src="'.$site['url'].'/images/icons/home.png" alt="Album" border="0"></a>&nbsp;';
            }
        }

        echo '</p>';
        
        if($admin){ //adminfuncties toevoegen
            echo '<p><b>Admin:</b>&nbsp;';
            echo '<a href="album_edit.php?editfoto='.$foto['id'].'" title="Foto wijzigen"><img src="'.$site['url'].'/images/icons/write.png" alt="Edit" border="0"></a>&nbsp;';
            echo '<a href="album_edit.php?delfoto='.$foto['id'].'" title="Foto verwijderen"><img src="'.$site['url'].'/images/icons/delete.png" alt="Delete" border="0"></a>';
            echo '</p>';
        }

        
        $exists = @getimagesize($foto['url']); //fotogegevens opvragen
        
        if($exists){ //ja abeelding bestaat
        
            echo '<p style="font-size:larger"><a href="'.$foto['url'].'" title="Klik om foto op ware groote te zien" target="_blank">'; // ware grootte van foto
            echo '<img src="'.$foto['url'].'" border="0" '; //alvast maken dat hij erop komt
            list($width, $height, $type, $size) = $exists;
            if($width > $breedte or $height > $breedte){ //formaat instellen
                if($width >  $height){
                    $factor = $breedte / $width;
                    $h = round($height * $factor);
                    $w = $breedte;
                }
else {
                    $factor = $breedte / $height;
                    $h = $breedte;
                    $w = round($width * $factor);
                }

                echo 'width="'.$w.'" height="'.$h.'"';
            }
else{
                echo $size;
            }

            echo 'hspace="5" alt="Foto '.$foto['id'].'"></a><br>'.$foto['beschrijving'].'</p>';
            
            echo '<p style="font-size:smaller">Deze afbeelding werd <b>'.$foto['views']++.'</b> keer bekeken.</p>';
            
        }
else{ // afbeelding bestaat niet meer
            echo '<p><b>Fout</b>, afbeelding niet gevonden.</p>';
            if($autocleanup){ //indien de foto automatisch verwijderd moet worden
                mysql_query("DELETE FROM ".$tabel." WHERE id = ".$foto['id']." LIMIT 1");
                 echo '<p>Foto werd uit album verwijderd</p>';
            }
elseif($admin){
                echo '<p>Verwijder foto: <a href="album_edit.php?delfoto='.$foto['id'].'" title="Foto verwijderen"><img src="'.$site['url'].'/images/icons/delete.png" alt="Delete" border="0"></a></p>';
            }
        }

        
        mysql_query("UPDATE ".$tabel." SET views = ".$foto['views']." WHERE id = ".$foto['id']); //vieuws van de foto updaten
            
        echo '<p><a href="?album='.$foto['album'].'" title="Ga terug naar het foto - album"><img src="'.$site['url'].'/images/icons/rewind.png" alt="Terug" border="0"> Album '.$foto['album'].'</a></p>';
        
    }
else{ // foto niet gevonden
        echo '<p><b>Fout</b>, deze afbeelding staat niet meer in de database</p>';
        echo '<p>Ga <a href="javascript:history.go(-1)">terug</a>.</p>';
    }
    
    
}
elseif(isset($_GET['album'])){ //foto - album tonen

    echo '<h2>Foto\'s in <a href="?album='.$_GET['album'].'" title="Album">'.ucfirst($_GET['album']).'</a>:</h2>';
    
    if(is_numeric($_GET['p'])){ //de pagina instellen
        $p = $_GET['p'] - 1;
    }
else{
        $p = 0;
    }

    
    $count = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT CEIL(COUNT(id)/".$app.") AS pagina FROM ".$tabel." WHERE album = '".mysql_real_escape_string($_GET['album'])."'"));
    
    $sql = "SELECT id, beschrijving, url FROM ".$tabel." WHERE album = '".mysql_real_escape_string($_GET['album'])."' ORDER BY id ASC LIMIT ".($p*$app).",".$app;
    $res = mysql_query($sql); //foto's in het album zoeken
    $rows = mysql_num_rows($res);
    if ($rows >= 1) { //foto's gevonden
    
        if($count['pagina'] > 1){ // de afbeeldingen kunnen niet allemaal op 1 pagina
            echo '<p>';
            if($p != 0){ //link naaar vorige pagina maken
                echo '<a href="?album='.$_GET['album'].'&amp;p='.$p.'" title="Vorige pagina"><img src="'.$site['url'].'/images/icons/previous.png" alt="&larr;" border="0"></a>&nbsp;';
            }

            
            for ($P = 1; $P <= $count['pagina']; $P++) { //pagina's tonen
                if($P == $p+1){
                    echo '&nbsp;<b>'.$P.'</b>&nbsp;'; //huidige pagina hoeft geen link
                }else{
                    echo '&nbsp;<a href="?album='.$_GET['album'].'&amp;p='.$P.'" title="Pagina '.$P.'">'.$P.'</a>&nbsp;';
                }
            }

            
            if($p != $count['pagina']-1){ //link naaar volgende pagina maken
                echo '&nbsp;<a href="?album='.$_GET['album'].'&amp;p='. ($p+2) .'" title="Volgende pagina"><img src="'.$site['url'].'/images/icons/next.png" alt="&rarr;" border="0"></a>';
            }

            echo '</p>';
        }

    
        echo '<table width="'.$breedte.'">'; //tabel aanmaken
        
        for ($R = 1; $R <= $rijen; $R++) { //de rijen maken
            echo '<tr>';
            for ($K = 1; $K <= $kolommen; $K++) { //de kolommen maken
                if($foto = mysql_fetch_assoc($res)){ // gegevens laden
                    
                    echo '<td width="'.$max.'" align="center" valign="center">';
                        
                    $exists = @getimagesize($foto['url']); //fotogegevens opvragen
                    
                            
                    if(!$exists){ //afbeelding is niet gevonden
                    
                        $foto['thumb'] = $noimage;
                        $exists = getimagesize($foto['thumb']);
                    
                    }
elseif($exists[1] > $max or $exist[0] > $max){ //indien afbeelding te groot is, een thumnail maken
                        
                        if(strpos($foto['url'], 'imageshack')){     //kijken of het volgens het systeem imageshack.us is
                            $thumb = preg_replace('/^(.+)\.(.+?)$/', '$1.th.$2', $foto['url']);
                        }
elseif(strpos($foto['url'], '/slides/')){     //kijken of het volgens het systeem van Jalbum is
                            $thumb = preg_replace('/^(.+)\/slides\/(.+?)$/', '$1/thumbs/$2', $foto['url']);
                        }
else{     //anders volgens het alternatief systeem
                            $thumb = preg_replace('/^(.+)\/(.+?)$/', '$1/thumbs/$2', $foto['url']);
                        }

                        
                        $thumbexists = @getimagesize($thumb); //kijken of thumbnail bestaat
                        
                        if($thumbexists){ //thumbnail gevonden
                            $foto['thumb'] = $thumb;
                            $exists = $thumbexists;
                        }
else{ //geen thumbnail gevonden
                            $foto['thumb'] = $defaultthumb;
                            $exists = getimagesize($foto['thumb']);
                        }
                        
                    }
else{ //afbeelding is kleiner dan gewenste grootte, dus geen thumb nodig
                        $foto['thumb'] = $foto['url'];
                    }

                    
                    echo '<a href="?'.$_SERVER['QUERY_STRING'].'&foto='.$foto['id'].'" title="Bekijk detail">';
                    echo '<img src="'.$foto['thumb'].'" border="0" '; //alvast maken dat hij erop komt
                    list($width, $height, $type, $size) = $exists;
                    if($width > $max or $height > $max){ //formaat instellen
                        if($width >  $height){
                            $factor = $max / $width;
                            $h = round($height * $factor);
                            $w = $max;
                        }
else {
                            $factor = $max / $height;
                            $h = $max;
                            $w = round($width * $factor);
                        }

                        echo 'width="'.$w.'" height="'.$h.'"'; // het weer te geven formaat plaatsen
                    }else{
                        echo $size;
                    }

                    echo 'hspace="5" alt="Foto '.$R.$K.'">';
                    echo '</a>';
                    echo '<br>'.$foto['beschrijving']; // fotobeschrijving weergeven
                    echo '</td>';
                    
                }
else{
                    echo '<td>&nbsp;</td>'; // rij afwerken
                    $R = $rijen+1;
                }
            }

            echo '</tr>';
        }

        
        echo '</table>'; //tabel afsluiten
        
    }else{ //oei, geen foto's gevonden
        echo '<p>Geen foto\'s gevonden. Deze albumpagina is leeg of bestaat niet.</p>';
    }

    echo '<p><a href="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'"><img src="'.$site['url'].'/images/icons/rewind.png" alt="Terug" border="0"> Albums overzicht</a></p>'; //niveau hoger gaan

}else{ //foto-album maken

    echo '<h2>Albums overzicht:</h2>';
    $sql = "SELECT COUNT(id) AS aantal, album AS naam FROM ".$tabel." GROUP BY album ORDER BY id ASC";
    $res = mysql_query($sql); //albums zoeken
    $rows = mysql_num_rows($res);
    if ($rows >= 1) { //albums gevonden
        echo '<table><tr><th>Naam</th><th>Aantal</th>'; //tabel aanmaken
        if($admin){ echo '<th>Extra</th></tr>'; }
        while ($album = mysql_fetch_assoc($res)){ // gegevens erinsteken
            echo '<tr>';
            echo '<td><a href="?album='.$album['naam'].'" title="Bekijk dit album">'.$album['naam'].'</a></td>';
            echo '<td align="center">'.$album['aantal'].'</td>';
            if($admin){ // als de bezoeker admin is kan hij albums aanpassen en verwijderen
                echo '<td align="center">';
                echo '<a href="album_edit.php?editalbum='.$album['naam'].'" title="Naam wijzigen"><img src="'.$site['url'].'/images/icons/write.png" alt="Edit" border="0"></a> ';
                echo '<a href="album_edit.php?delalbum='.$album['naam'].'" title="Album verwijderen"><img src="'.$site['url'].'/images/icons/delete.png" alt="Delete" border="0"></a>';
                echo '</td>';
            }

            echo '</tr>';
        }

        echo '</table>'; //tabel afsluiten
    }else{ //oei, geen albums gevonden
        echo '<p>Geen albums gevonden. Mijn excuses.</p>';
    }

    
    if($admin){ //admins kunnen afbeeldingen toevoegen
        echo '<p>Afbeeldingen toevoegen: <a href="album_edit.php?addfoto" title="Fotos toevoegen"><img src="'.$site['url'].'/images/icons/add.png" alt="Add" border="0"></a></p>';
    }

}


echo '</center>
</body>
</html>'
; // nog even de pagina afsluiten

?>


album_edit.php:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
<?    error_reporting(E_ALL);

$titel = 'Admin ';    //even tonen dat dit de adminpagina is
include('album_config.php');     //instellingen laden

function addfoto( $foto ) { //functie om foto's toe te voegen
    global $tabel;
    if($foto['album'] == 1){ $foto['album'] = $foto['album_other']; }
    mysql_query("INSERT INTO ".$tabel." (beschrijving, album, url) VALUES ('".mysql_real_escape_string($foto['beschrijving'])."',  '".mysql_real_escape_string($foto['album'])."',  '".$foto['url']."')");
    $id = mysql_insert_id();
    if($id == 0){
        $text = '<p>Foto werd niet opgeslaan, mogelijk stond deze foto al in de database.</p>';
    }
else{
        $text = '<p><a href="album.php?foto='.$id.'" title="Bekijk foto">Deze foto</a> is opgeslaan op ID '.$id.' in het album <a href="album.php?album='.$foto['album'].'" title="Bekijk album">'.$foto['album'].'</a>.</p>';
    }

    return $text;
}

function
delfoto( $foto ) { //functie om foto's te verwijderen
    global $tabel;
    mysql_query("DELETE FROM ".$tabel." WHERE id = ".$foto." LIMIT 1");
    echo '<p>Foto '.$foto.' werd verwijderd uit de database.</p>';
}

function
editfoto( $foto ) { //functie om foto's aan te passen
    global $tabel;
    if($foto['album'] == 1){ $foto['album'] = $foto['album_other']; }
    mysql_query("UPDATE ".$tabel." SET beschrijving =  '".mysql_real_escape_string($foto['beschrijving'])."', album = '".mysql_real_escape_string($foto['album'])."', url = '".$foto['url']."' WHERE id = ".$_GET['editfoto']." LIMIT 1");
    $text = '<p>De wijzigingen van <a href="album.php?foto='.$_GET['editfoto'].'" title="Bekijk foto">deze foto</a> zijn opgeslaan in het album <a href="album.php?album='.$foto['album'].'" title="Bekijk album">'.$foto['album'].'</a>.</p>';
    return $text;
}

function
delalbum( $album ) { //functie om albums te verwijderen
    global $tabel;
    mysql_query("DELETE FROM ".$tabel." WHERE album = '".mysql_real_escape_string($album)."'");
    echo '<p>Album '.$album.' en de bijhorende foto\'s werden verwijderd uit de database.</p>';
}

function
editalbum( $album ) { //functie om de albumnaam aan te passen
    global $tabel;
    mysql_query("UPDATE ".$tabel." SET album = '".mysql_real_escape_string($album['naam'])."' WHERE album = '".mysql_real_escape_string($_GET['editalbum'])."'");
    echo '<p>Album '.$_GET['editalbum'].' is aangepast naar <a href="album.php?album='.$album['naam'].'" title="Bekijk album">'.$album['naam'].'</a>.</p>';
}


if(!$admin){ //gebruiker is geen admin

    echo '<h2>Error!</h2><p>U hebt <b>geen</b> rechten om het fotoalbum aan te passen.</p>';
    
}
else{ //gebruiker is wel admin

            // include the class

            include($formhandler);
            
            if(isset($_GET['addfoto'])){ //wil men foto's toevoegen?
                
                echo '<h2>Foto toevoegen</h2>';
                
                // create a new FormHandler object
                $form = new FormHandler();
                
                // locatie van de foto
                $form->textField('Locatie', 'url', FH_URL, 40, 255);
                $form->setValue('url', 'http://');
                
                // beschrijving van de foto
                $form->textArea('Beschrijving', 'beschrijving', FH_TEXT);
                
                // Album van de foto
                $sql = "SELECT album AS naam FROM ".$tabel." GROUP BY album ORDER BY id ASC";
                $res = mysql_query($sql); //albums zoeken
                $albums[0] = 'Kies album&hellip;';
                $albums['__LABEL(DB)__'] = 'Albums:';
                while ($album = mysql_fetch_assoc($res)){
                    $albums[$album['naam']] = ucfirst($album['naam']);
                }

                $albums['__LABEL(NEW)__'] = 'Nieuw:';
                $albums[1] = 'Album maken&hellip;';
                $form->setMask("  <tr>\n"."    <td valign='top' align='right'>%title%</td>\n"."    <td valign='top'>%seperator%</td>\n".
                  "    <td valign='top'>%field% %field% %error% %error% %help% %help%</td>\n"."  </tr>\n", true ); //nieuwe mask om 2velden naast elkaar te zetten
                $form->selectField('Album', 'album', $albums, FH_NOT_EMPTY, true, false, 1, 'onchange="showHideOtherField( this , 1 );"');
                if($_GET['addfoto'] != ""){
                    $form->setvalue('album', $_GET['addfoto']);
                }

                $form->textField('', 'album_other', FH_STRING, 20, 50, 'style="display:none;"' );
                $form->setValue('album_other', 'albumnaam');

                // button for submitting
                $form->submitButton();
                // button for resetting
                $form->resetButton();
                
                // set the 'commit-after-form' function
                $form->onCorrect('addfoto');
                
                // display the form
                $form->flush();

            }
elseif(is_numeric($_GET['delfoto'])){    // oei, foto moet weg?
            
                if($_GET['action'] == 'delete'){    // ja foto moet weg
                    
                    delfoto($_GET['delfoto']);        // verwijder foto
                
                }else{ //men weet het nog niet, nog een keer vragen
                
                    $text = 'Weet u zeker dat u foto '.$_GET['delfoto'].' wilt verwijderen?';
                    echo '<noscript><p>'.$text.'<br><a href="'.$PHP_SELF.'?delfoto='.$_GET['delfoto'].'&amp;action=delete">OK</a>&nbsp;&harr;&nbsp;<a href="javascript:history.go(-1)">ANNULEREN</a></p></noscript>
<script type="text/javascript">check=confirm("'
.$text.'")
if(check==true){ document.location.href="'
.$PHP_SELF.'?delfoto='.$_GET['delfoto'].'&action=delete" }
if(check==false){ document.history.go(-1); }
</script>'
;
                }
                
            }
elseif(is_numeric($_GET['editfoto'])){ //foto aanpassen?
                
                echo '<h2>Foto aanpassen</h2>';
                
                $sql = "SELECT url, beschrijving, album FROM ".$tabel." WHERE id = ".$_GET['editfoto']." LIMIT 1";
                $res = mysql_query($sql); //gegevens uit tabel halen
                $rows = mysql_num_rows($res);
                if ($rows == 1){
                
                    $foto = mysql_fetch_assoc($res); //data in array zetten
        
                    // create a new FormHandler object

                    $form = new FormHandler();
                    
                    // locatie van de foto
                    $form->textField('Locatie', 'url', FH_URL, 40, 255);
                    $form->setValue('url', $foto['url']);
                    
                    // beschrijving van de foto
                    $form->textArea('Beschrijving', 'beschrijving', FH_TEXT);
                    $form->setValue('beschrijving', $foto['beschrijving']);
                    
                    // Album van de foto
                    $sql = "SELECT album AS naam FROM ".$tabel." GROUP BY album ORDER BY id ASC";
                    $res = mysql_query($sql); //albums zoeken
                    $albums[0] = 'Kies album&hellip;';
                    $albums['__LABEL(DB)__'] = 'Albums:';
                    while ($album = mysql_fetch_assoc($res)){
                        $albums[$album['naam']] = ucfirst($album['naam']);
                    }

                    $albums['__LABEL(NEW)__'] = 'Nieuw:';
                    $albums[1] = 'Album maken&hellip;';
                    $form->setMask("  <tr>\n"."    <td valign='top' align='right'>%title%</td>\n"."    <td valign='top'>%seperator%</td>\n".
                      "    <td valign='top'>%field% %field% %error% %error% %help% %help%</td>\n"."  </tr>\n", true ); //nieuwe mask om 2velden naast elkaar te zetten
                    $form->selectField('Album', 'album', $albums, FH_NOT_EMPTY, true, false, 1, 'onchange="showHideOtherField( this , \'1\' );"');
                    $form->setValue('album', $foto['album']);
                    $form->textField('', 'album_other', FH_STRING, 20, 50, 'style="display:none;"' );
                    $form->setValue('album_other', 'albumnaam');
                    
                    // button for submitting
                    $form->submitButton();
                    // button for resetting
                    $form->resetButton();
                    
                    // set the 'commit-after-form' function
                    $form->onCorrect('editfoto');
                    
                    // display the form
                    $form->flush();
                    
                }
            }
elseif(isset($_GET['delalbum'])){ //album verwijderen?
                
                if($_GET['action'] == 'delete'){    // ja album moet weg
                    
                    delalbum($_GET['delalbum']);        // verwijder album
                                    
                }else{ //men weet het nog niet, nog een keer vragen
                
                    $text = 'Weet u zeker dat u het album genaamd '.$_GET['delalbum'].' wilt verwijderen? (alle bijhorende foto\'s worden ook verwijderd)';
                    echo '<noscript><p>'.$text.'<br><a href="'.$PHP_SELF.'?delalbum='.$_GET['delalbum'].'&amp;action=delete">OK</a>&nbsp;&harr;&nbsp;<a href="javascript:history.go(-1)">ANNULEREN</a></p></noscript>
<script type="text/javascript">check=confirm("'
.$text.'")
if(check==true){ document.location.href="'
.$PHP_SELF.'?delalbum='.$_GET['delalbum'].'&action=delete" }
if(check==false){ document.history.go(-1); }
</script>'
;
                }
            
            }
elseif(isset($_GET['editalbum'])){ //albumnaam aanpassen.
            
                echo '<h2>Albumnaam aanpassen</h2>';
            
                $sql = "SELECT COUNT(id) AS aantal, album AS naam FROM ".$tabel." WHERE album = '".mysql_real_escape_string($_GET['editalbum'])."' GROUP BY album";
                $res = mysql_query($sql);
                $album = mysql_fetch_assoc($res);
                if($album['aantal'] >= 1){
                
                        // create a new FormHandler object
                        $form = new FormHandler();
                        
                        // Albumnaam
                        $form->textField('naam', 'naam', FH_STRING, 40, 50);
                        $form->setvalue('naam', $album['naam']);
                        $form->setMask("  <tr>\n"."    <td valign='top' align='right'>%title%</td>\n"."    <td valign='top'>%seperator%</td>\n".
                          "    <td valign='top'>%field% %field% %error% %error% %help% %help%</td>\n"."  </tr>\n", true ); //nieuwe mask om 2velden naast elkaar te zetten

                        // button for submitting

                        $form->submitButton();
                        // button for resetting
                        $form->resetButton();
                        
                        // set the 'commit-after-form' function
                        $form->onCorrect('editalbum');
                        
                        // display the form
                        $form->flush();
                                
                }
else{ //foutje
                
                    echo '<p><b>Fout</b>: het album '.$_GET['editalbum'].' bestaat niet of heeft geen foto\'s en kan dus bijgevolg niet aangepast worden.</p>';
                
                }
            
            
            }
else{ //geen actie?
            
                echo '<p>Wat kom je hier doen? Ga toch <a href="javascript:history.go(-1)" title="Terug">terug</a> man.</p>';
            
            }

}


echo '<p><a href="javascript:history.go(-1)" title="Terug"><img src="'.$site['url'].'/images/icons/rewind.png" alt="Terug" border="0"></a>&nbsp;<a href="album.php" title="Home"><img src="'.$site['url'].'/images/icons/home.png" alt="Home" border="0"></a></p>';

echo '</center>
</body>
</html>'
; // nog even de pagina afsluiten

?>


album_config.php:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
<?    error_reporting(E_ALL);
require_once('files/include.php');     //je verbinding met de database
$formhandler = 'files/class.FormHandler.php';    //locatie van de FormHandler Class
$tabel = 'fotos';     //hoe je de tabel genaamd hebt in de database
$admin = true;        //komt op true als de gebruiker admin rechten heeft (dit kan je aanpassen naar je eigen login systeem vb met een functie of waarde die true/false weergeeft)
$rijen = 3;         //aantal rijen je die je wil hebben
$kolommen = 4;         //aantal kolommen die je wil hebben
$breedte = 600;     //maximale breedte van het scherm
$defaultthumb = $site['url'].'/images/thumbnail.png'; //url van standaard thumbnail
$noimage = $site['url'].'/images/geen-foto.jpg'; //url van 'afbeelding niet gevonden' foto
$max = $breedte/$kolommen;     //thumbnailformaat
$app = $rijen*$kolommen;     //afbeeldingen per pagina
set_time_limit($app*3);        //aantal seconden per foto instellen (dit script duurt soms langer dan 30)
$autocleanup = false;        //true indien het sript foto's die op de servers niet meer gevonden worden automatisch verwijderd.
$titel .= 'Small Album';    //Titel hoe je album heet

echo '<html>
<head>
<title>'
.$titel.'</title>
<script>

function showHideOtherField( field, showOnValue )
{
    // the name of the other field (same as the selectfield only with "_other" behind it)
    var name = field.name + "_other";

    // get the object of the "other" field
    if( document.getElementById )
    {
        var other = document.getElementById( name );
    }
    else if( document.all )
    {
        var other = document.all[ name ];
    }
    else
    {
        var other = null;
    }

    // did we got the object of the other field ?
    if( other )
    {
        // now, show or hide the field
        other.style.display = ( field.value == showOnValue) ? \'inline\' : \'none\';
    }
    // we could not retrieve the object of the other field..
    // display warning message
    else
    {
        alert(
          \'Error, could not display the field for a user \' +
          \'specific value. Please use a newer/better browser...\'
        );
    }
}

</script>
</head>
<body>
<center>
<h1>'
.$titel.'</h1>';    //het begin van je pagina (dit kan je ook nog wat aanpassen)

?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.