split-ctt-bestand-msn-contact-lijst-en-haal-dubbel

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. split-ctt-bestand-msn-contact-lijst-en-haal-dubbel

« Lees de omschrijving en reacties

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
<?php
/*################################
#                               Gemaakt door Kay S                            #
################################*/


$mapnaam = 'files'; //map waar de bestanden in komen
$base = 'http://crap.dragy.nl/cttopti/'; //totale boom waar het bestand staat

/*################################
#                    Vanaf hier niks meer aanpassen                    #
################################*/


$error = '';
$bericht = '';
$gelukt = array();
$mislukt = array();
$valid = array();
$xml_contents = array();

function
readxml($str)
{

    preg_match_all('|<contact type="(.*)">(.*)</contact>|U', $str, $xml);
    return $xml;
}


if(!is_dir($mapnaam))
{

    $rootdir = str_replace(basename($_SERVER['PHP_SELF']), '', $_SERVER['SCRIPT_FILENAME']);
    if(mkdir($rootdir.$mapnaam, 0777, true))
    {

        $bericht .= "Maken van map '".$mapnaam."' gelukt.<br />";
    }
else
    {
        $error .= "Maken van map '".$mapnaam."' is mislukt. Waarschijnlijk mag ik de map niet maken.. Je kan de map zelf maken en chmodden naar 777 (alle rechten)<br />";
    }
}


if(!is_writable($mapnaam))
{

    $error .= "Kan niet schrijven naar map '".$mapnaam."'. Je moet de map nog chmodden naar 777 (alle rechten).<br />";
}


if(isset($_POST['submit']) AND empty($error))
{

    $max_adr = $_POST['maxadr'];
    if(ctype_digit($max_adr))
    {

        $ctt = $_POST['ctt'];
        for($n=0; $n < count($ctt); $n++)
        {

            if(!empty($ctt[$n]))
            {

                $xml = readxml(stripslashes($ctt[$n]));
                $types = $xml[1];
                $addr = $xml[2];
                if(count($types) > 0)
                {

                    for($a=0; $a < count($types); $a++)
                    {

                        if($types[$a] == 1)
                        {

                            $valid[] = $addr[$a]; //alle adressen die goed zijn
                        }
                    }
                }
else
                {
                    $error .= "Bestand ".($n+1)." is geen geldig .ctt bestand of is niet compatible.<br />";
                }
            }
else
            {
                $error .= "Veld ".($n+1)." was leeg.<br />";
            }
        }

        $valid = array_unique($valid); //duplicaten er uit vissen
        $adr_delen = array_chunk($valid, $max_adr); //het opsplitsen in delen
        $n_delen = count($adr_delen); //aantal bestanden dat gemaakt moet worden
        
        //nu weer de xml er bij voegen

        for($b=0; $b<$n_delen; $b++)
        {

            $xml_contents[$b] = "<?xml version=\"1.0\"?>\n<messenger>\n  <service name=\".NET Messenger Service\">\n    <contactlist>\n";
            foreach($adr_delen[$b] as $adres)
            {

                $xml_contents[$b] .= "      <contact type=\"1\">".$adres."</contact>\n";
            }

            $xml_contents[$b] .= "    </contactlist>\n  </service>\n</messenger>";
        }

        
        //schrijven naar bestanden
        for($c=0; $c<count($xml_contents); $c++)
        {

            $cct_name = 'Contactpersonen_bestand_'.sprintf('%04d', $c+1).'_'.date('dmYHis').'.ctt';
            if(!$handle = fopen($mapnaam.'/'.$cct_name, 'w'))
            {

                $error .= "Kan bestand niet openen. (".$cct_name.")<br />";
                $mislukt[] = $cct_name;
            }
else
            {
                if(fwrite($handle, $xml_contents[$c]) === FALSE)
                {

                    $error .= "Kan niet schrijven naar ".$cct_name.".<br />";
                    $mislukt[] = $cct_name;
                }
else
                {
                    $gelukt[] = $cct_name;
                    fclose($handle);
                }
            }
        }
    }
else
    {
        $error .= "Maximum aantal adressen is geen getal!<br />";
    }
}

?>

<html>
    <head>
        <title>Msn contactlijst splitter, door Kay S</title>
        <script type="text/javascript">
            var veld = 2;
            var contents = [];
            
            function addveld()
            {
                for(i=0; i<(veld-1); i++)
                {
                    contents[i+1] = document.getElementById('b'+(i+1)).value;
                }
                document.getElementById("uformulier").innerHTML = document.getElementById("uformulier").innerHTML+'Bestand '+veld+':<br /><textarea id="b'+veld+'" name="ctt[]" rows="2" cols="20"></textarea><br />';
                veld++;
                for(i=0; i<(contents.length-1); i++)
                {
                    document.getElementById('b'+(i+1)).value = contents[i+1];
                }
            }
        </script>
        <style>
            body {
                font-family: Arial;
                font-size: 9pt;
                color: #000;
                text-align: center;
            }
            h1, h2 {
                margin: 0;
            }
            #container {
                background: #f1f1f1;
                border: 10px solid #333;
                margin: 20px auto;
                width: 700px;
            }
            #header {
                background: #2061AF;
                color: #fff;
                height: 50px;
                padding: 20px;
                border-bottom: 5px solid #333;
            }
            .bericht, .error {
                width: 80%;
                background: #fff;
                margin: 10px auto;
                padding: 10px;
            }
            .bericht {
                border: 3px solid #00ff00;
            }
            .error {
                border: 3px solid #ff0000;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <div id="container">
            <div id="header">
                <h1>Contact lijst splitter</h1>
                <h2>Door Kay S</h2>
            </div>
            <?php
                if(!empty($error)) echo '<p class="error">'.$error.'</p>';
                if(!empty($bericht)) echo '<p class="bericht">'.$bericht.'</p>';
                
                if(count($gelukt) > 0)
                {

                    echo '<p class="bericht">';
                    echo 'Succesvol '.count($gelukt).' bestanden gemaakt!. Elk bestand bevat '.$max_adr.' adressen en het laatste bestand bevat er '.count($adr_delen[$n_delen-1]).'.';
                    if(count($mislukt) > 0) echo '<br />Helaas zijn er ook '.count($mislukt).' mislukt..';
                    echo '</p>';
                    
                    foreach($gelukt as $filename)
                    {

                        echo '<input type="text" readonly="readonly" value="'.$base.$mapnaam.'/'.$filename.'" size="50"/> <a href="'.$mapnaam.'/'.$filename.'" title="Download">download</a><br />';
                    }
                }

            ?>

            <form action="contactstrip.php" method="post">
                <p>
                    Plak hier de inhoud van de .ctt bestanden:
                </p>
                <p>
                    Adressen per bestand: <input type="text" name="maxadr" value="10" size="3"/>
                </p>
                <p id="uformulier">
                    Bestand 1:<br />
                    <textarea id="b1" name="ctt[]" rows="2" cols="20"></textarea><br />
                </p>
                <p>
                <input type="button" value="Voeg veld toe" onclick="addveld();"/>
                <input type="submit" value="Voeg samen" name="submit" />
                </p>
            </form>
        </div>
    </body>
</html>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.