wedstrijden-class

Gesponsorde koppelingen

PHP script bestanden

  1. wedstrijden-class

« Lees de omschrijving en reacties

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<?php /*** voorbeeldpagina1.php ***/
require('connect.php');
include('classes.php');

$where1 = "wedstrijden.id = '92'";

// 1 wedstrijd tonen met bijhorende verslagen
$w1 = new wedstrijden($where1);
if($w1->toon_wedstrijd()){
    echo '<p>'. $w1->wedstrijd['datum'] .' '. $w1->wedstrijd['tijd'] .'<br>'. $w1->wedstrijd['ploegen'] .'</p>';
    while($w1->toon_verslag()){
        echo '<p><b>'.$w1->verslag['onderwerp'].'</b> ('.$w1->verslag['member_link'].')<br>';
        echo ubb_code($w1->verslag['tekst']).'</p>';
    }
}
else{
    echo 'Wedstrijd niet gevonden';
}

$w1->destroy(true);
?>


Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<?php /*** voorbeeldpagina2.php ***/
require('connect.php');
include('classes.php');

$where2 = array("datum < NOW() AND  pid ='".$ploeg['id']."'","datum >= NOW() AND pid ='".$ploeg['id']."'");
$limit2 = array(15,10);


// wedstrijdenlijst weergeven
$wedstrijden2 = new wedstrijden($where2,$limit2);
echo $wedstrijden2->toon_lijst();
$wedstrijden2->destroy(true);
?>


Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php /*** voorbeeldpagina3.php ***/
require('connect.php');
include('classes.php');

$where2 = array("datum < NOW() AND  pid ='".$ploeg['id']."'","datum >= NOW() AND pid ='".$ploeg['id']."'");
$limit2 = array(15,10);


// wedstrijden weergeven zonder html uitvoer van de klasse
$w3 = new wedstrijden($where2,$limit2);
if($w3->rows >= 1){
    while($w3->toon_wedstrijd()){
        echo $w3->debug($w3->wedstrijd); // array wedstrijd tonen
        while($w3->toon_verslag(){
            echo $w3->debug($w3->verslag); //array verslag tonen
        }
    }
}
else{
    echo 'Geen wedstrijden gevonden';
}

$w3->destroy(true);
?>


Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
<?php /*** dit is classes.php ***/
$site['url'] = 'http://www.westsite.be'; //zonder een / op het einde
class wedstrijden {

    var
$result;
    var
$rows;
    var
$lijst = array();
    var
$wedstrijd = array();
    var
$verslag = array();
    
    function
wedstrijden($where,$limit = 0){
        $where = $this->maak_array($where);
        $limit = $this->maak_array($limit);
        
        if(count($where) >= count($limit)){
            $this->rows = count($where) - 1;
        }
else{
            return false;
        }

        
        $query .= '';
        
        for ($i = 0; $i <= $this->rows; $i++) {
            $query .= '
        (SELECT wedstrijden.*, ploegen.naam
        FROM wedstrijden
        INNER JOIN ploegen ON (wedstrijden.pid = ploegen.id)
        WHERE '
.$where[$i].'
        ORDER BY datum DESC'
;

            if(!empty($limit[$i])){
                $query .= "\n".'        LIMIT '.$limit[$i];
            }

            
            $query .= ')';
            
            if($i < $this->rows){
                $query .= "\n".'        UNION ';
            }
        }

        
        $query .= "\n".'        ORDER BY datum ASC';
        
        $this->result = mysql_query($query);
        $this->rows   = mysql_num_rows($this->result);    

    }
    
    
    
    function
toon_lijst(){
        global $site;
        
        if($this->rows >= 1){
            $this->lijst  = '<table border="0" cellspacing="8" cellpadding="2"><tr>'
                            ."\n";
            $this->lijst .= '<th><img src="'.$site['url'].'/images/icons/calendar.png" align="absmiddle">&nbsp;&nbsp;Datum</th>'."\n";
            $this->lijst .= '<th><img src="'.$site['url'].'/images/icons/clock.png" align="absmiddle">&nbsp;&nbsp;Tijd</th>'."\n";
            $this->lijst .= '<th><img src="'.$site['url'].'/images/icons/person.png" align="absmiddle">&nbsp;&nbsp;Tegenstander</th>'."\n";
            $this->lijst .= '<th><img src="'.$site['url'].'/images/icons/document.png" align="absmiddle">&nbsp;&nbsp;Score</th>'."\n";
            $this->lijst .= '<th><img src="'.$site['url'].'/images/icons/info.png" align="absmiddle">&nbsp;&nbsp;Info</th>'."\n";
            $this->lijst .= '<th><img src="'.$site['url'].'/images/icons/write.png" align="absmiddle">&nbsp;&nbsp;Verslagen</th></tr>'."\n";
            
            while($this->toon_wedstrijd()){
            $this->lijst .= '<tr>';
            $this->lijst .= '<td align="center">'.    $this->wedstrijd['datum']        .'</td>';
            $this->lijst .= '<td>om '.                $this->wedstrijd['tijd']        .'</td>';
            $this->lijst .= '<td align="center">'.    $this->wedstrijd['ploegen_link'].'</td>';
            $this->lijst .= '<td align="center">'.    $this->wedstrijd['score']        .'</td>';
            $this->lijst .= '<td align="center">'.    $this->wedstrijd['info']        .'</td>';
            $this->lijst .= '<td align="center">'.    $this->wedstrijd['verslag_link'].'</td>';
            }

            $this->lijst .= '</table>';
        }
else{
            $this->lijst  = 'Geen wedstrijden gevonden';
        }

        return $this->lijst;
    }

    function
toon_wedstrijd(){
        global $maand;
        global $date;
        $wedstrijd =  mysql_fetch_array($this->result);
        $this->wedstrijd = array();
        if($wedstrijd){
            $this->wedstrijd['id'] = $wedstrijd['id'];
        
            $this->wedstrijd['date'] = $wedstrijd['datum'];
            list($this->wedstrijd['datum'],$this->wedstrijd['tijd']) = explode(' ',$wedstrijd['datum']);
        
            $this->wedstrijd['datum'] = explode('-', $this->wedstrijd['datum']);
            $this->wedstrijd['datum'] = intval($this->wedstrijd['datum'][2]).' '.$maand[intval($this->wedstrijd['datum'][1])].' '.$this->wedstrijd['datum'][0];
    
            $this->wedstrijd['tijd'] = explode(":",$this->wedstrijd['tijd']);
            $this->wedstrijd['tijd'] = $this->wedstrijd['tijd'][0]."u".$this->wedstrijd['tijd'][1];
        
            $this->wedstrijd['ploeg_id'] = $wedstrijd['pid'];
            $this->wedstrijd['ploeg_naam'] = $wedstrijd['naam'];
            $this->wedstrijd['ploeg_link'] = '<a href="'.$site['url'].'/ploegen.php?id='.$wedstrijd['pid'].'" title="'.$wedstrijd['naam'].'">'.$wedstrijd['naam'].'</a>';
        
            $this->wedstrijd['tegenstander'] = $wedstrijd['tegenstander'];
            $this->wedstrijd['locatie'] = $wedstrijd['locatie'];
        
            if($wedstrijd['locatie'] == 'Thuis'){
                $this->wedstrijd['ploegen'] = $this->wedstrijd['ploeg_naam'] . ' - ' . $wedstrijd['tegenstander'];
                $this->wedstrijd['ploegen_link'] = $this->wedstrijd['ploeg_link'] . ' - ' . $wedstrijd['tegenstander'];
            }
elseif($wedstrijd['locatie'] == 'Verplaatsing'){
                $this->wedstrijd['ploegen'] = $wedstrijd['tegenstander'] . ' - ' . $this->wedstrijd['ploeg_naam'];
                $this->wedstrijd['ploegen_link'] = $wedstrijd['tegenstander'] . ' - ' . $this->wedstrijd['ploeg_link'];
            }

        
            if($wedstrijd['info']){
                $this->wedstrijd['info'] = $wedstrijd['info'];
            }

            if($wedstrijd['score']){
                $this->wedstrijd['score'] = $wedstrijd['score'];
            }

            
            $this->wedstrijd['verslag']     = mysql_query("SELECT verslagen.*, members.gebruikersnaam, members.avatar
                                                        FROM verslagen
                                                        JOIN members ON (members.id = verslagen.mid)
                                                        WHERE wid ='"
. $this->wedstrijd['id'] . "'");
            
            $this->wedstrijd['verslag_aantal'] = mysql_num_rows($this->wedstrijd['verslag']);
            $this->wedstrijd['verslag_link'] = '<a href="'.$site['url'].'/wedstrijden.php?wid='.$this->wedstrijd['id'].'" title="'.$this->wedstrijd['ploegen'].'">';
            if($wedstrijd['datum'] < $date){
                $this->wedstrijd['verslag_link'] .= $this->wedstrijd['verslag_aantal'];
            }
else{
                $this->wedstrijd['verslag_link'] .= '---';
            }

            $this->wedstrijd['verslag_link'] .= '</a>';
            
        }

        return $this->wedstrijd;
    }
    
    function
toon_verslag(){
        global $site;
        $verslag =  mysql_fetch_array($this->wedstrijd['verslag']);
        $this->verslag = array();
        if($verslag){    
            $this->verslag['id'] = $verslag['id'];
        
            $this->verslag['date'] = $verslag['datum'];
        
            if($verslag['onderwerp']){
                $this->verslag['onderwerp'] = $verslag['onderwerp'];
            }

            $this->verslag['tekst']         = ubb_code($verslag['verslag']);
            
            $this->verslag['member_id']     = $verslag['mid'];
            $this->verslag['member_naam']    = $verslag['gebruikersnaam'];
            $this->verslag['member_link']    = '<a href="'.$site['url'].'/info.php?mid='.$verslag['mid'].'" title="'.$verslag['gebruikersnaam'].'">'.$verslag['gebruikersnaam'].'</a>';
            $this->verslag['member_avatar']    = $site['url'].$verslag['avatar'];
            $this->verslag['member_ip']     = $verslag['ip'];
            
        }

        return $this->verslag;
    }
    
    function
maak_array($array){
        if(is_array($array)){
            return $array;
        }
elseif(empty($array)){
            return false;
        }
else{
            return array($array);
        }
    }

    function
debug($array = false){
        if(!$array){ $array = $this; }
        return '<pre>'.print_r($array, true).'</pre>';
    }
    
    function
destroy($destroy){
        if($destroy){
            unset($this->result,$this->rows,$this->lijst,$this->wedstrijd,$this->verslag);
        }
    }
    
}


?>


voor de n00bs:
Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
<?php /*** dit is connect.php ***/

//logingegevens en standaard connectie met de database


$host = "localhost"; //meestal localhost
$user = "user";  //gebruikersnaam
$pass = "****";  //wachtwoord
$db      = "database";  //database selectie

$connection = mysql_connect( $host, $user, $pass );

// connectie gemaakt?
if( $connection )
{

    // selecteer de database
    if( !mysql_select_db( $db, $connection ) )
    {

        // kon de database niet selcteren!
        die('Kon de database niet selecteren! Error: ' . mysql_error() );
    }
}

// kon geen verbinding maken met de database
else{
    die('<p>Kon geen verbinding maken met de database!</p><pre>Error('.mysql_errno().'): '. mysql_error() .'</pre>');
}
  

?>

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.