pm_new.php

de pagina waar je een nieuwe messages kunt sturen

de code:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
<?php
//maak verbinding met db
include ("dbconnect.php");
//include de links
include ("pm_head.php");
//kijk of het formulier al verstuurd is
if (!isset($_POST["submit"])){
//bekijk of de ontvanger al bekent is
if (isset($_GET["to"])){
//zo ja geef $to de waarde die meegegeven is
$to = $_GET["to"];
}
else{
//zo nee maak de variabele $to maar laat hem leeg
$to = "";
}

//kijk of er een id van een bericht is meegegeven, zodat je informatie daaruit kan krijgen
if (isset($_GET["id"])){
//zo ja geef $id de waarde van $_GET["id"]
$id = $_GET["id"];
//haal de info van het bericht uit de db
$result = mysql_query("SELECT * FROM pm WHERE to = '$uuser' && id = '$id' " , $db);
//zet de info in variabele
while (list($mid, $mfrom, $mipsender, $mto, $mdate, $mtime, $msub, $mmes) =
mysql_fetch_row($result)){
//maak de titel aan
$rsub = "re:";
$rsub .= $msub;
//maak het bericht aan
$rmes = "\n\r\n\rOriginal Message:\n";
$rmes .= $mmes;
}
}
else{
//als er geen id van een bericht meegegeven is maak de benodigde variabele wel aan maar geef ze geen waarde
$rsub = "";
$rmes = "";
}

?>

<table width="600">
<tr>
<td width="15%">
<form action="pm_new.php" method="post" name="send">
<b>Ontvanger</b>:
</td>
<td width="85%">
<input type="text" name="to" value="<? echo $to ?>"><input type="button" value="Selecteer vriend" onclick="window.open('pm_buddy.php','pm_buddy','width=200,HEIGHT=200,scrollbars=no,left=0,top=0,screenX=0,screenY=0')">
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<b>Titel</b>:
</td>
<td>
<input type="text" name="sub" value="<? echo $rsub ?>" size="80">
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="2">
<b>Bericht</b>:<br><br>
<textarea rows="5" name="mes" cols="71"><? echo $rmes?></textarea>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="2">
<input type="submit" name="submit" value="Send">
</td>
</tr>
</table>
</form>
<?
//als er wel een bericht verstuurd is, doe het volgende
}else{
//kijk of de benodigde input velden ingevult zijn
if ($_POST["to"] != "" && $_POST["mes"] != ""){
//zet de variabele om naar een makkelijkere variabele
$to = $_POST["to"];
$mes = $_POST["mes"];
//kijk of een optioneel veld ingevuld is
if  ($_POST["sub"] != ""){
//zoja zet hem om naar een makkelijkere variabele
$sub = $_POST["sub"];
}
else{
//zo nee geef de variabele de waarde 'Geen'
$sub = "Geen";
}

//kijk of je geblocked bent door de ontvanger
//!!!Dit block weghalen als je geen block list wilt hebben!!!

$blocked = "0";
$check_blocklist = mysql_query("SELECT * FROM pmoptions WHERE user = '$uuser' LIMIT 1");
while (list($id, $user, $alert, $buddy, $block, $dwd) =
mysql_fetch_row($check_blocklist)){
$blocks = explode("|",$block);
$blocks_count = count($blocks) - "1";
if ($blocks_count >= "0"){
for ($i=0;$i<$blocks_count;$i++){
if ($blocks[$i] == $uuser){
$blocked++;
}
else{
}
}
}
else{}
}

if ($blocked == "0"){
//!!!tot hier weg halen als je geen blocks wilt!!!
//de datum

$date =  date("j-n-Y");
//de tijd
$time =  date("G:i:s");
//ip adres vand e verstuurder die de ontvanger niet kan zien, alleen jij
$ipsender = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
//verstuur het bericht naar de ontvanger
$query = "INSERT INTO pm (`from`, `ipsender`, `to`, `date`, `time`, `sub`, `mes`) VALUES ('$uuser','$ipsender','$to','$date','$time','$sub','$mes')";
mysql_query($query);
//!!!als je geen blocks wilt haal deze '{' dan ook nog fftjes weg!!!
}
//!!!hierna laten staan dat heeft niets meer met het block lijst te maken!!!
?>

<table width="600">
<tr>
<td>
Jouw bericht naar <? echo $to ?> is succesvol verzonden!<br>
<a href="pm_inbox.php">Klik hier</a> om terug te gaan naar je inbox.
</td>
</tr>
</table>
<?
}else{
?>

<table width="600">
<tr>
<th>
Je hebt het formulier niet volledig ingevult, dus is je bericht niet verstuurt<br>
<a href="pm_new.php">Klik hier</a> om het nog een keer te proberen.
</th>
</tr>
</table>
<?
}
}

?>

</body>
</html>

« Lees de omschrijving en reacties

Inhoudsopgave

 1. Wat zit er in dit pm systeem
 2. de database tabellen
 3. dbconnect.php
 4. pm_inbox.php
 5. pm_read.php
 6. pm_head.php
 7. pm_new.php
 8. pm_option.php
 9. pm_trash.php
 10. pm_buddy.php
 11. alert.php

PHP tutorial opties

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.