Apache configureren

Ga naar 'C:\Server\Apache\conf' en open 'httpd.conf'

1. Zoek naar '#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so' en haal de # ervoor weg.
2. Voeg vervolgens het volgende aan het bestand toe:
#PHP5
LoadModule php5_module "C:/Server/PHP/php5apache2_2.dll"
PHPIniDir "C:/Server/PHP"
3. Zoek naar 'AddType application/x-gzip .gz .tgz' en voeg daar onder toe:
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps
4. Zoek naar 'DirectoryIndex index.html' en vervang dat door 'DirectoryIndex index.php index.html'
5. Zoek naar '#Include conf/extra/httpd-vhosts.conf' en haal de # ervoor weg.

Ga nu naar C:\Server\Apache\conf\extra en open 'httpd-vhosts.conf'.
Vervang alles in dit bestand met onderstaande:

Code (php)
PHP script in nieuw venster Selecteer het PHP script
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<virtualhost *:80>
DocumentRoot "C:/Server/www/myserver.dev/public_html"
ServerName myserver.dev
ServerAlias www.myserver.dev
<directory "C:/Server/www/myserver.dev/public_html">
AllowOverride All
Options Indexes FollowSymLinks
Order allow,deny
Allow from all
</directory>
</virtualhost>


Start nu de Apache server opnieuw op, zodat alle bewerkingen van kracht worden.

« Lees de omschrijving en reacties

Inhoudsopgave

  1. PHPMyAdmin 3 installeren
  2. MySQL5 installeren
  3. Apache en PHP testen
  4. PHP 5.3 installeren
  5. Apache installeren
  6. Extra's (optioneel)
  7. Apache configureren

PHP tutorial opties

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.